De Spaanse politiediensten

De politiediensten in Spanje

In Spanje zijn er een aantal politiekorpsen en het kan moeilijk zijn om ze uit elkaar te houden en te zien wat er in hun takenpakket zit. Tot welk korps moet men zich wenden indien men hulp nodig heeft?

In feite zijn er drie grotere verschillende korpsen in Spanje, de Guardia Civil, de Policia Nacional en de Policia Local en zij hebben elk hun eigen specifieke specialisatie en werkterrein.

Veel buitenlanders denken nog altijd dat de Guardia Civil een soort para militaire organisatie is met buitengewone machten om de bevolking te terroriseren. Een beeld dat misschien correct was tot de jaren 70 van de vorige eeuw maar dat beeld is momenteel niet meer correct.

De Guardia Civil en de Policia Nacional zijn beide “conventionele” politiediensten met ongeveer hetzelfde takenpakket, het verschil is enkel demografisch.

De Guardia Civil opereert vooral op het platteland en in dorpen en steden onder de 20.000 inwoners, de Policia Nacional opereert vooral in stedelijk gebied met een bevolking groter dan 20.000 mensen.

Ben je dus het slachtoffer van een misdrijf in landelijk gebied dan moet men naar de Guardia Civil, zij beschermen de bevolking en stellen bij een misdrijf een onderzoek in. Daaruit volgt dat men een slachtoffer is in een stedelijk gebied dat men zich moet wenden tot de Policia Nacional.

De bevoegdheden van beide korpsen, de macht en de middelen van beide zijn praktisch gelijk.

Onder normale omstandigheden leeft 40 procent van de Spaanse bevolking onder de bescherming van de Guardia Civil maar dit loopt op tot 65 procent in de zomermaanden wanneer een groot deel van de bevolking in vakantie is aan de kust.

Er is ook nog een afdeling van de Guardia Civil die zich bezig houdt met verkeersovertredingen op zowel gewone als op snelwegen, de Guardia Civil Trafico.

De derde politiedienst is de Policia Local, zij staat onder de controle van de plaatselijke burgemeester. Deze agenten worden in dienst genomen en betaald door het plaatselijk gemeentebestuur en zij treden enkel op op het grondgebied van de betrokken gemeente.

De Policia Local treedt op bij kleinere misdrijven en bij verkeersovertredingen in de stedelijke kern. Misdrijven worden niet onderzocht en alle zware overtredingen worden onmiddellijk overgedragen aan de Guardia Civil of de Policia Nacional.

Aan deze drie korpsen moeten nog enkele uitzonderingen toegevoegd worden, zo is de Policia Nacional in Catalonië vervangen door de Mozos de Escuadra, in het Baskenland door de Ertzaintza, in Navarra door de Policía Foral de Navarra en op de Canarische Eilanden door de Policía Canaria.

Verder is er nog een Spaanse inlichtingendienst actief en dat is het Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dat actief is in binnen en buitenland.