De proefperiode op het werk in Spanje

De proefperiode is de tijd die de werknemer en de werkgever overeengekomen zijn en die een van hen kan beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op schadevergoeding.

Het doel, in het geval van de werkgever, is om te controleren of de werknemer al dan niet gekwalificeerd is om het werk te doen waarvoor hij is ingehuurd, en in het geval van de werknemer, maakt het hem/haar mogelijk om te weten of de arbeidsomstandigheden hem/haar passen.

Indien de werknemer al eerder voor de onderneming heeft gewerkt, in dezelfde functie, waarvoor hij weer wordt aangenomen dan wordt de proefperiode als onbestaande beschouwd. Deze proefperiode wordt ook als onbestaande beschouwd als deze periode niet uitdrukkelijk in het contract is vastgelegd.

De maximale duur van de periode is afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomst in de sector en de professionele categorie van de werknemer.  Dus voor werknemers die worden aangenomen als technici of afgestudeerden, wordt een proefperiode van 6 maanden vastgesteld, 3 maanden voor degenen die niet in die bedrijven zitten met minder dan 25 werknemers en 2 maanden voor de rest. van de arbeiders.

Bij tijdelijke contracten voor een duur van 6 maanden heeft de proefperiode een maximale looptijd van 1 maand.

Hoewel er kan overeengekomen worden dat men kan werken na de schrapping van de proefperiode of dat de proefperiode korter van duur kan zijn dan de wettelijk vastgestelde periode, kan het niet in het contract vastgesteld worden dat de proefperiode langer kan duren dan de vastgestelde periode in de CAO.

Tijdens de proefperiode heeft de werknemer de rechten en plichten die horen bij de functie die hij zoals de rest van het personeel vervult.

De werkgever mag de arbeidsrelatie in een proefperiode niet beëindigen vanwege de  zwangerschap van de werknemer en in de periode van het begin van de zwangerschap tot het moederschap, tenzij er redenen zijn die geen verband houden met de zwangerschap of het moederschap.

De duur van de proefperiode wordt berekend voor anciënniteitsdoeleinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.