De nieuwe Spaanse starterswet voor ondernemers

  1. Overzicht
  2. Bij meerdere werkzaamheden hoeft u geen zelfstandigenbijdrage te betalen
  3. Zelfstandigen krijgen drie kansen om te profiteren van de nieuwe wet
  4. Verbetering van de fiscale behandeling van aandelenopties
  5. Aftrek vennootschapsbelasting tot 15 procent
  6. Het wegnemen van belemmeringen voor buitenlandse investeringen
  7. Belastingvoordelen
  8. De periode dat een bedrijf als ‘recent opgericht’ wordt beschouwd, wordt verlengd
  9. Wie kan profiteren van de nieuwe Spaanse starterswet?

1.Overzicht

Buitenlandse ondernemers wachten al jaren op de voltooiing van de langverwachte Spaanse starterswet. Het laatste nieuws is dat ze in september 2022 in werking zal treden en er zijn ook nieuwe details vrijgegeven over de voordelen die ze met zich mee zal brengen.

De nieuwe starterswet, die de Spaanse regering in 2019 voor het eerst aankondigde, zal uiteindelijk in september 2022 in werking kunnen treden, zoals aangegeven door minister van Economische Zaken Nadia Calviño.

Voor het eerst zal Spanje een wet hebben die rechtstreeks gericht is op de bijzonderheden van kleine op technologie gebaseerde bedrijven.

De nieuwe starterswet hoopt buitenlandse bedrijven aan te trekken, waardoor het voor startups gemakkelijker wordt om voor Spanje te kiezen door hen extra economische prikkels te geven, zoals belastingverlagingen.

Hoewel er nog een lange weg te gaan is voordat de definitieve tekst van de Starterswet wordt gepubliceerd, en er mogelijk nog verschillende wijzigingen moeten worden doorgevoerd, is hier het laatste nieuws over het wetsontwerp tot nu toe en de voordelen die het zal opleveren.

2. Bij meerdere werkzaamheden hoeft u geen zelfstandigenbijdrage te betalen

Een van de belangrijkste aankondigingen is het afschaffen van de inschrijving voor drie jaar als zelfstandige (autónomo) in de Bijzondere Regeling Zelfstandigen (RETA), op voorwaarde dat de ondernemer die de starter begint op zijn beurt wordt ingehuurd als werknemer bij een ander bedrijf.

Dit is het geval voor 25.000 zelfstandigen in Spanje die momenteel werken voor zichzelf combineren met ingehuurd worden door iemand anders.

Over het algemeen is het goed nieuws, aangezien de sociale zekerheidsbijdrage van Spanje met € 294 per maand tot de hoogste van Europa behoort.

3. Zelfstandigen krijgen drie kansen om te profiteren van de nieuwe wet

Het faillissement van een bedrijf is iets dat voor het eerst wordt overwogen in wetteksten in Spanje.

De startnota maakt serieel ondernemerschap makkelijker, waardoor een zzp’er die een bedrijf is gestart en dat uiteindelijk niet werkt, het opnieuw kan proberen en van dezelfde voordelen kan blijven profiteren. Concreet mogen ondernemers maximaal drie keer profiteren van de starterswet. Een zzper is een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft. De afkorting staat dan ook voor zelfstandige zonder personeel.

4. Verbetering van de fiscale behandeling van aandelenopties

Aandelenopties zijn vaak een vorm van beloning voor werk die veelvuldig wordt gebruikt bij starters. Het bestaat erin bestuurders of werknemers de mogelijkheid te bieden om aandelen te verkrijgen van het bedrijf waarvoor ze werken. Concreet stijgt het bedrag van de belastingvrijstelling van € 12.000 naar € 45.000.

Bovendien zal er pas belasting over deze aandelen worden betaald wanneer de verkoop ervan plaatsvindt, of wanneer het bedrijf naar de beurs gaat.

5. Aftrek vennootschapsbelasting tot 15 procent

Het geeft starters en investeerders een verlaging van de vennootschapsbelasting van de huidige 25 procent naar 15 procent.

6. Het wegnemen van belemmeringen voor buitenlandse investeringen

Een van de grootste problemen die buitenlandse investeerders tegenkomen als ze willen investeren in een Spaanse startup, is de bureaucratie.

Als gevolg hiervan beoogt de nieuwe wet de verplichting voor internationale investeerders om een NIE (buitenlands ID-nummer) aan te vragen om dit soort acties uit te voeren, te elimineren. Zowel beleggers als hun vertegenwoordigers hoeven alleen de Spaanse belastingidentificatienummers (NIF’s) te verkrijgen.

7. Belastingvoordelen

De nieuwe wet omvat een reeks belastingvoordelen om nationale investeringen aantrekkelijker te maken.

De maximale aftrekgrondslag voor investeringen voor startende of recent opgerichte bedrijven wordt verhoogd van € 60.000 naar € 100.000 per jaar en het type aftrek wordt verhoogd van 30 naar 50 procent.

8. De periode dat een bedrijf als ‘recent opgericht’ wordt beschouwd, wordt verlengd

De periode die voor in aanmerking komende bedrijven als ‘recent opgericht’ wordt beschouwd, gaat van 3 naar 5 jaar. Voor biotechnologie-, energie- of industriële bedrijven is de periode nog langer, 7 jaar.

9. Wie kan profiteren van de nieuwe Spaanse starterswet?

De starterswet staat open voor iedereen uit de EU of derde landen, zolang ze de afgelopen vijf jaar niet in Spanje hebben gewoond. Het geeft hen toegang tot een speciaal visum voor maximaal vijf jaar.

Dit visum staat open voor leidinggevenden en werknemers van startups, investeerders en externe werknemers, evenals voor hun familieleden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.