Deelnemen aan de verkiezingen in Spanje

Elke burger uit de Europese Unie heeft het recht om te gaan stemmen en zelfs om verkozen te worden en dat zowel voor de gemeentelijke als voor de Europese verkiezingen.

Dit gebeurt onder dezelfde voorwaarden als voor de Spaanse kiezers.

U dient zich in te schrijven in het kiesregister van uw gemeente en als er verkiezingen zijn, zal u uw kiesbrief ontvangen.

Om in het kiesregister ingeschreven te worden moet men in de gemeente officieel woonachtig zijn (padron). Eenmaal ingeschreven moet men dus formeel laten weten dat men wenst te kiezen (declaración formal de manifestación de voluntad de ejercer el derecho de sufragio) en deze verklaring kan men afgeven op het gemeentehuis.

Hoe men zijn padron kan krijgen kan u hier vinden.

Wenst u zich verkiesbaar te stellen, dan mag dit recht u niet ontnomen zijn in België of Nederland.

Bedenk ook dat er in Spanje in tegenstelling tot België geen kiesplicht is.

Voor de parlementsverkiezingen kan men niet stemmen in Spanje maar wel in België of Nederland. Men dient zich daarvoor in te schrijven op de ambassade of consulaat.

Voor meer informatie over de verkiezingen in Spanje kijk je op deze website.