De organisatie van de Spaanse medische zorg

 1. Algemeen
 2. Primaire zorg
 3. Gespecialiseerde zorg
 4. Eerste hulp
 5. Klinisch dossier
 6. Geïnformeerde Toestemming

1.Algemeen

De openbare gezondheidszorg is gestructureerd op twee niveaus: de primaire zorg en de gespecialiseerde zorg maar daarnaast hebben we nog de Eerste hulp.

2. Primaire zorg

Primaire zorg is het eerste niveau van toegang tot de gezondheidszorg. Het Primaire zorg centrum, ook wel bekend als gezondheidscentrum of polikliniek, is de plaats die eerst bezocht moet worden bij een gezondheidsprobleem.

Elke gebruiker heeft een specifiek Primaire Zorg Centrum, dat zal worden bepaald door het adres van registratie en dat ook op de kaart staat. In ieder geval kan INFOSALUT de nodige informatie over uw gezondheidscentrum verlenen. Maar, hebben de mensen ook het recht op vrije keuze van arts, kinderarts en centrum.

Om toegang te krijgen tot primaire zorg is het noodzakelijk om een afspraak te maken, en dit kan worden bereikt op de volgende manieren:

 • Afspraak maken bij het Zorgcenter zelf:  Elk centrum biedt de gebruiker een administratieve dienst aan om afspraken te maken. Deze service wordt uitgevoerd door ambtenaren, hoewel in de meeste Centros de salud ook computer terminals staan om dit zelf te doen door het gebruik van de Sanitaire kaart.
 • Telefonisch verzoek: De afspraak wordt aangevraagd via een systeem van spraakherkenning in het Castiliaans.
 • Afspraak via internet: Dit type afspraak wordt gemaakt via uw computer. De telefonische en computermethode zijn op dit moment in het implementatieproces, zodat het mogelijk nog niet beschikbaar is in alle Centros de salud.

3. Gespecialiseerde zorg

Dit is het tweede toegangsniveau van de gezondheidszorg voor burgers. Kenmerken zijn de aanwezigheid van diagnostische en therapeutische middelen van hogere complexiteit en kosten. Toegang tot dit niveau is door een recept van een arts van de primaire zorg.

In principe bestaat het uit:

 • Klinische zorg
 • Sociaal-sanitaire zorg
 • Psychiatrische zorg en geestelijke gezondheidszorg
 • Hulp voor drugsverslaafden
 • Andere soorten gespecialiseerde zorg (bijvoorbeeld rehabilitatie)

Wordt verstrekt in specialistencentra of ziekenhuizen, deze laatste zowel ambulant als door opname.

4. Eerste hulp

De procedure van een noodsituatie is afhankelijk van de ernst ervan.

Als de ziekte onmiddellijke aandacht vereist, maar de patiënt zichzelf bewegen kan, is de beste oplossing om direct naar de dokter op het Zorgcentrum te gaan en een nummer aan te vragen zonder een afspraak te moeten maken.

In het geval dat de patiënt zich niet kan bewegen zullen gezondheidswerkers de zieke thuis bezoeken. Als het probleem zeer ernstig is, kan men rechtstreeks naar de spoedeisende afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan, maar het is raadzaam om naar het ziekenhuis te gaan waar de burger wegens zijn/haar adres naar toe moet. Geconfronteerd met een levensbedreigende situatie is elk medisch centrum, met inbegrip van particuliere centra verplicht om de patiënt, ongeacht de dekking van de gezondheidszorg, te helpen.

Als de noodsituatie op de openbare weg plaats vindt of de patiënt niet in staat is zich te verplaatsen, zal het volksgezondheidssysteem een ambulance, het personeel en voldoende middelen, ter beschikking stellen.

Het noodtelefoonnummer 112 is het meest geschikte kanaal voor het vragen naar hulpdiensten, omdat door middel van dit nummer de burgerinformatie die voor de operationele diensten belangrijk is gecontroleerd wordt, om de meest effectieve dienst te leveren.

5. Klinisch dossier

Aan het eind van het zorgproces heeft de patiënt recht op een rapport waaruit blijkt, naast hun gegevens en een samenvatting van hun medische voorgeschiedenis, een beschrijving van de ontvangen medische bijstand, de diagnose en de therapeutische aanbevelingen.

Ongeacht het zorgniveau (primaire, gespecialiseerde of spoedeisende zorg) dat de burger nodig heeft, zijn alle medische procedures die toegepast worden weerspiegeld in het dossier met documenten, bekend als klinisch dossier.

Het dossier is een set van vertrouwelijke documenten in handen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorg, en die de patiënt of zijn vertegenwoordiger en de gezondheidsautoriteiten voor diagnostische doeleinden, administratief beheer of epidemiologische en statistische informatie gebruiken kunnen.

6. Geïnformeerde Toestemming

Voor een medische behandeling die een hoog risico voor de gezondheid van de patiënt kan betekenen, moet deze de zogenaamde geïnformeerde toestemming geven.

De geïnformeerde toestemming is de uitdrukkelijke manifestatie van overeenstemming, afgegeven door de patiënt vóór de operatie en na het ontvangen van de juiste informatie, met voldoende tijd en in een voor hem of haar begrijpbare taal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.