De Spaanse schoolvakanties 2019-2020

 1. Het Spaanse schooljaar
 2. Scholen
 3. Schooldata
 4. Andalusië
 5. Aragón
 6. Asturias
 7. Cantabria
 8. Castilla y León
 9. Castilla-La Mancha
 10. Balearen
 11. Baskenland
 12. Catalonië
 13. Canarische Eilanden
 14. Ceuta
 15. Extremadura
 16. Galicia
 17. La Rioja
 18. Madrid
 19. Melilla
 20. Murcia
 21. Navarra
 22. Comunidad Valenciana

1.Het Spaanse schooljaar

In Spanje hebben schoolkinderen drie maanden vakantie en dat is soms tot ergernis (of vreugde) van de ouders. Over het algemeen kun je zeggen dat kinderen in Spanje tussen 22 juni en 12 september zomervakantie hebben maar elke deelstaat in Spanje is anders en ook elke school is weer anders. Daarom volgt hierna een kort overzicht van de begindata van de scholen in Spanje.

“La vuelta al cole” oftewel de terugkeer naar school zit er voor de miljoenen schoolkinderen in Spanje weer aan te komen. Zoals te verwachten is het scholensysteem in Spanje anders dan in Nederland of België maar dat wil niet zeggen dat dit beter of slechter is. Hieronder omschrijven we in het kort enkele Spaanse termen die je veel hoort in het Spaanse scholensysteem.

2. Scholen

Het Spaanse onderwijs staat weliswaar niet bovenaan de lijst van Europa’s beste maar de laatste jaren is dit flink verbeterd. Tussen de 0 en 3 jaar bestaat er de crèche (guarderia) waarna tussen de 3 en 6 jaar de kleuterschool (infantil) volgt.

In de Spaanse Grondwet staat dat alle kinderen tussen 6 en 16 jaar verplicht naar school moeten met een basisonderwijs (primaria) tussen 6 en 12 jaar en een verplicht voortgezet onderwijs (secundaria of Educación Secundaria Obligatoria = ESO) tot 16 jaar waarna de kinderen verplicht een ESO diploma moeten halen.

Na deze leeftijd is het studeren niet meer verplicht maar gaan veel kinderen toch door met studeren (bachillerato) waarna toelatingsexamens (selectividad) volgen om toegelaten te worden bij universiteiten (universidad) naar eigen keuze.

3. Schooldata

De autonome deelstaten in Spanje hebben de nieuwe schooldata allang gepland waarbij elke regio verplicht 175 schooldagen les moet geven. Naast de verplichte schooldagen hebben de kinderen kerstvakantie (Navidad) en de paasvakantie (Semana Santa). Daarnaast zijn er dan nog de nationale, regionale of lokale verlofdagen waarop de kinderen vrij hebben. Voor de nationale en de regionale feestdagen kan men hier kijken.

4. Andalusië

In de Zuid Spaanse regio, moeten de kleuter (Infantil) en de lagere school (primaria) op 10 september beginnen terwijl de oudere kinderen in het secundair (secundaria) en hoger secundair (bachillerato) op 16 september met hun nieuwe schooljaar beginnen. De jongere kinderen eindigen op 22 juni 2020 en de studenten vanaf het secundair eindigen op 23 juni 2020. Tussendoor hebben alle scholen tussen 21 december en 6 januari kerstvakantie en tussen 4 en 12 april paasvakantie (Semana Santa). De andere vrije dagen zijn: 1 november, 6 en 9 december, 28 februari, 2 maart en 1 mei.

5. Aragón

Alle leerlingen tot het zesde leerjaar van de lagere school en het bijzonder onderwijs beginnen hun schooljaar op 10 september en zij eindigen op 19 juni. Het secundair en het hoger secundair beginnen op 13 september en zij eindigen op 19 juni. Het kerstverlof gaat van 20 december tot 6 januari. Het paasverlof gaat van 6 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 11 en 12 oktober, 1 november, 6 en 9 december, 23 en 24 april en 1 mei.

6. Asturias

De leerlingen van het kleuter (Infantil) en de lagere school (primaria) beginnen de lessen op 10 september. De leerlingen van het secundair (ESO) en het hoger secundair onderwijs (bachillerato) beginnen op 13 september. De lessen eindigen voor de kleuter en de lagere school op 18 juni en op 23 juni voor het secundair en het hoger secundair onderwijs.Het kerstverlof loopt van 23 december tot 7 januari en het paasverlof ( Semana Santa) loopt van 6 tot 12 april. De andere vrije dagen zijn: 30 en 31 oktober, 1 november, 6 en 9 december, 21, 24 en 25 februari en 1 mei.

7. Cantabria

De lessen beginnen hier voor de kleuter en de lagere school en het bijzonder onderwijs op 9 september en zij eindigen op 23 juni 2020. Voor de leerlingen in het secundair en het hoger secundair beginnen de lessen op 11 september en zij eindigen op 25 juni. Cantabrië heeft vier vakantieperiodes, de eerste gaat van 28 tot 31 oktober, de tweede gaat van 23 december 2019 tot 3 januari 2020 plus 7 januari, de derde gaat van 24 tot 28 februari en de vierde vakantieperiode gaat van 13 tot 17 april 2020. De andere vrije dagen zijn: 1 en 6 januari, 9 en 10 april en 1 mei.

8. Castilla y León

De leerlingen van de kleuter en de lagere school beginnen op 9 september. Het secundair en het hoger secundair beginnen met de lessen op 16 september. Alle leerlingen eindigen met de lessen op 23 juni. Het kerstverlof loopt van 21 december tot 7 januari en het paasverlof ( Semana Santa) loopt van 3 tot 13 april.

