Een snelheidslimiet van 30 km/h in een aantal Spaanse steden

Binnenkort zullen er hervormingen komen die van invloed zijn op de verkeersregels en een van de nieuwe regels zal de invoering zijn van een algemene limiet van 30 km /u, alleen in de stad en op eenbaanswegen in eender welke rijrichting.

De Algemene Directie van Verkeer (DGT) heeft twee hervormingen klaar staan voor goedkeuring.

De eerste is van invloed op de verkeersregels en verwijst naar de vaststelling van een snelheidslimiet van 30 km/u in de stad, maar die niet het hele stedelijke gebied bestrijkt, maar specifiek gericht is op de eenbaanswegen in elke rijrichting.

Het vaststellen van deze beperking, zoals gepubliceerd door de DGT is niet willekeurig. Een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2011 naar het verband tussen aanrijding en snelheid, die vaststelde dat het sterfterisico als gevolg van een aanrijding minstens vijf keer wordt verlaagd als de snelheid van het aanrijdend voertuig 30 km/u bedraagt in de plaats van 50 km/u zoals momenteel is toegelaten.

De maatregel beantwoordt aan de verhouding 80/20. Dit betekent dat slechts 20% van de straten 80% van het verkeer verwerkt, het zijn de hoofdaders met twee of meer rijstroken of ringwegen. Deze laatste wegen kunnen een beperking van 50 km/u hebben, de resterende 80% verwerkt amper 20% van het totale verkeer.

De tweede hervorming verwijst naar de voertuigverordening en zal persoonlijke mobiliteitsvoertuigen (Vehículos de Movilidad Personal – VMP) reguleren. Deze zullen geen gebruik meer kunnen maken van voetpaden noch van interstedelijke wegen. Ze hebben een snelheidslimiet van 25 km/u en worden beschouwd als voertuigen en als zodanig zullen hun chauffeurs worden gestraft voor het gebruik van alcohol en drugs of voor het dragen van een koptelefoon.

In het algemeen geldt voor elke straat met slechts één rijstrook per rijrichting een maximumsnelheid van 30 km/u. Alle soorten voertuigen, inclusief VMP’s en scooters, kunnen op deze wegen circuleren. Voetgangers en voertuigen met beperkte mobiliteit moeten op het voetpad rijden.

Aan de andere kant kan de gemeenteraad een limiet van 50 km/u vaststellen op straten met meer dan één rijstrook per rijrichting mits zij een grote verkeersstroom concentreren of een verbinding hebben op het grondgebied van de stad. De gemeente kan dus uitzonderingen vaststellen die zij passend acht.

Fietsen met of zonder trapondersteuning die op de fietsstrook moeten circuleren. VMP’s zijn ook toegestaan, indien zij toegelaten worden door de gemeente.

Als we eerder zegden dat de DGT een ontwerp heeft opgesteld van de verkeersregeling die de circulatie van fietsen en scooters op de voetpaden en het parkeren ervan zal verbieden, hebben we ook geweten dat de maximumsnelheid zal worden beperkt tot 30 km/u op alle rijstroken met één rijstrook in elke richting.

Dat de DGT een grote fan van deze maatregel is bewijzen de regelmatige acties op Twitter:

 • Het risico op het overlijden van een voetganger bij een aanrijding bij 30 km / u is 5 maal kleiner dan bij 50.
 • Vermindert het lawaai, vervuiling en files.
 • Het verbetert het naast elkaar leven en de duurzame mobiliteit.

De maatregel, die in Barcelona en Madrid tot grote controverse heeft geleid, maar al jaren wordt toegepast in andere Spaanse steden, zoals Pontevedra, heeft tot doel het aantal dodelijke slachtoffers in de steden terug te dringen.

De invoering van deze maatregel is afhankelijk van de politieke situatie, Spanje kent een minderheidsregering, en een meerderheid voor de invoering moet in het parlement gevonden worden.

Spaanse steden met een maximum limiet van 30 km/u

 • Pontevedra
 • Oviedo
 • Bilbao
 • Burgos
 • Pamplona
 • Soria
 • Zaragoza
 • Barcelona
 • Palma
 • Salamanca
 • Madrid
 • Cuenca
 • Valencia
 • Cordoba
 • Sevilla
 • Murcia
 • Malaga
 • Cadiz
 • Las Palmas