Bezwaar aantekenen tegen een Spaanse verkeersboete

 1. Men ontvangt een boetebriefje
 2. Hoe kan men bezwaar tegen de boete aantekenen?
 3. Wat heeft men nodig?
 4. Wie kan bezwaar aantekenen?
 5. Deadline
 6. Wat kost het om een bezwaar aantekenen?

1.Men ontvangt een boetebriefje

Als u een boetebriefje ontvangt, hebt u altijd het recht om bezwaar in te dienen als u het niet eens bent met de opgelegde boete. In deze kennisgeving kunnen documenten en foto’s worden verstrekt waarop de overtreding te zien is (snelheidsradar) . Met deze aantijgingen wordt door de DGT rekening gehouden voordat de desbetreffende ontwerpresolutie wordt opgesteld.

U kunt dit bezwaar indienen binnen de 20 kalenderdagen vanaf de dag nadat u de melding bij u thuis of op uw e-mailadres heeft ontvangen. Als Trafico geprobeerd heeft om u op de hoogte te brengen via uw postadres en men heeft u niet gevonden, dan publiceren ze de sanctie in het Bulletin Single Edictal. Vanaf deze publicatie heeft u ook 20 dagen om bezwaar aan te tekenen.

Als u de boete in de vrijwillige periode betaalt profiteert u van een korting van 50% want dan is het duidelijk dat u het indienen van een bezwaar opgeeft. Daarom zou elk bezwaar dat u indient, na betaling van de boete in een vrijwillige periode, geen enkel effect meer hebben. Evenzo verliest u bij het indienen van een bezwaar het recht op de 50% korting, dus als uw bezwaar wordt afgewezen, moet u de volledige boete betalen.

In het geval dat u een bezwaar indient wordt dit bij de DGT geanalyseerd en ze reageren met een definitieve oplossing. Gaat u niet akkoord met hun beslissing dan zijn er twee mogelijkheden, In het eerste geval kunt u een administratief beroep indienen. In het tweede geval moet u rechtstreeks naar de rechter stappen via een administratief beroep, daarvoor heeft u wel een advocaat nodig.

2. Hoe kan men bezwaar tegen de boete aantekenen?

 • Online, via onze webapplicatie, met voorafgaande identificatie. Wij zullen u vragen het nummer van het boetebriefje op te geven waarop u uw aantijgingen of beroep wilt aantekenen. Het systeem zal u informeren als het overeenkomstige beroep of de claim op genoemde boete ontvankelijk is.
 • Per post, inclusief uw bezwaarschrift, naar het adres van de verkeersafdeling die de sanctie verwerkt, of naar het geautomatiseerde klachtenbehandelingscentrum. Vergeet niet dat de documenten originelen of gecertificeerde fotokopieën moeten zijn.
 • Persoonlijk op elk hoofdkantoor of verkeerskantoor.

3. Wat heeft men nodig?

Het belangrijkste is dat u het nummer van het boetebriefje kent waarop u het bezwaar of het beroep wilt instellen. Onthoud dat het een twaalfcijferig nummer is dat u vindt in de koptekst van de communicatie die u toegestuurd kreeg.

In het geval dat u dit rechtstreeks online doet, hoeft u niet meer informatie in te voeren dan het bestandsnummer. Voor andere alternatieven (fax, registratie, e-mail of persoonlijk op de kantoren), moet u een document schrijven waarin uw aantijgingen of aangevraagde bronnen worden uitgelegd. Er is een formulier ter beschikking, maar dit is niet verplicht. U kunt uw eigen formulier schrijven zolang u ten minste de volgende informatie verzamelt:

 • Nummer van de procedure.
 • Gegevens van de belanghebbende.
 • Beschuldigingen.
 • Handtekening van de belanghebbende.

4. Wie kan bezwaar aantekenen?

Het kan worden gedaan door de persoon die gerapporteerd is of de persoon die eigenaar is van het voertuig waarmee de overtreding is begaan, in het geval dat hij niet is geïdentificeerd door een politieagent.

Om een andere persoon namens u te machtigen, kunt u een vertegenwoordiger aanwijzen via ons register van volmachten.

Je kunt ook verschijnen zolang je de originele ID hebt en een document ondertekend door de geïnteresseerde partij die je machtigt om het verzoek in te dienen. Download en vul hiertoe het autorisatiemodel van de DGT “Toekenning van vertegenwoordiging” in.

Als de procedure door een andere persoon namens u moet worden uitgevoerd, moet u op het moment van het aanvragen van de voorafgaande afspraak op 060 het ID van de belanghebbende en ook die van de bevoegde persoon vermelden.

5. Deadline

Om aantijgingen in te dienen of om bewijs voor te stellen of te leveren heb je 20 kalenderdagen vanaf de dag nadat u de kennisgeving heeft ontvangen, of, als ze u niet schriftelijk hebben kunnen informeren, vanaf de dag na die van hun publicatie in het Bulletin Single Edictal.

Als u de verwerking online uitvoert is het datum van invoer van de aantijgingen of van de gepresenteerde bron die voor het bepalen van de berekening van de deadlines.

6. Wat kost het om een bezwaar aantekenen?

Het indienen van een bezwaar is een gratis procedure.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.