Spaanse Eigendomsoverdracht en belasting op documenten – (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ITP/AJD)

  1. Algemeen
  2. Eigendomsoverdracht
  3. Belasting op documenten
  4. Betalingstermijn

1.Algemeen

Dit zijn in feite twee belastingen, een op de verkoop van een eigendom (hetzij een woning, hetzij de verkoop of oprichting van een bedrijf) en een op het maken (registreren) van een akte.

2. Eigendomsoverdracht

Deze belasting moet betaald worden op de koop van een woning aan een privaat persoon. De belasting gaat van 1 % tot 6 %, afhankelijk van de eigendom.

Opgelet: de Spaanse belastingdienst controleert of er geen te lage prijzen worden beschreven. Grote boetes zijn mogelijk.

Bedrijfstransacties: het startten van een bedrijf, een fusie van bedrijven, een verhoging of verlaging van het kapitaal.

Het bedrijf moet deze kost betalen behalve met de verhoging of de verlaging van het kapitaal, dan betalen de aandeelhouders. Deze belasting is 0,5 %.

3. Belasting op documenten

De belasting moet betaald worden bij de ondertekening van het document bij de notaris, enz. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van het document.

4. Betalingstermijn

De belasting op de eigendomsoverdracht moet betaald worden op het belastingkantoor (Delegación de Hacienda) binnen de 30 dagen na ondertekening van de documenten.