De ontslagprocedure in Spanje

Werknemers en werkgevers in Spanje kennen ongetwijfeld het formulier (finiquito) dat bij ontslag alle bedragen vermeldt die de werknemer moet ontvangen.

Op dit formulier staat het bedrag dat de werknemer van zijn werkgever ontvangt bij afloop van zijn contract.

Wat moet er dus op dat document opstaan? Dat is het loon dat nog moet betaald worden, het bedrag voor nog niet opgenomen vakantiedagen, een evenredig deel van het vakantiegeld en de ontslagvergoeding maar die kan in een apart document vermeld worden.

Maar de finiquito is nog veel meer, het is ook het bewijs dat de werknemer akkoord gaat met het ontslag en soms verklaart men zelfs dat alle door de werkgever nog verschuldigde bedragen ontvangen zijn en dat men bijgevolg geen verdere eisen zal stellen. Onnodig te zeggen dat dit een gevaarlijke situatie voor de werknemer kan zijn.

Moet men dit document ondertekenen voor ontvangst? Dat is een belangrijke vraag omdat de werkgever niet zal uitbetalen zonder de handtekening van de ontslagen werknemer. De problemen duiken dan op als de werknemer niet akkoord gaat met het ontslag of met de berekening van de ontslagvergoeding.

De ontslagen werknemer kan best naar een advocaat stappen om het document te laten nakijken. Daarna kan hij beslissen om te ondertekenen of om een verzoeningsprocedure te beginnen. Men moet dan een verzoek indienen tot verzoening, dat is in het Spaans een “intento de conciliación” bij het overheidsorgaan SMAC – Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Het is verplicht om eerst een verzoeningspoging te ondernemen voordat men naar de arbeidsrechtbank stapt en de werknemer moet verplicht aanwezig zijn.

Indien de werkgever bij de verzoeningspoging niet zou opdagen of men kan niet tot een akkoord komen dan is nog enkel de arbeidsrechtbank waar men het probleem kan oplossen.

Belangrijk is dat men het finiquito niet ondertekend indien men niet akkoord gaat met de bepalingen of berekeningen van het document. Voor de arbeidsrechtbank is het moeilijk om aan te tonen dat het document ondertekend is onder dwang.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.