De overheid wil een nieuwe identificatievorm voor uw huisdier invoeren

In het wetsontwerp inzake dierenwelzijn is ook de verplichting opgenomen om een DNA-monster op te nemen in het dierenregister om zo illegale fokkerij tegen te gaan.

De regering heeft een wetsvoorstel voor dierenwelzijn opgesteld dat eigenaars van gezelschapsdieren verplicht om een Documento Nacional de Identidad (identiteitskaart) te hebben. Met dit document is het de bedoeling van de regering om absolute controle te hebben over het leven van het huisdier, maar vooral over zijn gezondheid. Bovendien zal het worden gebruikt om het achterlaten van dieren of hun illegale fokkerij tegen te gaan.

Het doel is om een identificatiesysteem over het ganse Spaanse grondgebied te creëren dat het dier van de geboorte tot de dood controleert, vergelijkbaar met wat er al is met productiedieren. Hoewel er al een microchip is die de dieren identificeert en waarmee dierenartsen en de politie kunnen weten wie de eigenaar van het dier is, gaat dit DNI voorstel veel verder. Het zal alle gegevens van het dier verzamelen zoals een inenting, de ziekten die het heeft gehad in het verleden, het gebied waarin het leeft en daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat als er in een specifiek gebied een groot aantal dieren met een bepaalde ziekte zijn men deze dus onder controle kan houden.

Met het DNI dat op staatsniveau gebracht zal worden zal ook een van de problemen opgelost worden die de microchip nu oplevert. Dit is een registratie door de Autonome Gemeenschappen, dus als een dier buiten zijn gemeenschap verloren was gegaan, was het erg moeilijk om het te identificeren. Met het DNI kun je ze ook lokaliseren als ze verloren of achtergelaten zijn in een andere autonome gemeenschap. Daarnaast bevat de Ontwerpwet de verplichting om een DNA-monster op te nemen in het dierenregister om illegale fokkerij tegen te gaan.

Het DNI-formaat is elektronisch en verplicht voor alle huisdieren. Het DNI zal een QR-code opnemen die zal worden ontwikkeld via een applicatie die wordt uitgevoerd door het directoraat-generaal Dierenwelzijn. Het nut van deze applicatie is dat professionals en de diensten van de staat toegang krijgen tot de volledige geschiedenis van het dier.

Het doel van deze wet “is het bereiken van het hoogste niveau van bescherming en het welzijn van dieren”, voornamelijk die, die onder de verantwoordelijkheid van mensen of bedrijven vallen.

Daarom moet, als het wetsvoorstel goedgekeurd wordt, men, verplicht, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nemen voor zijn gezelschapsdieren. Momenteel is dat alleen verplicht voor honden van de “gevaarlijke” rassen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.