Cl@ve, een elektronische toegang tot de Spaanse overheidsadministratie

  1. Wat is Cl@ve
  2. Toegelaten identificatiesystemen
  3. Waar kan ik het gebruiken?
  4. Hoe moet ik beginnen?
  5. Hoe kan ik me registreren?

Elektronische toegang tot de Spaanse overheidsadministratie is nu mogelijk door het Cl@ve systeem. Als je in contact moet treden met de overheid, bv na een verhuis, moet je nu niet meer persoonlijk naar het lokket gaan maar regel je alles van bij u thuis.

Maar voor het zover is moet je u eerst door een (laatste) mallemolen werken om toegang te kunnen krijgen tot het betreffende netwerk. Maar al dit werk zal lonen, geen aanschuiven meer bij Spaanse ambtenaren en geen talloze kilometers rondrijden naar de betreffende overheidsdienst.

Hierna volgt de uitleg over dit Spaans systeem maar we beginnen eerst met een stuk theorie.

Maar wil je geen zware theoretische uitleg, ga dan rechtstreeks naar hoofdstuk 3.

1.Wat is Cl@ve?

Cl@ve is een systeem gericht op het uniformeren en vereenvoudigen van een elektronische toegang door burgers tot openbare diensten. Het belangrijkste doel is om burgers in staat te stellen zich vóór de administratie te identificeren door middel van vaste sleutels (gebruikersnaam en wachtwoord), om te voorkomen dat verschillende sleutels voor verschillende services moeten worden onthouden.

Het Cl@ve-systeem is goedgekeurd bij resolutie aangenomen door de Raad van Ministers tijdens de vergadering van 19 september 2014 en de gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld door het Directoraat Informatie- en Communicatietechnologie.

2. Toegelaten identificatiesystemen

Cl@ve omvat het gebruik van identificatiesystemen op basis van vaste sleutels (gebruikersnaam en wachtwoordsystemen), evenals digitale certificaten (inclusief elektronische ID).

Wat betreft de vaste codes, accepteert Cl@ve twee mogelijke toepassingen:

  • Tijdelijke Cl@ve (PIN Cl@ve): wachtwoordsysteem voor een korte periode, bedoeld voor gebruikers die de services sporadisch gebruiken.
  • Permanent Cl@ve: wachtwoordsysteem voor een lange, maar in tijd toch beperkte periode, bedoeld voor regelmatige gebruikers. Het is ontworpen voor het toegangssysteem door middel van gebruikersnaam en wachtwoord, versterkt door eenmalige sms-sleutels verzonden naar de socialezekerheidsdiensten. Dit systeem zal ook de toegang van burgers tot cloudgebaseerde handtekeningen mogelijk maken.

Om deze setcodes en de cloudgebaseerde handtekeningservice te gebruiken, moeten burgers zich vooraf in het systeem registreren en bepaalde persoonlijke informatie verstrekken.

Bovendien is Cl@ve klaar om opgenomen te worden in de toekomstige identificatiemechanismen van andere EU-landen, aangezien deze integreren in het grensoverschrijdende erkenningssysteem van elektronische identiteiten zoals vastgelegd in de Europese wetgeving.

3. Waar kan ik het gebruiken?

U kunt identificatiemechanismen in Cl@ve gebruiken in alle elektronische administratieservices die in het systeem zijn geïntegreerd.

Geïntegreerde services kunnen worden onderscheiden omdat ze op het scherm voor toegang eenzelfde knop weergeven die u omleidt naar het Cl@ve-authenticatiesysteem:

De overeenkomst die op 19 september 2014 door de Raad van Ministers is goedgekeurd en het Cl@ve-systeem goedkeurt, bepaalt dat de overheidssector dit systeem moet implementeren in alle elektronische diensten en processen die tot 31 december 2015 tot de burgers zijn gericht, en daarom zal er een overgangsperiode tot genoemde datum worden ingesteld gedurende waarbij alle diensten geleidelijk zullen worden opgenomen.

De resterende sectoren van de overheid kunnen echter worden geïntegreerd zodra deze beschikbaar zijn, waardoor de praktische uitbreiding van elektronische administratiediensten wordt geïmplementeerd om de grote meerderheid van de burgers te bereiken.

Let op: om deze identificatiemechanismen te verkrijgen en ze in Cl@ve te gebruiken, moet u zich eerder hebben geregistreerd via een van de beschreven procedures.

4. Hoe moet ik beginnen?

Om het systeem te gebruiken, hoeft u alleen uw elektronische identificatiegegevens in te geven door middel van een van de beschreven procedures.

