Een wagen kopen in Spanje

 1. Algemeen
 2. Nieuwe wagen
 3. Een tweedehands wagen

1.Algemeen

Buitenlanders mogen een wagen in Spanje kopen, zowel nieuw als tweedehands. Men moet daarvoor geen 6 maanden onafgebroken in Spanje aanwezig zijn maar men dient in het bezit te zijn van de volgende documenten:

 • NIE nummer
 • een nog geldige residentiekaart
 • eigendomsakte of huurcontract van een woning in Spanje
 • inschrijvingsbewijs in een gemeente (empadronamiento)

2. Nieuwe wagen

In Spanje kunnen er grote verschillen optreden tussen verschillende dealers. Als men zijn oude wagen in de garage laat dan kan men ook nog mooie prijs- reducties krijgen. Let er in alle geval op dat:

 • er geen prijsverandering komt en dat het voorschot is opgenomen in de koopprijs
 • op de bestelbon moeten de gekozen opties vermeld staan en de levertermijn
 • als men zijn oude wagen verkoopt, vraag dan een kopij van het koopcontract. Men kan dan zelf de “Jefatura Provincial de Tráfico” en het gemeentehuis inlichten. Anders kan men aansprakelijk gehouden worden tot het betalen van de belastingen en gebeurlijke boetes.

Bij levering van de wagen dient de verkoper de volgende documenten te overhandigen:

 • het inschrijvingsbewijs van de wagen
 • de technische fiche van de wagen
 • het garantiebewijs
 • de instructies en het onderhoudsboekje
 • de factuur

Vergeet niet de verplichte autoverzekering af te sluiten. Niet-residenten welke een auto aanschaffen kunnen vrijgesteld worden van de speciale autotaks (impuesto municipal sobre circulación de vehiculos).

De BTW op nieuwe wagens is 21 %. Niet EU-burgers kunnen een vrijstelling bekomen om deze BTW en de autotaks te betalen.

3. Een tweedehands wagen

Als men zich een tweedehands wagen aanschaft dan moet de verkoper, hetzij privaat of een autohandelaar, u de volgende documenten geven:

 • het document van de autocontrole
 • ontvangstbewijs dat de autotaks betaald is
 • de toelating tot het verkeer

Kijk in alle geval de geschiedenis van de wagen na, als er nog schulden zijn, is de nieuwe eigenaar daar verantwoordelijk voor.

Of de koper of de verkoper moeten de documenten in orde brengen van overdracht van de wagen (notificación de transferencia de vehiculos). Zowel koper als verkoper moeten dit document handtekenen.

De koper moet 4 % van de waarde van de wagen als taks betalen en de kosten van overdracht.

Ook voor een tweedehands wagen is er wettelijke garantie. Waar een privaat persoon zich er kan vanaf maken is een handelaar verplicht maatregelen te treffen.

Wat de autoverzekering betreft, informeer de verzekeringsmaatschappij voor de aankoop, u kan aansprakelijk gesteld worden voor achterstallige betalingen.