Verhuizen naar Spanje maar je neemt uw auto mee, wat moet je doen,

Als u zich in Spanje vestigt en u brengt uw auto mee naar Spanje, dan bent u verplicht om uw Belgische nummerplaat om te ruilen voor een Spaanse. U beschikt daarvoor over een termijn van 60 dagen (na inschrijving in de gemeente).

De Spaanse nummerplaat moet u aanvragen bij de Jefatura Provincial de Tráfico van uw woonplaats. Na 60 dagen aanziet men het voertuig niet meer als deel van uw verhuis en moet u invoerrechten betalen.

Vereiste documenten (origineel en kopieën)

 • Aanvraagformulier (beschikbaar hier onder Impreso de Solicitud, of bij de Jefatura Provincial de Tráfico van uw woonplaats zelf);
 • Geldig identiteitskaart of paspoort;
 • NIE;
 • Recente padrón;
 • Kentekenbewijs van het voertuig;
 • Gelijkvormigheidsattest (Certificado de Características);
 • Bewijs van technische inspectie (Tarjeta de Inspección Técnica) met blauwe en roze kopie. De adressen van de verschillende technische inspecties (ITV) staan hier:
 • Aankoopfactuur van het voertuig (het BTW-nummer van de verkoper van het voertuig moet hierop vermeld staan) of het contract van verkoop tussen particulieren, samen met een vertaling naar het Spaans of een andere officiële taal van de desbetreffende Comunidad Autónoma;
 • Bewijs van betaling of vrijstelling van de voertuigbelasting.

Opmerkingen

 • Voor vrijstelling van de douanetaksen, moet u in een aantal gevallen een Certificado de Baja Consular voorleggen als bewijs dat u voorheen in het buitenland woonde. Belgen die ervoor in België woonden, dienen zich te melden bij de laatste gemeente in België waar ze ingeschreven waren. Belgen die ervoor in een ander land woonden, kunnen terecht bij het Belgische Consulaat in Spanje waar ze ingeschreven staan;
 • Het gelijkvormigheidattest (Certificado de Características) en bewijs van technische inspectie (Tarjeta de Inspección Técnica) zijn pas te verkrijgen na een eigenlijke inspectie van het voertuig. Indien er al met het voertuig gereden wordt, terwijl de Tarjeta de Inspección Técnica in aanvraag is, krijgt u een tijdelijke toelating (Permiso Temporal de Circulación) dat bij de Jefatura Provincial de Tráfico aangevraagd moet worden. U krijgt dan een groene nummerplaat.

Hiervoor dient, naast de vorige documenten, ook het volgende voorgelegd te worden:

 • Aanvraagformulier van de Jefatura Provincial de Tráfico;
 • Origineel + kopie van het document waarop de technische gegevens van het voertuig vermeld staan;
 • Bewijs van betaling van de taks.