De nieuwe verkeersregels in Spanje

Enkele jaren geleden zijn er een aantal wijzigingen aangebracht aan de Spaanse verkeersregels en enkele van die nieuwe regels komen hierna aan bod.

 1. Fietsers
 2. Rijden onder invloed alcohol en drugs
 3. Radardetectieapparatuur is nu verboden
 4. Kinderen mogen niet meer voorin
 5. Maximumsnelheid
 6. Alcoholtest voor voetgangers
 7. Boete zonder aanhouding of identificatie
 8. Buitenlandse voertuigen in Spanje
 9. Bestuurders met kanker
 10. Wilde dieren
 11. Nieuwe bekeuringen

1.Fietsers

Voor fietsers zullen er enkele wijzigingen komen. Kinderen onder de 16 jaar moeten verplicht een helm dragen wanneer deze in een stad of dorp op de fiets rijden. Op overige wegen is het gebruik van een fietshelm al verplicht voor alle leeftijden. Personen ouder dan 16 jaar zijn in landelijk gebied niet verplicht. Draag je geen helm dan kan de politie een boete van 200 euro geven aan de ouders of voogd van de overtreder.

Fietsers mogen vanaf nu ook onder de vastgestelde minimumsnelheid fietsen. Tot nu toe mochten voertuigen niet langzamer rijden dan 50 procent van de voor dat weggedeelte vastgestelde maximumsnelheid. Dit voorschrift kon op bepaalde wegen problemen geven omdat het voor fietsers erg lastig kan zijn om harder dan 25 kilometer per uur te rijden. Het blijft voor fietsers wel verboden om op snelwegen te rijden.

Mochten fietsers een bekeuring krijgen dan mogen zij niet meer op de fiets verder nadat zij zijn bekeurd. De politie zal de fiets in beslag nemen of deze moet stil worden gezet.

Wanneer een motorvoertuig een fietser voorbij steekt dan moet er minimum 1,5 meter ruimte zijn tussen de fietser en het motorvoertuig, nog beter is dat het motorvoertuig op het andere rijvak voorbij steekt. Rij je zelf op een smalle baan en er komt een fietser je tegemoet en er is geen 1,5 meter tussen het motorvoertuig en de fietser dan moet de bestuurder van het motorvoertuig stoppen.

2. Rijden onder invloed alcohol en drugs

Naast snelheidsoverschrijdingen is het rijden onder invloed een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke ongevallen in Spanje. Vanaf nu levert rijden onder invloed hogere boetes op. Van 500 naar 1.000 euro bij een promillage dat het dubbele is van het toegestane, dus vanaf 0,5 milligram per liter lucht of 0,30 milligram bij nieuwe chauffeurs en professionele chauffeurs.

De boete wordt verdubbeld wanneer iemand in hetzelfde jaar al eerder werd aangehouden voor rijden onder invloed.

De boete voor het rijden onder invloed van drugs gaat ook van 500 naar 1.000 euro. Nieuw is dat de boete al wordt opgelegd wanneer er sporen van drugs in het lichaam vastgesteld kunnen worden middels een speekseltest. Eerder kon de chauffeur de boete nog voorkomen door aan te tonen dat hij niet onder invloed was.

3. Radardetectieapparatuur is nu verboden

Het hebben van radardetectieapparatuur in je auto is verboden en wordt bestraft met een boete van 200 euro en het verlies van 3 punten op je rijbewijs voor een detector. Er is een boete voorzien van 6.000 euro per inbreuk voor het bezit van een stoorzender. Wel toegestaan zijn de toepassingen zoals uw GPS systeem die de positie van radars en flitspalen melden op basis van een database. Bezitters van navigatiesystemen moeten ervoor zorgen dat de mogelijk daarin aanwezige radardetectiefunctie is uitgeschakeld.

4. Kinderen mogen niet meer voorin

Kinderen onder de 1.35 meter mogen niet meer op de bijrijdersstoel vooraan in de auto reizen. Er zijn mogelijke uitzonderingen voorzien zoals de achterbank wordt volledig bezet door andere minderjarigen die de lengte van 1.35 meter nog niet hebben bereikt of wanneer er helemaal geen achterbank is. Bij overtreding kan de politie verbieden verder te rijden of een boete opleggen van 200 euro, te betalen door de ouders/voogd. Zit een kind voorin in een taxi, dan zijn de ouders verantwoordelijk voor de boete, niet de taxichauffeur.

5. Maximumsnelheid

De maximumsnelheid op Spaanse snelwegen en autowegen blijft 120 kilometer per uur. Echter met de wetswijziging is het mogelijk de maximumsnelheid tot 130 kilometer per uur te verhogen op bepaalde delen van snelwegen of tolwegen. Dit wordt dan aangegeven met (dynamische) verkeersborden.

De nieuwe wet voorziet in de mogelijkheid bepaalde zones met eenrichtingsverkeer te voorzien van de maximumsnelheid van 20 kilometer per uur.

Daarentegen zal de maximale snelheid op veel secundaire wegen verlaagt worden met 10 km. Ook zullen er binnen de bebouwde kom meer speciale 20 en 30km zones bij gaan komen om het verkeer af te laten remmen.

6. Alcoholtest voor voetgangers

Voetgangers kunnen ook een overtreding begaan waardoor de politie ze mag testen op alcohol of drugsgebruik. Tot nu toe mocht dat uitsluitend als de voetganger betrokken was bij een ongeluk.

7. Boete zonder aanhouding of identificatie

Agenten belast met de controle op het verkeer mogen boetes opleggen zonder het betreffende voertuig tot stilstand te brengen of de bestuurder ervan te identificeren.

De periode om boetes voor overtredingen te betalen voor 50 procent van het boetebedrag wordt verlengd van 15 tot 20 dagen.

8. Buitenlandse voertuigen in Spanje

Buitenlanders die in Spanje wonen en nog rondrijden in een voertuig met een buitenlands kenteken hebben de verplichting dat om te zetten naar een Spaans kenteken. Tot nu toe waren buitenlandse ingezetenen alleen verplicht te voldoen aan de wet op speciale belastingen, maar was het niet verplicht hun auto in Spanje in te schrijven.

Dit maakte het in de praktijk moeilijk hen te beboeten voor overtredingen of te controleren op het hebben van de juiste verzekeringen of voldoen aan de periodieke technische controles.

9. Bestuurders met kanker

Kankerpatiënten mogen terug een voertuig besturen. Er was een clausule in de wet die verbood dat personen die een chemokuur ondergingen geen voertuig mochten besturen tenzij zij een speciale vergunning hadden. De nieuwe wet heeft de meeste restricties nu geschrapt.

10. Wilde dieren

Het aanrijden van een wild dier is nu uw schuld en je kan uw schade niet meer verhalen op de overheid. Uw verantwoordelijkheid vervalt wanneer de weg is afgezet maar de omheining de weg niet afsluit. Er moeten ook verkeersborden geplaatst zijn die u waarschuwen voor de aanwezigheid van de wilde dieren.

11. Nieuwe bekeuringen

Er zijn een aantal nieuwe bekeuringen bijgekomen zoals:

 • Ongeoorloofde en niet toegestane werkzaamheden aan of op een weg. Moet er een stuk weg worden afgezet dan moet daar altijd toestemming voor zijn.
 • Verlies je een deel van de vracht van een auto of vrachtwagen en komt dat op de weg terecht, dan kan men flinke bekeuringen krijgen.
 • Schade aan de weg aanrichten of de weg blokkeren wordt ook stukken duurder.
 • Schade aan de weg aanrichten door het gebruik van een ongeschikt voertuig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.