De soorten verkeerslichten in Spanje: wat betekenen ze?

  1. Overzicht
  2. Verkeerslichten voor voetgangers
  3. Ronde verkeerslichten voor voertuigen
  4. Vierkante verkeerslichten voor voertuigen of rijstrook
  5. Verkeerslichten gereserveerd voor bepaalde voertuigen

1.Overzicht

We zien verkeerslichten elke dag en we zijn er erg bekend mee. Verkeerslichten regelen de dagelijkse doorstroom van het wegverkeer in steden, of het nu gaat om auto’s, voetgangers of andere soorten voertuigen. Het is verplicht om zich aan hun aanwijzingen te houden en ze maken deel uit van de verkeersborden die we in Spanje kunnen zien.

Het is heel goed mogelijk dat u er dagelijks meerdere tegenkomt om aan het werk te gaan of uw kinderen op te halen. We zijn meer dan gewend om te gehoorzamen aan de automatische lichtsignalen, die door middel van kleuren het verkeer regelen.

We hebben het natuurlijk over de verkeerslichten, die onderdeel zijn van de wegmarkering. Binnen de prioriteit van deze, staan ze op de derde plaats, na de signalen van politieagenten en de indirecte signalen.

Er zijn verkeerslichten voor voetgangers en voor voertuigen, die op hun beurt rond, vierkant of gereserveerd kunnen zijn voor een bepaald soort transport. Hoewel alles wordt uitgelegd in het Algemeen Verkeersreglement, gaan we elk element apart samenvatten.

2. Verkeerslichten voor voetgangers

De verkeerslichten gereserveerd voor voetgangers zijn te vinden met een niet-knipperend rood licht in de vorm van een immobiele voetganger. Dit geeft aan dat ze de weg niet mogen oversteken.

Onder het rode licht vinden we een niet-knipperend groen licht in de vorm van een bewegende voetganger. Geeft aan dat ze de weg kunnen oversteken. Als het met tussenpozen is, betekent dit dat de oversteektijd bijna ten einde is en dat het rode lampje binnenkort gaat branden.

3. Ronde verkeerslichten voor voertuigen

Er zijn verschillende typen en elk licht betekent iets anders:

Rood lampje knippert niet: verbied de doorgang. Voertuigen mogen het stoplicht niet passeren of, indien aanwezig, de stoplijn ervoor. Als ze zich op of aan de andere kant van een kruispunt bevinden, mogen voertuigen het kruispunt niet betreden of, als het bestaat, de stoplijn passeren die ervoor ligt. In sommige steden zijn er verkeerslichten die met een camera vastleggen als je het signaal gemist hebt.

Afwisselend rood knipperend licht of twee afwisselende knipperende rood lichten: tijdelijk verkeer verbieden voor een overweg, een ingang van een mobiele brug of van een ponton van een veer, een uitgang voor brandweervoertuigen of de nadering van een vliegtuig.

Niet-knipperend geel licht: geeft aan dat voertuigen moeten stoppen onder dezelfde omstandigheden alsof het een vast rood licht is, tenzij het voertuig, wanneer het gele licht wordt ontstoken, zo dicht bij de plaats van het verkeerslicht is dat men niet kan stoppen onder voldoende veiligheidsvoorwaarden.

Knipperend geel licht of twee afwisselend knipperende gele lichten: ze verbieden de doorgang niet, maar verplichten bestuurders om uiterst voorzichtig te zijn, aangezien ze geen vrijstelling geven op de naleving van andere verticale signalen die hen dwingen te stoppen of voorrang te geven. Bij hun afwezigheid volgt men de algemene voorrangsregels.

Niet-knipperend groen licht: laat de doorgang toe, behalve als er een file is en we geblokkeerd kunnen raken op het kruispunt waardoor de doorgang van andere bestuurders of voetgangers die transversaal circuleren, wordt gehinderd.

Een zwarte pijl op een niet-knipperend rood licht of op een geel licht verandert de betekenis van die lichten niet, maar zijn werking is uitsluitend beperkt tot de beweging die wordt aangegeven door de pijl. De zwarte pijl op een rood licht stopt alleen voertuigen die de richting van de pijl volgen, geen andere voertuigen. De zwarte pijl op een knipperend geel lampje geeft aan dat voertuigen voorzichtig moeten zijn maar alleen die voertuigen die de richting van de pijl volgen.

Een groene pijl die oplicht op een zwarte cirkelvormige achtergrond betekent dat voertuigen de richting en rijrichting kunnen nemen die erdoor wordt aangegeven, ongeacht het licht dat tegelijkertijd brandt bij hetzelfde of een aangrenzend verkeerslicht.

4. Vierkante verkeerslichten voor voertuigen of rijstrook

Rijstrookbezettingssignalen zijn alleen van invloed op voertuigen die rijden op de rijstrook waarop ze zich bevinden. Er zijn drie soorten:

Rood licht in de vorm van een kruis: het verbiedt het bezetten van de rijstrook, dus bestuurders die op die strook rijden, moeten deze zo snel mogelijk verlaten.

Groen licht in de vorm van een naar beneden wijzende pijl: stelt u in staat te rijden in de baan waarin het verlicht is en ontslaat u niet van de verplichting om te stoppen voor een rond rood licht of om elk ander signaal te gehoorzamen dat u dwingt te stoppen of voorrang te geven.

Wit of geel licht in de vorm van een vaste of knipperende pijl: als het schuin naar beneden wijst, geeft het de gebruikers van de corresponderende rijstrook de noodzaak aan om veilig in te voegen in de rijstrook waarnaar de pijl wijst omdat de rijstrook afgesloten is voor verkeer.

5. Verkeerslichten gereserveerd voor bepaalde voertuigen

Er kunnen twee soorten verkeerslichten zijn:

1.Verkeerslichten met verlicht silhouet van een fiets: ze verwijzen uitsluitend naar fietsen en bromfietsen. De betekenis ervan met kleuren is dezelfde als die van hierboven.

2. Verkeerslichten voor trams en bussen van reguliere lijnen: ze hebben een verlichte rechthoekige strook op een zwarte ronde achtergrond. In het geval dat er een rijstrook is gereserveerd voor bussen, taxi’s en andere soorten voertuigen, hebben de indicaties alleen betrekking op degenen die er doorheen rijden. Afhankelijk van de helling van de verlichte strip is de betekenis anders:

Horizontale strip: geen toegang.

Verticale strip: laat de doorgang toe.

Schuine streep naar links of rechts: maakt doorgang naar links of rechts mogelijk.

Knipperende schuine streep: de voertuigen die we hebben genoemd, moeten stoppen alsof ze een constant geel licht dragen. De signalen die de verkeerslichten aangeven zijn verplicht op te volgen als er geen ander type aanduiding is. Het niet stoppen, wijzigen of opvolgen van de instructies van het verkeerslicht, zoals aangegeven in het Algemeen Verkeersreglement, kan leiden tot een sanctie, en zelfs in de meest ernstige gevallen kan er, bij het niet respecteren ervan, een ongeval gebeuren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.