Basis woordenlijst voor de Spaanse gezondheidszorg

 • Alta médica (Medisch ontslag): Document waarin de arts het einde van een ziekenhuisopname verklaart. Het gaat vergezeld van een medisch rapport over de voortgang van de ziekte en de te volgen instructies, nodige revisies, enzovoort.
 • Alta médica forzosa (Gedwongen medische ontslag): Als de patiënt weigert het vrijwillige medische ontslag te ondertekenen, kan het gezondheidscentrum, op voorstel van de behandelende arts, gedwongen zijn de persoon te ontslagen, onder de voorwaarden bij wet geregeld, tenzij er een alternatieve behandeling op dezelfde ziekenhuis bestaat die door de patiënt aanvaard wordt. (Wet 41/2002 van 14 november. Art. 21, punt 1).
 • Alta médica voluntaria (Vrijwillig medisch ontslag): als de patiënt van zijn recht om de voorgeschreven behandeling te beëindigen gebruikt maakt, zal de arts vragen om het vrijwillige ontslag te ondertekenen, tenzij er gevaar voor de gezondheid bestaat. Net zoals in het geval van het gebruikelijke medische ontslag, wordt de betrokken persoon een medisch rapport gegeven.
 • Atención Primaria (Primaire zorg): eerste niveau van toegang tot de gezondheidsdiensten.
 • Ambulatorio (Polikliniek): Primair zorgcentrum.
 • Centro de Salud (Gezondheidscentrum): Primair zorgcentrum.
 • Consentimiento informado (Geïnformeerde toestemming): expliciete demonstratie van conformiteit afgegeven door de patiënt vóór de ingreep of behandeling en na het ontvangen van juiste informatie, op tijd en in termen begrijpelijk voor hem.
 • Dispensario (Zorgpost): een extra zorgcentrum in afgelegen gebieden of met een lage bevolkingsdichtheid.
 • Farmacia de guardia (Dienstapotheek): een Apotheek die volgens een rooster spoedeisende farmaceutische zorg waarborgt voor de bevolking.
 • Historia clínica (Klinische geschiedenis): aantal documenten die een beeld geven van alle medische ingrepen van een bepaalde patiënt.
 • Medicamento (Medicijn): Een stof of groep van stoffen met therapeutische of preventieve eigenschappen dat uitdrukkelijk als zodanig is erkend.
 • Medicamento genérico (Generiek geneesmiddel): is elk geneesmiddel dat dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van werkzame stoffen en dezelfde farmaceutische vorm heeft als een origineel product en erkend wordt door de letters EFG op het etiket.
 • Médico de cabecera (Hoofdarts): synoniem van familiearts.
 • Médico de Familia (Familiearts): arts voor primaire zorg. Is de professionele arts die het dichts bij de bevolking staat.
 • Médico General (Algemene arts): synoniem van familiearts.
 • Oficina de Farmacia (Apotheekbureau): gebouw waarvan de hoofdtaak bestaat uit het verwerven, bewaren en leveren van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten.
 • Prospecto (Prospectus): Een document waarin de samenstelling, het nut, de instructies en de mogelijke bijwerkingen van medicijnen staan en dat bij de verpakking hoort.
 • Receta médica (Recept): standaard document waarmee wettelijk bevoegde artsen medicijnen voorschrijven aan de patiënt en de dosering ervan.
 • Sigre: inzamelsysteem van resten medicijn met respect voor het milieu.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.