De Spaanse administratie

 1. Overzicht
 2. De structuur van de overheidsadministratie
 3. De overheidsadministratie van de staat
 4. Belangrijke Spaanse overheidsinstellingen
 5. De administratie van de Autonome Gebieden
 6. De administratieve procedure
 7. De verantwoordelijkheid van de Spaanse administratie

1.Overzicht

De Spaanse overheidsadministratie dient het algemeen belang op een objectieve wijze. De onderdelen van deze administratie zijn opgericht, bestuurd en gecoördineerd in overeenstemming met de wet.

De burgers hebben toegang tot de archieven en de registers van de overheidsadministratie behalve waar het de veiligheid en de verdediging van de staat, het onderzoek naar misdrijven en de privacy van personen betreft.

2. De structuur van de overheidsadministratie

De Spaanse overheidsadministratie heeft de volgende structuur:

 • De Algemene Administratie van de Staat (Administración General del Estado).
 • De administratie van de Autonome Regio’s (Administraciones de las Comunidades Autónomas).
 • De Lokale Besturen (Administración Local), hier is het gemeentebestuur een voorbeeld van. (Ayuntamientos).
 • Organisaties die afhankelijk zijn van de overheidsadministratie. Er zijn een aantal organisaties die publieke activiteiten uitvoeren die vroeger door de administratie gedaan werden.

3. De overheidsadministratie van de staat

Hiertoe behoren de volgende ministeries:

 • Het Ministerie van de Overheidsadministratie (El Ministerio de Administraciones Públicas).
 • Het Ministerie van Landbouw, Visvangst en Voeding (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
 • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (El Ministerio de Asuntos Exteriores).
 • Het Ministerie van Wetenschap en Technologie (Ministerio de Ciencia y Tecnología).
 • Het Ministerie van Landsverdediging (Ministerio de Defensa).
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
 • Het Ministerie van Economische Zaken (Ministerio de Economía).
 • Het Ministerie van Ontwikkeling (Ministerio de Fomento).
 • Het Ministerie van Financiën (Ministerio de Hacienda).
 • Het Ministerie van Openbare Veiligheid (Ministerio del Interior).
 • Het Ministerie van Justitie (El Ministerio de Justicia).
 • Het Ministerie van Milieu (Ministerio de Medio Ambiente).
 • Het Ministerie van de Voorzitter (Ministerio de la Presidencia).
 • Het Ministerie van Volksgezondheid en Consumenten Zaken (Ministerio de Sanidad y Consumo).
 • Het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

4. Belangrijke Spaanse overheidsinstellingen

Hierna volgen een aantal Spaanse overheidsinstellingen waarmee inwoners van het land kunnen te maken krijgen, met sommigen wat meer en met andere wat minder. Deze instellingen hangen allemaal af van een ministerie die er dan ook controle over houden.

 • Het Spaanse Bureau voor octrooien en patenten (La Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM) is een zelfstandig orgaan dat gekoppeld is aan het Ministerie van Wetenschap en Technologie. Men kan hier terecht voor de bescherming van industrieel eigendomsrechten zoals met patenten, de handelsnaam en ontwerpen. Men kan her ook informatie krijgen over alle patenten die reeds afgeleverd werden.
 • Openbare scholen en universiteiten zijn een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Sport en Cultuur.
 • De Spaanse Spoorwegen (RENFE – Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) is een maatschappij die afhankelijk is van het Ministerie van Ontwikkeling.
 • De Spaanse Nationale Parken zijn aangehecht aan het Ministerie van Milieu.
 • Het Spaans Instituut voor het Verbruik (Instituto español de Consumo) is een autonome instelling die afhankelijk is van het Ministerie van Gezondheid en Consumenten Zaken. Het verdedigd de consumenten belangen.
 • Het Nationaal Instituut voor de Volksgezondheid (INSALUD – Instituto Nacional de la Salud). Deze instelling neemt de managementfuncties op zich van de openbare gezondheid en het is afhankelijk van het Ministerie van Gezondheid en Consumentenzaken.
 • Het Spaans Instituut voor de Werkgelegenheid (INEM – El Instituto Nacional de Empleo) is een openbare instelling, afhankelijk van het Ministerie van Tewerkstelling en het is verantwoordelijk voor de tewerkstellingspolitiek. Men kan zich hier registreren als werkzoekend en men kijkt of men in aanmerking voor een werklozen vergoeding.
 • Het Spaans Instituut voor de Sociale Zekerheid (INSS – Instituto Nacional de la Seguridad Social) hoort bij het Ministerie van Arbeid. Het controleert en herkend het recht op een uitkering en dat zijn: pensioen en invaliditeit,tijdelijke arbeidsongeschiktheid en familiale tussenkomsten zoals weduwen pensioenen

5. De administratie van de Autonome Gebieden

De Spaanse staat is ingedeeld in 17 autonome gebieden en zij hebben de volle wettelijke en administratie bevoegdheid.

Deze 17 gebieden zijn: Baskenland, Catalonië, Galicië, Andalusië. Prinsdom van Asturië, Cantabrië, Rioja, Regio van Murcia, Communiteit van Valencia, Aragon, Castillië-la-Mancha, de Canarische Eilanden, Navarra, Extremadura, Balearen, Communiteit van Madrid en de Communiteit van Castillië en Leon. Hier komen dan nog de steden Ceuta en Melilla in Noord-Afrika bij.

Het Ministerie voor de Overheidsadministratie is gemachtigd om de administratie en het beheer van het personeel te organiseren in de autonome gebieden en dit ministerie coördineert deze administraties.

6. De administratieve procedure

De administratieve procedure regelt de relatie tussen de Spaanse bevolking en de Spaanse administratie (Administración Pública). Deze relatie is gebaseerd op het principe van de gelijkheid.

Indien u denkt dat u niet goed behandeld werd door een ambtenaar of door de administratie in het algemeen dan moet men de volgende actie ondernemen:

Eerst moet men een klacht neerleggen bij de administratie die u schade berokkend heeft en tegen deze beslissing kan men in beroep gaan.

indien men het niet eens is met deze beslissing dan moet men zich wenden tot een administratie rechtbank (Tribunales Contencioso-Administrativos) om hun beslissing te herzien.

Men kan zich het beste tot een Spaanse advocaat wenden om na te kijken of het kan lonen om naar de rechtbank te stappen.

7. De verantwoordelijkheid van de Spaanse administratie

Private personen hebben recht op een schadevergoeding voor de schade die zij geleden hebben door het (niet) functioneren van een openbare dienst.

Deze personen hebben een periode van één jaar na het schadegeval om hun eis tot schadevergoeding in te dienen.

Tegen de beslissing van de administratie kan men in beroep gaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.