De bezoekregeling na een echtscheiding wordt niet gerespecteerd

  1. Algemeen
  2. Het uitvoeren van een buitenlands vonnis
  3. Het Verdrag van Den Haag
  4. Welke procedure kan men nu kiezen?

1. Algemeen

Kinderen hebben recht op contact met hun vader en hun moeder. Dit is omdat het in de wet staat, in de Belgische wet, in de Nederlandse wet, in de Spaanse wet en in internationale verdragen. Volgens vrijwel alle psychologen en pedagogen is dit ook het beste voor het kind. Maar helaas werken ouders niet altijd mee aan een goed contact tussen ouders en kind.

In veel echtscheidingen zijn de kinderen het slachtoffer van de conflicten tussen de ouders waardoor een soepel contact onmogelijk lijkt. Soms staat een van de ouders het contact met de andere niet toe, in andere gevallen zal de ene ouder er alles aan doen om de ander te dwarsbomen. De benadeelde ouder kan dan via de rechter zijn of haar gelijk proberen te halen maar dit zijn slopende en langdurige procedures. Het gaat om iets ongrijpbaars als het contact tussen de ouders en hun kinderen.

De ouder bij wie de kinderen wonen heeft veel feitelijke macht. Als we deze toch al moeilijke situatie ook nog in een internationale context zetten dan zijn de kansen op een goede afloop nog veel kleiner en dan is de noodzaak van goed juridisch advies nog groter.

Laten we een gebruikelijke zaak onder de loep nemen, de rechter heeft voorzieningen vastgelegd waarin bepaald is dat de ene ouder met de kinderen in het ene land woont en dat de in een ander wonende ouder recht heeft op een bezoekregeling maar de bezoekregeling wordt niet nagekomen. In dit artikel bekijken we alleen landen binnen de Europese Unie al zijn bepaalde normen ook van kracht voor landen buiten de Unie.

2. Het uitvoeren van een buitenlands vonnis

Als de ene ouder weigert om de kinderen in de vakantie naar de andere ouder te laten gaan dan kan deze proberen het vonnis waar de bezoekregeling in staat te laten uitvoeren in het land waar de kinderen woonachtig zijn en waar het vonnis dus niet nageleefd wordt. Dankzij de Europese wetgeving gaat dit vrij snel.

Met het gelegaliseerde en vertaalde vonnis en de benodigde certificaten die door de rechtbank van oorsprong zijn afgegeven kan de benadeelde ouder het vonnis laten uitvoeren in het land waar de kinderen woonachtig zijn.

De rechtbanken in Europa kunnen niet anders dan het vonnis uitvoeren. Er zal niet alsnog inhoudelijk naar de zaak worden gekeken en zelfs als er beroep wordt aangetekend moet het vonnis worden uitgevoerd.

Hoe de uitvoering in de praktijk uitloopt is per land verschillend. In sommige landen wordt de politie eerder ingeschakeld dan in andere landen. Spanje is over het algemeen terughoudend met de inschakeling van de politie als het kinderzaken betreft.

3. Het Verdrag van Den Haag

De Haagse conventie van 1980 over de burgerlijke aspecten van de internationale kinderontvoering biedt naast de juridische middelen om kinderontvoering te voorkomen of terug te draaien ook maatregelen ter uitvoering van de bezoekregelingen. De Conventie kan worden ingezet via de Centrale Autoriteit in het land waar de benadeelde ouder woont, die autoriteit zal contact opnemen met de Centrale Autoriteit van het land waar de kinderen wonen.

Ook kan de benadeelde ouder direct een beroep doen op het Verdrag van Den Haag maar hoe deze procedure in zijn werk gaat is per land verschillend. In Spanje is het een spoedprocedure waarbij juridische bijstand van een advocaat verplicht is.

4. Welke procedure kan men nu kiezen?

Welke procedure men kan volgen zal afhangen van de concrete situaties. In bepaalde gevallen en afhankelijk van het betrokken land kan het raadzaam zijn de Centrale Autoriteit in te schakelen. Bij andere zaken kan het sneller en efficiënter zijn om direct over te gaan tot uitvoering van het vonnis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.