De Spaanse licentie van eerste bewoning

 1. Algemeen
 2. Wat is de licentie van eerste bewoning?
 3. Hoe ziet een dergelijke licentie er uit?
 4. Waarom is de licentie van eerste bewoning noodzakelijk?
 5. Hoe lang duurt het voor men de licentie verkrijgt?
 6. Heeft elke nieuwe bouwplaats een licentie nodig?

1.Algemeen

De licentie van eerste bewoning is in het kort een licentie afgegeven door het gemeentebestuur als de werken af zijn en die de toelating geeft aan de bewoners om het pand te betrekken.

Als er een lange periode tussen de beëindiging van de werken en de aflevering van de licentie is dan kan dit een aanwijzing zijn dat er in de toekomst problemen kunnen komen.

Alhoewel het niet illegaal is om voor de notaris te verschijnen zonder dat er al een licentie door het gemeentebestuur is afgegeven zal het onmogelijk zijn om water en elektriciteit in de woning te krijgen. Een bank zal u ook geen hypotheek willen geven, enkel de bouwpromotor zul dit misschien willen doen.

Het is dus aan te raden om naar de notaris te gaan op het moment dat de licentie verkregen is. Alhoewel, soms is het aan te raden om toch naar de notaris te gaan zonder deze licentie, speciaal als er geen bank garantie op uw aanbetalingen is gegeven en de bouwpromotor de kans loopt om in faling te gaan. Dit kan je enkel doen als er geen rechterlijke uitspraak is in verband met de bouwvergunning.

Tijdens de laatste jaren verschenen er in de pers al horror verhalen in verband met het ontbreken van de licentie van eerste bewoning en al de problemen en zorgen dat dat met zich meebracht.

Hierna volgt in een korte uitleg een vraag antwoord stramien.

2. Wat is de licentie van eerste bewoning?

De licentie van eerste bewoning, in het Spaans “licencia de primera ocupación” of in sommige delen van Spanje “cédula de habitabilidad”, is een administratieve licentie die afgegeven wordt door het gemeentebestuur waar de woning gelegen is en die de toelating is aan de eigenaar om de woning wettelijk te betrekken.

De promotor is verantwoordelijk voor de aanvraag van de licentie eenmaal de werken voltooid zijn.

Elke nieuwe woning krijgt een aparte licentie alhoewel in grote bouwprojecten zij kunnen samen gebracht zijn in groepen. Bestaande woningen hebben dus altijd een licentie en daarom gaat het in dit artikel verder over nieuwe woningen.

3. Hoe ziet een dergelijke licentie er uit?

Dat is een document, bestaande uit een of meer pagina’s, dat afgegeven is door het gemeentebestuur en dat geadresseerd is aan de ontwikkelaar die de aanvraag heeft ingediend. Normaal bevat het de volgende gegevens:

 • Logo van het gemeentebestuur
 • Stempel met de datum waarop het document is aangevraagd en een nummer van registratie van aanvraag
 • Registratienummer (algemeen)
 • Nummer van ruimtelijke ordening
 • Naam van de ontwikkelaar
 • Het aantal en het soort woningen welke een licentie moeten krijgen
 • Datum waarop de licentie afgegeven is
 • Naam en handtekening van de gemeentesecretaris en het zegel van het gemeentebestuur

4. Waarom is de licentie van eerste bewoning noodzakelijk?

De licentie is belangrijk voor twee redenen:

 1. Het afgeven van de licentie betekend dat de woning gebouwd is volgens de opgelegde regels van het gemeentebestuur en evenzo dat de woning in regel is met de ruimtelijke ordening. Het nazicht gebeurt door personen die aangesteld werden door de gemeente en die vooral een nazicht doen of de woning geschikt is voor menselijke bewoning.
 2. De licentie is eveneens noodzakelijk om toegang te krijgen tot de nutsbedrijven zoals water, elektriciteit, telefoon. Volgens de Spaanse wet is de licentie noodzakelijk om een woning aan te sluiten op het net. Banken vragen deze licentie ook voordat zij een hypotheek toekennen. De enige uitzondering is de bank van de bouwpromotor omdat zij toch al het risico dekken voor de ganse ontwikkeling en zij kunnen nu het risico spreiden over meer personen. De hypotheken die aangeboden worden door de bank van de bouwpromotor kunnen ook voordelen geven zoals het reduceren van de kost voor het opzetten van een hypotheek.

5. Hoe lang duurt het voor men de licentie verkrijgt?

Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Als er onregelmatigheden gevonden worden door de personen aangesteld door het gemeentebestuur dan moeten deze eerst aangepast worden aan de voorwaarden die de gemeente gesteld had in de oorspronkelijke bouwtoelating. In een kleinere stad kan dit oplopen tot enkele maanden nadat de promotor die licentie aangevraagd heeft. In grotere steden kan dit oplopen tot 8 maanden of meer. Niemand kan dit versnellen, noch de bouwpromotoren, noch zijn advocaten, niemand. De ambtenaren werken aan hun eigen tempo.

6. Heeft elke nieuwe bouwplaats een licentie nodig?

Ja, elke woning heeft zijn eigen licentie nodig alhoewel in grote urbanisaties een aantal woningen kunnen samengevoegd worden. Een alleenstaande villa heeft altijd zijn eigen licentie. Bijvoorbeeld, een grote urbanisatie met 300 woningen die samengevoegd zijn in vier fases dan kunnen er dus vier bouwvergunningen zijn maar er is dan ook weer een licentie voor elke groep van 75 woningen.

Dit betekend dat alhoewel zij in een urbanisatie gelegen zijn er sommige in regel zijn met de licentie en andere woningen niet. Enkel na onderzoek kan men uitmaken welke woningen in regel zijn en welke niet.