Daarnaast heeft deze regio nog vijf andere vakantieperiodes: de eerste loopt van 30 oktober tot 3 november, de tweede gaat van 6 tot en met 9 december, de derde gaat van 22 tot en met 26 februari, de vierde gaat van 23 tot en met 26 april en de vijfde periode gaat van 1 tot en met 3 mei.

9. Castilla-La Mancha

De leerlingen van de kleuter en de lagere school beginnen op 9 september en zij eindigen hun schooljaar op 19 juni terwijl de leerlingen van het secundair en het hoger secundair hun schooljaar beginnen op 12 september en zij eindigen op 24 juni. Het kerstverlof gaat van 23 december tot 7 januari en het paasverlof gaat van 6 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 1 en 22 november, 6 december, 24 en 25 februari en 19 en 20 maart en op 1 mei.

10. Balearen

Ook op de Balearen beginnen alle schoolkinderen het nieuwe schooljaar op 11 september en eindigt iedereen op 19 juni 2020. De kerstvakantie zal plaatsvinden tussen 23 december en 7 januari en de paasvakantie tussen 9 en 19 april. Daarnaast hebben alle schoolkinderen vrij op 1 november, 6 december, 28 februari, 1 maart en 1 mei.

11. Baskenland

De lagere afdelingen, het secundair onderwijs, het kunstonderwijs en de hoge scholen beginnen op 9 september en zij stoppen op 19 juni, behalve de universiteiten. Het kerstverlof gaat van 24 december tot 6 januari en het paasverlof gaat van 9 tot 13april.

12. Catalonië

De lagere afdelingen, het secundair onderwijs, het kunstonderwijs en de hoge scholen beginnen op 12 september en het schooljaar zal voor iedereen eindigen op 19 juni. De kerstvakantie gaat van 21 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 4 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 1 november, 6 december en 1 mei.

13. Canarische Eilanden

Op de Canarische Eilanden beginnen de lagere afdelingen op 9 september en de beide secundaire afdelingen beginnen op 11 september. Het schooljaar zal voor iedereen eindigen op 19 juni 2018.

Tussen 23 december en 7 januari hebben de kinderen de kerstvakantie. Op de Canarische Eilanden is er geen paasvakantie maar er is wel een verlof van 1 tot 10 april. De andere vrije dagen zijn: 12 oktober, 1 november, 6,8 en 9 december en 1 en 30 mei.

14. Ceuta

Alle leerlingen beginnen met de les op 10 september en zij eindigen allemaal op 22 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 6 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: van 30 maart tot 3 april.

15. Extremadura

Het kleuter en lager onderwijs en het secundair en het hoger secundair beginnen op 12 september. Alle afdelingen eindigen op 23 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 6 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 9 september, 1 november, 6 december, 9 december, 27 januari, 24 en 25 februari en 1 mei.

16. Galicia

De leerlingen van het kleuter en het lager onderwijs beginnen hun schooljaar op 11 september terwijl het secundair en het hoger secundair op 16 september beginnen. Iedereen stopt met de lessen op 19 juni. De kerstvakantie gaat van 21 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 4 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 24, 25 en 26 februari.

17. La Rioja

De kleuter en de lagere scholen beginnen met de lessen op 6 september en ze eindigen op 22 juni. De leerlingen van het secundair en het hoger secundair beginnen op 9 september en zij eindigen op 23 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 9 tot 17 april. De andere vrije dagen zijn: 12 oktober, 1 november, 6 en 9 december, 24 februari, 1 mei en 9 juni.

18. Madrid

De kinderen van het kleuter en lager onderwijs beginnen op 6 september met hun lessen en zij eindigen hun schooljaar op 22 juni. De leerlingen van het secundair en het hoger secundair beginnen op 10 september en zij eindigen op 22 juni. De kerstvakantie zal hier plaatsvinden tussen 21 december en 7 januari terwijl men de paasvakantie viert tussen 3 en 13 april. De andere vrije dagen zijn: 31 oktober, 1 november, 6 en 9 december, 15, 16 en 28 februari en 2 maart.

19. Melilla

Alle lessen beginnen op 10 september en ze eindigen op 22 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 6 tot 10 april. De andere vrije dagen zijn: 17 september, 9, 12 en 31 oktober, 1 november, 6 en 8 december, 30 en 31 maart, 1, 2 en 3 april en 1 en 25 mei.

20. Murcia

Alle leerlingen beginnen hun nieuwe schooljaar tussen 6 en 10 september en de kleuter en lagere scholen eindigen tussen 19 en 26 juni 2020. Het secundair en het hoger secundair beginnen tussen 12 en 18 september en eindigen tussen 16 en 24 juni. De kerstvakantie begint in deze regio op 23 december en eindigt op 6 januari terwijl de paasvakantie tussen 6 en 15 april gevierd wordt. De andere vrije dagen zijn: 20 maart en 8 juni.

21. Navarra

Het kleuter en het lager onderwijs beginnen met hun lessen tussen 4 en 6 september en zij eindigen hun schooljaar op 19 juni. Het secundair en het hoger secundair beginnen tussen 5 en 6 september en zij eindigen op 19 juni. De kerstvakantie gaat van 21 december tot 7 januari en de paasvakantie is van 9 tot 19 april.

22. Comunidad Valenciana

In deze regio beginnen de scholen voor alle leerlingen op 9 september en zij eindigen voor het kleuter en het lager onderwijs op 18 juni. Het secundair en het hoger secundair beginnen op 9 september en zij eindigen op 16 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 6 januari en de paasvakantie tussen 9 tot 20 april. De andere vrije dagen zijn: 9 oktober, 1 november, 6 december, 19 maart en 1 mei.