Uw Belgisch pensioen in Spanje

 1. Algemeen
 2. Ik verhuis naar het buitenland, wat moet ik doen?
 3. Heb ik recht op mijn Belgisch pensioen als ik in het buitenland woon?
 4. Hoe wordt mijn pensioen uitbetaald als ik in het buitenland woon?
 5. Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer overmaken of wijzigen?
 6. Betaaldatums in het buitenland
 7. Mijn verplichting als ik in het buitenland woon: mijn levensbewijs terugsturen
 8. Wat moet ik doen met mijn levensbewijs?
 9. Coronavirus: Ik woon in het buitenland en ik heb problemen om mijn levensbewijs te laten invullen
 10. Hoe ben ik zeker dat mijn levensbewijs geldig is?
 11. Wie kan mijn levensbewijs valideren?
 12. Wie moet het levensbewijs niet meer terugsturen?

1. Algemeen

Als u zich als gepensioneerde in Spanje vestigt dan moet u een verblijfsdocument aanvragen (zie hoofdstuk verblijven). Vergeet ook niet voor het vertrek bij het ziekenfonds een E-121 aan te vragen. U heeft dit nodig voor de inschrijving bij het Spaanse ziekenfonds (zie sociale zekerheid).

Met andere woorden, u moet het bewijs leveren dat u financieel onafhankelijk bent, ( ongeveer € 400 per persoon/per maand) en u dient het bewijs te leveren dat u in regel bent met het ziekenfonds.

Met het formulier E-121 draagt u uw rechten op medische verzorging over van uw thuisland naar het Spaanse ziekenfonds. Heeft u geen ziekenfonds in uw thuisland, dan kan u hier in Spanje een privé verzekering afsluiten.

Is een echtgenoot financieel afhankelijk van de ander dan moet het bewijs geleverd worden van het huwelijk.

Het Belgische pensioen blijft u volledig ontvangen en kan op uw Spaanse rekening gestort worden. Afhankelijk van het pensioenstelsel krijgt u uw pensioen zonder voorheffing te betalen in België.

Dit is niet geldig voor alle pensioenen, bijvoorbeeld voor pensioenen uit de overheidssector en de oorlogspensioenen geld de regel dat zij de voorheffing in België moeten blijven betalen, maar er bestaan uitzonderingen (de NMBS). Voor alle zekerheid neemt u best contact op met uw pensioenkas.

Wenst u uw inboedel mee te brengen uit België of Nederland, dan dient u geen taksen te betalen op uw inboedel. Komt u van buiten de EU dan zijn er taksen verplicht.

Meer kan er hier niet over gezegd worden, deze materie is te complex om in zijn algemeenheid te behandelen.

2. Ik verhuis naar het buitenland, wat moet ik doen?

Als u verhuist naar het buitenland, moet u stappen ondernemen om uw pensioen zonder onderbreking te kunnen blijven ontvangen in het buitenland. U dient ons, 2 maanden vóór uw vertrek, op de hoogte te brengen van uw verhuis, via een brief die u ondertekent. In deze brief vermeldt u:

 • de datum van uw vertrek;
 • uw nieuw adres;
 • of u kiest voor een diplomatiek adres (op een Belgische ambassade of consulaat);
 • of u kiest voor een andere betaalwijze.

Stuur deze brief naar:

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
België

Uit veiligheidsoverwegingen mag u de Pensioendienst niet telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen van uw verhuis. U mag de brief nadat u die ondertekend hebt wel inscannen en als bijlage versturen via het contactformulier.

3. Heb ik recht op mijn Belgisch pensioen als ik in het buitenland woon?

Als u een ambtenarenpensioen ontvangt dan is dit pensioen overal ter wereld betaalbaar, ongeacht uw nationaliteit.

Als u een werknemers- of zelfstandigenpensioen ontvangt dan kan u uw pensioen in de meeste landen ontvangen. Maar bent u Belg, staatloze, UNO-vluchteling of bevoorrechte vreemdeling dan ontvangt u uw pensioen in de ganse wereld.

4. Hoe wordt mijn pensioen uitbetaald als ik in het buitenland woon?

U bent Belg, onderdaan van een land van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, staatloze of UNO-vluchteling?

In dat geval kan uw pensioen worden uitbetaald:

per overschrijving:

 • op een rekening geopend in België
 • op een rekening geopend in een ander land van de EER
 • op een rekening geopend in uw land van verblijf

via een internationaal betaalmiddel op uw adres.

5. Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer overmaken of wijzigen?

Om uw pensioen per overschrijving op uw bankrekening in het buitenland te ontvangen zal de FPD u een formulier sturen dat u moet laten invullen door de bankinstelling van het land waar u een rekening geopend hebt.

U kunt uw bankrekeningnummer overmaken of wijzigen:

 • per e-mail: overschrijvingen@sfpd.fgov.be;
 • via de Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit het buitenland:+32 78 15 17 65)
 • per fax: +32 02 529 23 15;
 • per brief:
  Federale Pensioendienst
  Zuidertoren
  Europaesplanade 1
  1060 Brussel
  België.

