Een Spaans bewijs van goed gedrag en zeden

Soms ga je terug naar België of Nederland en daarmee heb je voor uw nieuwe werk een bewijs van goed gedrag en zeden nodig dat terug gaat op uw periode in Spanje.

Dit document bestaat ook in Spanje en het wordt afgeleverd door het ministerie van Justitie in Madrid.

Het aanvraagformulier is een document van drie bladzijden (modelo 790), dat men kan downloaden van de site van het ministerie. Het is één formulier maar het kan gebruikt worden voor tal van aangelegenheden dus het moet niet volledig ingevuld worden.

Om het document voor het buitenland geldig te maken moet het voldoen aan het apostilleverdrag van Den Haag (zie onderaan) en dit moet aangemerkt worden bij aanvraag van het formulier op het modelo 790.

Met het volledig ingevuld formulier gaat men naar de bank om de taks te betalen van momenteel € 3,66.

Als je zelf naar het ministerie gaat neem dan uw origineel paspoort of identiteitskaart mee met het bewijs van betaling en het ingevuld Modelo 790.

Het is ook mogelijk dat men de aanvraag met de post doet. Daarvoor heeft men een voor een notaris voor echt verklaarde kopie van uw paspoort of identiteitskaart nodig, met de betaling en het Modelo 790. Het is zelfs wenselijk dat men er een aan uzelf geadresseerde enveloppe bijvoegt.

Het duurt ongeveer drie weken voor men het document bij u thuis heeft.

Een apostilleverdrag, officieel het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten is een multilateraal verdrag dat voorziet in een eenvoudige procedure om officiële documenten (zoals geboorteakten en douaneformulieren) te gebruiken in het buitenland. Het verdrag is opgesteld binnen de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht op 5 oktober 1961. Het verdrag geldt tussen de 103 landen (waaronder alle landen van de Europese Unie) die partij zijn geworden bij het verdrag.