De advocaat in Spanje

  1. Algemeenheden
  2. De taken van uw advocaat
  3. U heeft een klacht tegen uw advocaat
  4. De vergoeding voor uw advocaat
  5. De Spaanse advocaat bij het Hof
  6. Het Spaanse Openbaar Ministerie

1.Algemeenheden

Het Spaanse juridisch systeem kan verschillend zijn van dat wat men gewoon is uit zijn vaderland. Om misverstanden, teleurstellingen en misschien zelfs fraude te voorkomen kan men zich het beste wenden tot een advocaat.

Of je nu woonachtig bent in Spanje of niet, voor je een belangrijke beslissing gaat nemen zoals een zaak beginnen, een eigendom kopen, een testament maken, neem dan eerst contact op met een advocaat. Hij kan zorgen dat u geen teleurstelling oploopt of dat u onnodig tijd verspeelt. Hij kan u ook vertegenwoordigen indien u niet in Spanje bent en dat is gemakkelijk indien u op bepaalde dagen niet kan aanwezig zijn.

Uw Spaanse advocaat kan ook optreden als uw fiscaal vertegenwoordiger in Spanje. De Spaanse wet kan in bepaalde gevallen eisen dat niet residente buitenlanders die inkomsten in Spanje ontvangen een fiscaal vertegenwoordiger hebben.

Als u niet over voldoende financiële middelen beschikt om een advocaat te contacteren denk er dan aan dat u altijd een verdediging zonder kosten voor een rechtbank kan krijgen. Daarom moet je uw inkomsten en eigendommen aangeven. De aanvraag voor kosteloze rechtsbijstand moeten ingediend worden bij de Spaanse Orde van advocaten (Colegio de Abogados) waar men uw aanvraag zal beoordelen.

2. De taken van uw advocaat

Een Spaanse advocaat moet aangesloten zijn bij de Orde van Advocaten (Colegio de Abogados) van de plaats waar hij zijn beroepsactiviteit uitvoert.

Een advocaat in Spanje heeft een absolute geheimhoudingsplicht.

Hij moet alle geheime en confidentiële informatie goed bewaren. Deze plicht stopt niet bij het beëindigen van zijn diensten. Een uitzondering hier op is dat de vertrouwelijkheid slaat op iets dat schade kan berokkenen aan de advocaat of aan een derde persoon.

3. U heeft een klacht tegen uw advocaat

De advocaat is aansprakelijk voor alle overtredingen of misdaden die hij doet tijdens de uitvering van zijn professionele activiteit. Hij is dus ook verantwoordelijk voor de schade die hij veroorzaakt indien hij zijn opdrachten niet uitvoert.

U kan in elke provincie klacht neerleggen bij de Spaanse Orde van Advocaten (Colegio de Abogados).

4. De vergoeding voor uw advocaat

De vergoeding voor een Spaanse advocaat is afhankelijk van de regels van de Orde van Advocaten en de omstandigheden van uw zaak. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid werk, de waarde van het geschil en de aard van de procedure.

Het is in Spanje verboden dat de advocaat zich een deel van het verkregen bedrag toe-eigend.

Uw advocaat kan u vragen om een voorschot te betalen en indien men dit bedrag niet betaald dan kan uw advocaat beslissen om u geen rechtshulp te geven.

5. De Spaanse advocaat bij het Hof

Bepaalde Spaanse gerechtsprocedures die gaan boven een bepaalde waarde vereisen normaal dat er naast de advocaten een aanwezigheid van de partijen voor het hof (Procurador) is. Deze vertegenwoordiging heeft de bevoegdheid van een advocaat om de partijen te vertegenwoordigen voor het hof.

6. Het Spaanse Openbaar Ministerie

De vervolging van de dader kan gedaan worden door het Openbaar Ministerie (Ministerio Fiscal). Zij verdedigen het belang van de burgers en het openbaar belang.

Hij waakt over de onafhankelijkheid van de rechtbanken.

De tussenkomst van het Openbaar Ministerie is enkel vereist in sommige specifieke gevallen zoals bij de Verkorte Criminele procedure (Procedimiento Penal Abreviado).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.