Adopteren in Spanje

 1. Een overzicht
 2. Vereisten
 3. Wie kan worden geadopteerd?
 4. Wie kan niet worden geadopteerd?
 5. Adoptieprocedure
 6. Buitenlandse adopties
 7. Adoptiebureaus
 8. Adoptie door koppels van hetzelfde geslacht

1. Een overzicht

Adoptie is definitief. Het kind dat geadopteerd is wordt onmiddellijk een nakomeling van de personen die hem geadopteerd hebben.

Het belang van het kind moet altijd voorop staan indien men denkt aan een adoptie.

Adoptie kan enkel gegeven worden door een gemotiveerde juridische beslissing.

Ouderlijke rechten en plichten tussen de biologische ouders en het kind dat geadopteerd wordt stoppen eenmaal de adoptie is afgerond.

Geregistreerde samenwonende koppels hebben in Spanje het recht om een kind te adopteren.

2. Vereisten

Ben je een Spaanse resident dan kan je uw aanvraag voor adoptie voor een Spaans gerechtshof indienen.

De aanvrager moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • In het bezit zijn van alle burgerlijke rechten
 • Een van de adoptieouders moet ouder zijn dan 25 jaar
 • Een van de adoptieouders moet minstens veertien jaar ouder zijn dan het geadopteerde kind.

Welke personen komen niet in aanmerking om een kind te adopteren:

 • De vader en moeder die zelf ontzet zijn uit de ouderlijke macht en de personen die als voogd ontzet zijn uit hun taak.
 • De docent in verhouding tot zijn of haar leerling tot het definitieve van de adoptie is goedgekeurd.

3. Wie kan worden geadopteerd?

Enkel niet ontvoogde minderjarigen kunnen geadopteerd worden maar uitzonderlijk is het mogelijk om een ontvoogde minderjarige te adopteren. Dat kan indien de minderjarige onafgebroken heeft samengewoond met de ouder die wil adopteren en voor zijn 14 jaar of indien de minderjarige in een fase van pre-adoptief asiel zit.

Een van de volgende omstandigheden moet nageleefd worden om een kind te kunnen adopteren:

 • Indien de biologische ouders door een rechter ontzet zijn uit de ouderlijke macht.
 • Indien de biologische ouders hun toestemming geven voor adoptie. In het geval van een pasgeborene moeten de biologische ouders binnen de 30 dagen ma de geboorte hun toestemming geven.
 • Indien de minderjarige verlaten is en de identiteit van de ouders onbekend is. Indien het kind bij de geboorte verlaten is dan kan hij geadopteerd worden na 30 dagen op voorwaarde dat de moeder onbekend blijft en hem niet opeist.

4. Wie kan niet worden geadopteerd?

Nakomelingen, zo kan een grootvader zijn kleinkinderen niet adopteren

Verwanten in de tweede graad van de zijlijn van bloedverwantschap of de stamverwantschap.

5. Adoptieprocedure

Alle vormen van adoptie vereisen voorafgaande gerechtelijke procedures.

De eerste stap om een persoon te adopteren is door een voorstel tot adoptie in te dienen bij het bevoegde Spaanse orgaan (Servicio de Protección de Menores) of bij Spaanse autonome regio van uw keuze.

Sommige documenten zoals het geboortecertificaat van de personen die willen adopteren, hun respectievelijk strafregister, hun belastingaangifte moeten bij het voorstel gevoegd worden.

De bevoegde overheidsinstelling zal de geschiktheid onderzoeken van de personen die willen adopteren en het levert een attest af dat de geschiktheid bewijst van de potentiële adoptieouders. Dit attest bevat de met redenen omkleedde geschiktheid van de kandidaat adoptieouders maar ook hun persoonlijke, sociale, familiale en economische omstandigheden staan er in opgenomen. Ook het laatste adres wordt opgenomen.

Dit voorstel zal overgemaakt worden aan een Spaanse rechter en die beslist of de kandidaten geschikt zijn als adoptieouder voor een kind.

Men moet geen voorafgaandelijk voorstel voor een rechter indienen in de volgende gevallen:

 • Adoptie van wezen en familieleden van de adoptieouders in de derde graad.
 • Adoptie van een kind van de echtgenoot/echtgenote.
 • Als het kind onder de voogdij staat van de persoon die wil adopteren of indien hij meer dan een jaar geleden asiel heeft gevraagd.
 • Wanneer de geadopteerde een ontvoogde minderjarige is of een volwassene.

Indien de kinderen 12 jaar of ouder zijn zal de rechter ook hen horen over hun mening over de adoptie.

Alhoewel de adoptie onomkeerbaar is kan de rechter in het belang van het kind de adoptie beëindigen. Dit kan gebeuren op basis dat de biologische ouders buiten hun wil om niet hebben kunnen deelnemen aan de adoptieprocedure. Deze ouders kunnen binnen de twee jaar nadat de adoptie is afgerond de adoptie laten nietig verklaren.

Het is sterk aan te raden om een Spaanse advocaat onder de arm te nemen.

6. Buitenlandse adopties

Het bevoegde agentschap (Servicio de Protección de Menores) van elke Spaanse autonome regio maakt het gemakkelijker om een aanvraag tot adoptie in te dienen.

Denk er ook aan dat als je een buitenlands kind wenst te adopteren je u zal moeten verplaatsen naar het land van oorsprong.

7. Adoptiebureaus

Adoptiebureaus zijn officiële organisaties die deel mogen uitmaken van de adoptieprocedure en zij hebben daarbij een bemiddelingsplicht.

De adoptiebureaus moeten non profit organisaties zijn en ze moeten wettelijk opgericht zijn.

8. Adoptie door koppels van hetzelfde geslacht

De Spaanse wet erkend het recht niet van koppels van hetzelfde geslacht om kinderen te adopteren. Het is echter toegelaten dat een persoon de adoptie doet waardoor er in de wet een achterpoortje bestaat.

Maar, als een van de partners met een biologische kind komt te overlijden is het niet zeker dat het kind bij de overlevende partner kan blijven.

Een gedachte over “Adopteren in Spanje”

 1. Ik ben 60, vrouw al geruime tijd weduwe en heb 3 kinderen met veel liefde grootgebracht. Pieter de jongste is 23 en woont nog thuis is, in de week op kot.
  Ik wens spaanse kinderen te adopteren. Mogen er 2 of 3 zijn liefst vanaf 7 tot 22 jaar. Spaans omdat we hier allen thuis Spaans spreken en we een band hebben met Spanje.
  Laten jullie weten of ik een kans maak en zo ja, hoe moet ik dit aanpakken.
  Voldoende privacy, ieder kan genieten van grote slaapkamer met bureel.
  Er zijn 2 badkamers en het nodige comfort.

  Alvast mijn dank!

  Grten Christine

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.