De opgave van het buitenlands vermogen

  1. De opgave van het buitenlands vermogen
  2. Wat is er veranderd?
  3. De aangifte zelf
  4. Wanneer?
  5. Wat moet u doen?

1.De opgave van het buitenlands vermogen

Dit jaar is er een ingrijpende wijziging gekomen voor buitenlanders die resident zijn in Spanje en de meest ingrijpende is de wijziging aan het boetesysteem bij de opgave van uw buitenlands vermogen als resident.

Eind januari was er de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de nationale wetgeving die Spaanse belastingplichtigen verplicht hun buitenlandse activa aan te geven in strijd is met het EU-recht. Maar de beoordeling ging meer over de torenhoge boetes die gegeven kunnen worden als je geen of te laat het Model 720 inlevert. En dat heeft het Ministerie van Belastingzaken met toestemming van alle politieke partijen nu aangepast.

2. Wat is er veranderd?

Sinds 2013 is het verplicht om het vermogen buiten Spanje (dus bijvoorbeeld in Nederland of België) aan de Spaanse fiscus op te geven indien dat meer is dan 50.000 euro (per vermogenssoort). Deze informatieve verplichting is er alleen voor fiscaal residenten, dus mensen die meer dan 183 dagen in Spanje verblijven. Niet aangeven van dit vermogen heeft als gevolg een boete, welke varieert van minimaal 1.500 euro of 10.000 euro en 150% van je vermogen in het buitenland. Deze boetes zijn nu echter aangepast.

Model 720 bestaat nog steeds in Spanje en moet ook nog steeds voor 31 maart elk jaar ingevuld worden door alle (natuurlijke) personen die resident zijn in Spanje en langer dan 183 dagen in Spanje verblijven maar ook door buitenlandse vennootschappen en commerciële vestigingen. Wat echter nu veranderd is, zijn de boetes die gegeven kunnen worden. In plaats van 150% van een vermogen in het buitenland, mag de boete niet meer zijn dan 50% van dat vermogen terwijl de formele boetes variëren tussen de 150 en 250 euro. Verder is aangepast dat het ‘misdrijf’ dat is afgeleid van Model 720 na vier jaar zal verjaren zoals gebruikelijk is bij belastingmisdrijven, iets wat voorheen dus niet het geval was.

Met deze wijziging wordt de situatie wat betreft Modelo 720 teruggebracht naar die van 2012, met als enige verschil dat de meldingsplicht van belastingformulier 720 van kracht blijft terwijl de hoogtes van de boetes zijn aangepast.

3. De aangifte zelf

Modelo 720’ kan omschreven worden als belastingformulier 720 en in het Spaans is het ‘Declaración Informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero’. Deze verklaring is een aanpassing van de belastingwet als deel van de regelgeving die frauduleuze activiteiten in Spanje vervolgt. Sinds 1 januari 2013 is het verplicht te informeren over de goederen en rechten die iemand heeft in het buitenland.

Het gaat hierbij om een ‘informatieplicht’ die bestaat uit drie categorieën: Bankrekening bij een bank in het buitenland; Inkomen, rechten, verzekeringen en waardepapieren in het buitenland; Goederen en onroerende zaken in het buitenland.

4. Wanneer?

Het Modelo 720 moet jaarlijks tussen 1 januari en 31 maart worden ingeleverd. Het is daarbij belangrijk dat het formulier correct en volledig en op tijd wordt ingevuld want onvolledig en te laat kan beboet worden met boetes die dus nog steeds hoog zijn maar wel drie keer lager zijn dan voorheen.

Meer inlichtingen kan je vinden op de site van de Spaanse Belastingdienst.

Wil men er toch zelf aan beginnen dan gaat men naar deze website en men logt in met:

  • Certificado electrónico de identificación o DNI electrónico
  • Cl@ve PIN
  • número de referencia

5. Wat moet u doen?

Hier is maar een raad mogelijk, ga naar een goede consulent (gestor) en laat de aangifte aan hem over. Raad vragen bij de aangifte is goedkoper dan een boete betalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.