De Spaanse vermogenswinstbelasting (Impuesto sobre Incremento de Patrimonio de la Venta de un Bien Inmeuble)

  1. Algemeen
  2. Vrijstelling van deze belasting

1.Algemeen

Als u uw woning in Spanje verkoopt en daarbij winst maakt dan dient u hier een vermogenswinstbelasting te betalen. Om de winst te bepalen wordt er rekening gehouden met de aankoopprijs vermeerderd met de kosten voor uw advocaat of makelaar en de renovatiekosten. Er wordt ook een correctie gemaakt in verband met de inflatie..

Deze uitkomst wordt afgetrokken van de verkoopprijs van de woning.

Er zijn twee belastingtarieven en dat is afhankelijk van uw residentschap.

Voor residenten gelden de volgende tarieven:

  • 21 % voor het deel van € 0 tot € 6.000
  • 25 % voor het deel van € 6,001 tot € 24.000
  • 27 % voor het deel boven de € 24.000

De belasting wordt geheven bij de inkomstenbelasting van het jaar waarin de woning verkocht is.

Voor niet residenten is er een vast tarief van 21 % voorzien.

Als niet resident zal de notaris 3 % van de koopsom inhouden om er de belastingen mee te betalen. Is u geen belastingen verschuldigd dan kan men dat bedrag aan de belastingdienst terug vragen.

2. Vrijstelling van deze belasting

In een paar gevallen kan u een vrijstelling op deze belasting bekomen en dat zijn:

indien u de opbrengst uit de verkoopt herinvesteert in een andere woning in Spanje. Hiervoor moet u wel resident zijn, minimaal drie jaar in uw woning hebben gewoond en de nieuwe woning moet uw hoofdverblijfplaats zijn.

indien u ouder bent dan 65 jaar en als resident minimaal drie jaar in uw woning gewoond hebben.