Een eigen onderneming in Spanje

 1. De eerste stappen
 2. Werknemers in dienst nemen
 3. Kom je in aanmerking voor subsidies van de overheid
 4. Opgelet: wanbetalers

1. De eerste stappen

In het algemeen zijn er een aantal stappen vereist om een eigen zaak te beginnen en de volgende stappen zijn noodzakelijk. Er kunnen ook nog bijkomende stappen, afhankelijk van de sector, noodzakelijk zijn:

 • Aanvraag voor het “Certificación Negativa del Nombre”. Dit is een certificaat dat de naam vermeld dat u wenst te gebruiken en een controle op de unieke naam. Men vraagt het op het Registro Mercantil. Het duurt ongeveer 3 à 4 dagen voor het verkrijgen van dit certificaat en de prijs is € 7 tot € 14.
 • Het aanvragen van een voorlopig CIF nummer “Codigo de Identificacion Fiscal”. Om dit te verkrijgen moet u een model 037 invullen en met 2 kopies van uw identiteitskaart en het originele CNN (zie het document hiervoor) afleveren. De duurtijd is 1 dag en dat is gratis.
 • Het openen van een bankrekening. U stort de som van € 3.003 en u krijgt een certificaat van de bank dat het geld gestort is. De duurtijd is 1 dag en dat is gratis.
 • Het verschijnen voor een notaris voor de “Escritura”. Dit papier vermeld de eigenaars, het adres en wat het bedrijf wil doen. De duurtijd is 1 dag en de prijs gaat van € 200 tot € 1.000.
 • Het betalen van de “Impuesto de Transmisiones Patrimonales y Actos Juridicos Documentados”. aan de lokale belastingsdienst. Duurtijd 1 dag en de prijs is 1% van het kapitaal. Breng zeker een kopie en de originele Escritura mee en een kopie van het tijdelijk CNN nummer.
 • Wanneer u de bovenstaande taks betaald heeft moet u zich registreren bij het Registro Mercantil. Dit is dezelfde plaats waar u uw CNN gekregen heeft. De duurtijd is 15 dagen en de prijs is € 350.
 • Er moet een officiële verklaring afgelegd worden bij de Delegación de Hacienda welke het belastingstelsel zal vastleggen waarin het bedrijf zal vallen. Daarom heeft de belastingdienst de volgende gegevens nodig: een beschrijving van de activiteiten van het bedrijf, de begindatum van de activiteiten, een beschrijving van bedrijfsruimte en daarna zal er een code aan het bedrijf toegekend worden.
 • Registratie van het bedrijf bij de Sociale Zekerheid.
 • De bedrijfsleider moet aansluiten bij de sociale zekerheid als zelfstandige.
 • Het is noodzakelijk dat het bedrijf het “libro de matrícula“ aanschaft. In dit boek worden alle werknemers vermeld evenals de controles door de arbeidsinspectie Inspección de trabajo.
 • Aangifte van de opening of de heropening van het bedrijf of de economische activiteit. De aangifte moet gedaan worden bij het regionaal kantoor van de arbeidsautoriteit Dirección Provincial de Trabajo. Duurtijd 1 dag en het is gratis.
 • Het aanvragen van de vergunning om te openen op het gemeentehuis (Ayuntamiento). Men moet het plan van het terrein of het pand voorleggen, een omschrijving van de economische activiteit en het bewijs dat de lokale taksen reeds betaald zijn. Het is het beste dat u hier professionele hulp voor inschakelt. Duurtijd is 15 dagen tot 3 maanden en de kost is € 350.
 • Afhankelijk van de aard van de economische activiteit zijn er boeken voor de belastingsdienst (libros contables) vereist.
 • Aangifte van buitenlandse investeringen in Spanje bij het Spaanse Investerings Register (Registro de Inversiones) bij het ministerie voor economie en belastingen (Ministerio de Economía y Hacienda).

Het beste is dat u contact neemt met een Spaanse advocaat, hij kan u doorheen alle moeilijkheden en valkuilen loodsen zodat u achteraf niet in de problemen geraakt.

2. Werknemers in dienst nemen

Is er personeel nodig voor het bedrijf dan moet men ze registreren bij de Tesorería General de la Seguridad Social. Vanaf dat moment heeft men tien dagen om uw werknemer te registreren bij de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Het is illegaal om werknemers zonder een contract in dienst te hebben, men riskeert een boete door de sociale controleurs.

3. Kom je in aanmerking voor subsidies van de overheid

De Spaanse overheid geeft financiële stimulansen voor de oprichting van een bedrijf, voor innovatie, voor technologische verbetering, onderzoek, ontwikkeling en job creatie. De stimulansen zijn mogelijk voor Spaanse en buitenlandse bedrijven en voor zelfstandigen.

Deze stimulansen worden gegeven door lokale, regionale en nationale overheden. De stimulansen bestaan uit niet terug betaalbare subsidies zoals een percentage van de investeringen.

Om deze subsidies te kunnen ontvangen moet u voldoen aan de vereisten van deze overheden. Meestal moeten bedrijven die de subsidie aanvragen voldoen aan voorafgaande voorwaarden zoals: werknemers in dienst nemen, bepaalde investeringen doen enz.

Afhankelijk van de aard van het bedrijf zijn er een aantal mogelijkheden ter beschikking. Voor de aanvraag van de mogelijke steunmogelijkheden kan men zich best wenden tot een gespecialiseerd advocaat.

4. Opgelet: wanbetalers

In Spanje heeft meer dan de helft van de betalingen vertraging. De helft van de bedrijven neemt hiervoor een advocaat onder de arm.

In Spanje vervalt een schuld na 15 jaar, behalve speciale gevallen zoals cheques of wissels.

Een goede raad is dus, als er twijfel bestaat over een bepaalde klant, dan kan men een gegevensbank voor wanbetalers raadplegen.

Zijn er toch problemen dan kan men eerst een minnelijke schikking proberen met een uitstel of splitsing in verschillende termijnen van de bepaling. Helpt dit niet dan kan men naar de rechtbank.

Er bestaat zoiets als een snelrecht, burgers kunnen hier beroep op doen voor schulden tot € 900.

Voor schulden tot € 30.000 bestaat de waarschuwingsprocedure.

Vanaf € 30.000 is het de gewone procedure. Er bestaan mogelijkheden om de betaling alsnog te garanderen zoals de preventieve beslaglegging. Zo vlug men een vonnis heeft kan men het laten uitvoeren zonder te moeten wachten op de beroepsprocedure.