Deelnemen aan de verkiezingen in Spanje

Elke burger uit de Europese Unie heeft het recht om te gaan stemmen en zelfs om verkozen te worden en dat zowel voor de gemeentelijke als voor de Europese verkiezingen.

Dit gebeurt onder dezelfde voorwaarden als voor de Spaanse kiezers.

U dient zich in te schrijven in het kiesregister van uw gemeente en als er verkiezingen zijn, zal u uw kiesbrief ontvangen.

Zo waren er op 22 mei 2011 gemeenteraadsverkiezingen en kan men daarvoor gaan kiezen. Inschrijving op het kiesregister kon gebeuren tussen 1 december 2010 en 15 januari 2011.

Om in het kiesregister ingeschreven te worden moet men in de gemeente officieel woonachtig zijn (padron). Eenmaal ingeschreven moet men dus formeel laten weten dat men wenst te kiezen (declaración formal de manifestación de voluntad de ejercer el derecho de sufragio) en deze verklaring kan men afgeven op het gemeentehuis.

Hoe men zijn padron kan krijgen kan u hier vinden.

De registratie zelf gaat als volgt. Zo heeft de kiescommissie (Oficina del Censo Electoral, OCE) voor de Europese verkiezingen van mei 2019 50.000 brieven verstuurd naar buitenlandse Europese inwoners die nog niet hadden laten weten dat zij wilden gaan stemmen voor de Europese en de gemeenteraadsverkiezingen.

In deze brief staan uw persoonlijke gegevens en als alles in orde is, dan kan men zijn registratie online of per brief doen.

Om u te registreren moet u het formulier invullen maar als men vorige malen het selectievakje niet heeft aangevinkt of men heeft de brief niet teruggestuurd dan zal de OCE geen nieuwe brief verzenden.

Indien men geen brief ontvangen heeft dan zijn er twee mogelijkheden, ofwel online of men gaat persoonlijk naar het plaatselijke gemeentehuis. Ga je verder online dan moet men een NIE nummer hebben. Men kan zich registreren op de webpagina van het Instituto Nacional Estadistica.

Als je kiest voor het gemeentehuis dan vult men daar het ‘model DFA’ in.

Ook als je al geregistreerd bent moet men zich toch nog inschrijven op de kieslijst.

Om te weten of je op de kieslijst staat gaat men naar het plaatselijk gemeentehuis of men kijkt op de INE website.

Wenst u zich verkiesbaar te stellen, dan mag dit recht u niet ontnomen zijn in België of Nederland.

Bedenk ook dat er in Spanje in tegenstelling tot België geen kiesplicht is.

Voor de parlementsverkiezingen kan men niet stemmen in Spanje maar wel in België of Nederland. Men dient zich daarvoor in te schrijven op de ambassade of consulaat.

Voor meer informatie over de verkiezingen in Spanje kijk je op deze website.