Bevallingsverlof in Spanje

De toekomstige moeder kan haar arbeidscontract opschorten voor een periode van 16 weken om voor de nieuw geborene te zorgen.

In geval van meerlingen kan men per kind 2 weken meer krijgen, dus 18 weken voor een tweeling, 20 weken voor een drieling, enz.

Haar werk moet blijven openstaan tot haar terugkomst met behoud van haar volledige salaris.

De werknemer moet ingeschreven staan in de sociale zekerheid en bijdragen betaald hebben gedurende 180 dagen binnen de 5 jaar voor de geboorte van het kind.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.