U moet zich in het systeem registreren, hetzij persoonlijk bij een van de aan het systeem toegewezen registratiekantoren, hetzij online met een goedgekeurd digitaal certificaat.

Nadat u zich heeft geregistreerd, worden er twee toegangssleutels verstrekt:

  • Tijdelijke Cl@ve (PIN Cl@ve): bedoeld voor tijdelijke toegang.
  • Permanente Cl@ve: bedoeld voor een gebruikelijke toegang en voor gebruik van een cloudgebaseerde handtekening.

Nadat u de toegangssleutels hebt geregistreerd en geactiveerd, kunt u Cl@ve gaan gebruiken voor alle elektronische administratiediensten die het systeem gebruiken.

Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de kenmerken van de service, bepaalde identificatiemethoden mogelijk niet beschikbaar zijn, omdat het vereiste beveiligingsniveau voor toegang tot de service hoger is dan het niveau dat wordt geboden door de identificatiemethode die u gebruikt (bijvoorbeeld omdat de service speciaal beschermde persoonlijke gegevens gebruikt ).

5. Hoe kan ik me registreren?

Cl@ve is een platform voor verificatie van elektronische identiteiten voor identificatie en authenticatie van burgers.Het maakt identificatie mogelijk voor de overheid, met alle veiligheidsgaranties. Om dit te doen moeten we ons registreren, dit kan op drie verschillende manieren:

Online, zonder digitaal certificaat

Het registratieproces voor Cl@ve Register bestaat uit twee stappen.

Ten eerste moet u toegang hebben tot de optie voor een uitnodigingsbrief, waarin om bepaalde basisidentificatie-informatie wordt gevraagd die nodig is om de uitnodigingsbrief op uw belastingadres te ontvangen. Deze brief bevat een Secure Verification Code (CSV) waarmee u verder kunt gaan met stap 2.

Ten tweede moet u, nadat u de uitnodigingsbrief hebt ontvangen, toegang krijgen tot de registratieoptie in Cl@ve om het registratieproces te voltooien, met de nodige gegevens waarmee u Cl@ve kunt blijven gebruiken.

Deze twee stappen worden hieronder in detail beschreven.

1.Vraag een uitnodigingsbrief aan voor registratie in het Cl @ ve-systeem.

Uitnodigingsbrief aanvragen

Controleer of u alle informatie hebt en vraag de brief aan.

2. Zodra de uitnodigingsbrief ontvangen is, kunt u de registratie in het Cl@ve-systeem voltooien.

Stappen om te volgen:

a) Zoek de veilige identificatiecode (CSV) in de brief. Deze code bestaat uit 16 cijfers en letters.

de veilige identificatiecode

b) Toegang tot het elektronische kantoor van de belastingdienst

c) Log in

d) Vul de gevraagde gegevens in

Vul de gevraagde gegevens in

e) Bevestiging

Online met digitaal certificaat of elektronisch ID

Controleer of u alle informatie in uw bezit heeft

Stappen om te volgen

a) Toegang tot het elektronische kantoor van de belastingdienst

b) Registreren

c) Afhankelijk van het soort document vul je het nummer van uw identiteitskaart of de vervaldatum van de kaart in

d) Vul de gevraagde gegevens in

e) Bevestiging

Persoonlijk op een van de registratiebureaus

Voor de persoonlijke registratie in Cl@ve moet de te registreren persoon fysiek aanwezig zijn.

In eerste instantie werden de kantoren van de nationale belastingdienst en het kantorennetwerk van de sociale zekerheid aangewezen als registratiebureaus. Het is mogelijk dat dit netwerk kan uitgebreidt worden met andere openbare diensten voldoen aan alle noodzakelijke technische eisen die werden vastgelegd.

In die zin kan de persoonlijke registratie in Cl@ve ook worden uitgevoerd op het netwerk van de regionale divisies van de overheid, evenals op het netwerk van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening.

De lijst met registratiebureaus is te vinden op de algemene toegangssite. Vink op de pagina Opzoeken het selectievakje Cl@ve aan. Vergeet dit niet te controleren, anders ontvang je alle registratiekantoren, zelfs die waar Cl@ve niet beschikbaar is.

Belangrijk: sommige registratiekantoren hebben een voorafgaande afspraak nodig.

Meer informatie kan men vinden op de site van Cl@ve, de site is beschikbaar in het Spaans, Catalaans, Baskisch, Galego, Valenciaans en Engels,

Een gedachte over “Cl@ve, een elektronische toegang tot de Spaanse overheidsadministratie”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.