De dagindeling in een Spaanse school

  1. De dagindeling op de lagere school
  2. De dagindeling op de secundaire school
  3. Na de schooluren
  4. Zomerschool
  5. Het schooljaar
  6. Vervoer

1.De dagindeling op de lagere school

De schooldag in Spanje op de meeste lagere scholen loopt van 09:00-12:00 en van 15:00-17:00. Er is een twee en een half uur durende onderbreking tijdens de middag voor het middagmaal en een kleine siesta. Veel kinderen gaan tijdens deze onderbreking naar huis maar kinderen van werkende ouders kunnen op school blijven.

In andere scholen is er geen of een korte onderbreking en de schooldag loopt van 09:00-14:00.

Sommige scholen bieden de mogelijkheid om vroeger naar school te komen zodat de kinderen hun ontbijt in de school kunnen nemen.

De schooluren kunnen wijzigen tijdens de maanden september en juni, de scholen zijn open van 09:00-13:00.

2. De dagindeling op de secundaire school

De dagindeling op de secundaire school is anders dan op de lagere school, hier zijn er langere uren. De uren zijn meestal van 08:30-15:00 of van 09:00-15:00 maar de schooluren kunnen hard variëren van school tot school.

3. Na de schooluren

In kleinere steden zijn er zelden naschoolse activiteiten voor de kinderen. De kinderen worden meestal opgevangen door een familielid als de ouders beiden werkzaam zijn. In grotere steden zijn er wel voor- en naschoolse activiteiten.

4. Zomerschool

Tijdens de zomervakantie worden er zomerscholen ingericht door onafhankelijke verenigingen of door het gemeentebestuur. De kosten en de activiteiten zijn verschillend maar die ingericht zijn door het gemeentebestuur zijn meestal minder kostelijk.

5. Het schooljaar

Het schooljaar in Spanje loopt van midden september tot midden juni en het is ingedeeld in drie periodes van ongeveer elf weken elk.

Het eerste deel gaat van september tot december met een onderbreking van twee weken (vacaciones escolares) voor de Kerstperiode. De voorjaarsperiode begint na 6 januari (Driekoningen) en zij gaat tot Pasen met een onderbreking voor Pasen van twee weken. De derde periode stopt midden juni voor het zomerverlof die elf tot twaalf weken duurt.

Scholen zijn ook gesloten tijdens officiële feestdagen, zowel de nationale, regionale als gemeentelijke feestdagen. De verlofdagen worden aangekondigd door de scholen.

6. Vervoer

Private en openbare scholen bieden dikwijls een vervoer naar school en de gemeente waar het kind woonachtig is aan met de schoolbus. De prijs is meestal eerder laag of zelfs gratis voor iedereen die op meer dan 3.5 km van school woont. Contacteer de school voor informatie over de stops en uren die de bus doet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.