Opgelet: als u uw rekeningnummer verandert, wacht dan op de eerste betaling op uw nieuwe rekening vooraleer u de oude rekening afsluit. Zo vermijdt u een onderbreking in de betaling van uw pensioen.

6. Betaaldatums in het buitenland

De datum waarop u betaald wordt hangt af van het land waar u betaald wordt en van uw betaalwijze:

 • Als u betaald wordt op een Belgische bankrekening, dan gelden voor u dezelfde betaaldatums als die voor gepensioneerden die in België wonen.
 • Overschrijving op een niet-Belgische rekening: de datum waarop het geld van onze rekening vertrekt is elke maand op dezelfde dag. De verwerkingstermijn verschilt van bank tot bank en van land tot land.
 • Via een internationaal betaalmiddel: Omdat we samenwerken met externe partners kunnen we u de precieze datum waarop u het geld zult ontvangen niet geven. Het is aan te raden dat u uw pensioen ontvangt op een bankrekening.

U kunt uw rekeningnummer doorgeven via:

7. Mijn verplichting als ik in het buitenland woon: mijn levensbewijs terugsturen

Als u in het buitenland woont, sturen we u regelmatig een levensbewijs. Om onderbrekingen in de betaling van uw pensioen te vermijden, moet u het ingevulde levensbewijs binnen de 30 dagen terugsturen.

Als u in het buitenland woont, hebt u dezelfde verplichtingen als de personen die in België wonen, zoals bijvoorbeeld het melden van elke wijziging van uw gezinstoestand of fiscale toestand.

8. Wat moet ik doen met mijn levensbewijs?

Na ontvangst hebt u 30 dagen om ons het ingevulde levensbewijs terug te sturen.

 1. Op de voorzijde: uw persoonlijke verbintenis waarmee:
  • u ons elke wijziging in uw toestand laat weten en
  • u zich ertoe verbindt om ons terug te betalen als u de verplichte stappen niet naleeft of een valse of onjuiste verklaring aflegt.
 2. Op de keerzijde: dit gedeelte moet u laten invullen en ondertekenen (legaliseren) door een buitenlandse overheid.

Als we uw antwoord niet binnen 30 dagen ontvangen, schorsen we al uw betalingen.

U bent het formulier kwijt? Download dan een nieuw levensbewijs.

9. Coronavirus: Ik woon in het buitenland en ik heb problemen om mijn levensbewijs te laten invullen

Als u door de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus problemen hebt om uw levensbewijs te laten invullen, kunt u ons contacteren:

We zullen al het mogelijke doen om te voorkomen dat uw pensioenbetaling stopt. U moet wel alles in orde brengen van zodra de situatie terug normaal is.

10. Hoe ben ik zeker dat mijn levensbewijs geldig is?

Om geldig te zijn, moet uw levensbewijs aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 1. Het moet door uzelf ondertekend zijn. Als u een werknemerspensioen aan het gezinsbedrag ontvangt, dan moet uw huwelijkspartner ook laten tekenen.
 2. Het moet uw persoonsgegevens vermelden op de keerzijde.
 3. Het moet gevalideerd zijn aan de hand van de stempel van een bevoegde lokale overheid.

Als het levensbewijs dat u terugstuurt niet aan deze drie voorwaarden voldoet, dan zullen we:

 1. het levensbewijs weigeren;
 2. de betaling van uw pensioen schorsen.

Als de gepensioneerde niet in staat is om het levensbewijs te ondertekenen, dan aanvaarden we de volgende oplossingen:

 • een stempel van de lokale autoriteit;
 • de handtekening van de bewindvoerder die in onze databank staat;
 • de handtekening van de bewindvoerder als hiervoor een aanstellingsbewijs bij het attest is gevoegd;
 • een medisch attest dat bevestigt dat de gepensioneerde niet meer in staat is om zelf het document te ondertekenen;
 • een kopie van de identiteitskaart met de vermelding ‘vrijgesteld van handtekening’;
 • een duimafdruk van de gepensioneerde;
 • een kruis gezet door een analfabeet.

11. Wie kan mijn levensbewijs valideren?

Om geldig te zijn, moet uw levensbewijs ondertekend en gelegaliseerd zijn door een bevoegde lokale autoriteit (stempel). De onderstaande lijst bevat de autoriteiten die uw levensbewijs kunnen valideren:

 • de stad of gemeente waar u woont;
 • uw ambassade (in heel de wereld);
 • uw consulaat (in heel de wereld);
 • de politie (in heel de wereld);
 • de Alcalde [burgemeester] in Spanje;
 • Ayuntamiento [gemeenteraad] in Spanje;

De volgende autoriteiten mogen uw levensbewijs niet valideren:

 • bank;
 • post;
 • dokter;
 • advocaat
 • apotheker;

12. Wie moet het levensbewijs niet meer terugsturen?

Met een aantal landen wisselen we elektronische gegevens uit. De inwoners van die landen moeten geen levensbewijs terugsturen. Wij verwittigen u als u geen levensbewijs moet sturen.

Opgelet: als u toch een levensbewijs ontvangt, dan moet u dit altijd tijdig invullen en terugsturen.