De jury in het Spaanse rechtssysteem

 1. Overzicht
 2. Wettelijke vereisten om jurylid te worden
 3. Wie kan vrijgesteld worden als jurylid?
 4. Welke misdrijven komen voor een volksjury?
 5. Het aanwijzen van de juryleden
 6. Het proces
 7. Beroep

1. Overzicht

De rechtspraak met een jury is sinds 1995 in Spanje in voege gekomen om bepaalde criminele feiten te bestraffen.

Een jury bestaat uit negen leden en een voorzitter. Juryleden ontvangen een vergoeding.

Indien men wordt verkozen om deel uit te maken van een jury is het een verplichting om deel uit te maken van deze jury. Juryleden worden vrijgesteld van hun werk tijdens het proces.

2. Wettelijke vereisten om jurylid te worden

Om jurylid te worden moet men:

 • De Spaanse nationaliteit hebben en ouder dan 18.
 • Kunnen lezen en schrijven.
 • Uw politieke rechten hebben.
 • Ingeschreven zijn in een van de gemeentes van de provincie waar het misdrijf gepleegd is.
 • De geestelijke en lichamelijke kwaliteit hebben om de taak uit te voeren.

Veroordeeld zijn voor misdrijven en personen die opgesloten zijn komen niet in aanmerking voor de taak.

3. Wie kan vrijgesteld worden als jurylid?

Sommige personen kunnen vrijgesteld worden van deze dienst als zij aan de volgende voorwaarden voldoen::

 • Ouder zijn dan 65 jaar
 • Reeds jurylid geweest zijn tijdens de laatste 4 jaar
 • In het buitenland wonen.
 • Beroepsmilitair zijn
 • Wegens familiale redenen: indien er grote moeilijkheden in het gezin kunnen optreden
 • Indien men een belangrijk werk uitvoert voor het algemeen welzijn.

4. Welke misdrijven komen voor een volksjury?

In Spanje komen enkel de volgende zaken voor een volksjury:

 • Strafbare feiten die gepleegd werden door ambtenaren in functie.
 • Strafbare feiten tegen het milieu.
 • Misdrijven tegen personen: moord, vadermoord…
 • Fraude met publieke gelden

De misdrijven komen niet voor een jury wanneer het Audiencia Nacional (een uitzonderlijk hoog gerechtshof in Spanje) het proces behandeld.

5. Het aanwijzen van de juryleden

Een lijst met kandidaten voor een jury wordt alle twee jaar opgemaakt. Elke kandidaat wordt hiervan op de hoogte gebracht en daarna heeft iedereen het recht om binnen de eerste 15 dagen van november geschrapt te worden.

Alle personen op de lijst kunnen opgeroepen worden om als jurylid in een gerechtshof te zitten vanaf de eerste januari van het volgend jaar.

30 dagen voor de rechtszaak worden de juryleden gekozen door middel van een loterij. Zij krijgen informatie over hun rechten en plichten als jurylid. Ook op dit moment kan men een vrijstelling vragen om niet te zetelen als jurylid.

6. Het proces

Een jury behandeld specifieke misdrijven, afhankelijk van de voorziene strafmaat.

De beklaagde moet verdedigd worden door een advocaat.

Een groep van 20 mogelijke juryleden wordt gekozen en van deze groep worden er 9 juryleden en 2 vervangers gekozen. Zowel de aanklager als de verdediging mogen een kandidaat weigeren.

Vervolgens hoort de rechter de verklaringen van beide kanten. De Openbare Aanklager en de advocaat voor de klager komen eerst aan bod en zij worden gevolgd door de advocaat van de verdediging. Deze laatste advocaat kan vragen om de zaak te seponeren.

Juryleden worden beboet indien zij hun taak als jurylid niet opnemen.

Alle bewijsstukken in de rechtszaak staan ter beschikking van de juryleden.

De jury beraadslaagd in het geheim en geen enkel jurylid mag ontbreken tijdens de stemming.

De jury zegt enkel of de beklaagde schuldig of onschuldig is en de rechter spreekt de straf uit.

7. Beroep

De aangeklaagde kan in beroep gaan bij het Regionale Hoog Gerechtshof. Is de aangeklaagde nog niet tevreden over de uitspraak dan kan hij nog in beroep gaan bij het Hoog Gerechtshof.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.