De Spaanse belasting in de praktijk

Als je een Spaanse “residencia” kaart bezit of je het bezit een nieuw certificaat voor inwoners van de EU dan moet je een Spaanse belastingaangifte invullen.

Ook als je in Spanje een woning bezit moet je een dergelijk papier invullen.

Als je woonachtig bent in Spanje moet je een belastingaangifte (modelo 100) invullen. Als je (vakantie)woning bezit dan moet men een ‘niet-resident’ aangifte (modelo 210) invullen.

De Spaanse overheid zal u als resident beschouwen als u:

  • België/Nederland verlaten hebt om permanent in Spanje te gaan verblijven
  • uw bezoeken aan België/Nederland zijn minder dan 183 dagen in een belastingjaar

Als je dus 183 dagen of meer in Spanje verblijft wordt je automatische resident in Spanje en ben je verantwoordelijk voor uw belastingen in Spanje.

Het Spaanse aanslagjaar loopt van 1 januari tot 31 december en men moet zelf zijn aanslagbiljet binnen brengen voor juni van het volgend jaar. Indien men belastingen moet betalen dan dient dit te gebeuren voor 1 juli.

Indien men in Spanje woonachtig is dan moet men in Spanje zijn belasting op zijn wereldwijd inkomen betalen en niet in België of in Nederland. Er zijn enkele uitzonderingen zoals ambtenaren, zij blijven hun belastingen in België betalen.

Indien men in het bezit is van een residentenkaart of van een nieuw residenten certificaat dan moet men zich registreren bij de Spaanse belastingdienst en moet men zijn jaarlijkse aangifte indienen.

De Spaanse belastingdienst “Hacienda” werkt momenteel aan een verandering van de procedure om immigranten gemakkelijker in hun systeem in te brengen. De grootste verandering zal zijn dat de immigrant meer bewijzen van inkomen moet leveren voordat men wordt ingeschreven.

Binnen de 12 tot 18 maanden vanaf heden zal deze eerste verandering in voege komen. Vraagt men een residentencertificaat of wil men een verlenging ervan dan zal men bewijs moeten leveren dat men ook ingeschreven is bij de belastingdienst.

Indien men zich niet inschrijft bij de Spaanse belastingen binnen de 12 maanden nadat men in Spanje is aangekomen of in alle geval binnen de 12 maanden na ontvangst van de residentenkaart of residentencertificaat dan moet men de belastingen betalen over alle jaren dat men in Spanje woonachtig is.

Alle belastingen die de Spaanse overheid terug vordert over de vorige jaren en waarop u belastingen heeft betaald in België of Nederland moeten u terug betaald worden door de Belgische of Nederlandse belastingdienst.

Denk er aan dat er een grote vertraging kan optreden tussen de betaling van de vertraagde belastingen en de teruggave van de belastingen door de Belgische of Nederlandse belastingdienst.

De Spaanse belastingdienst “Hacienda” heeft alle notarissen al een aantal nieuwe richtlijnen toegestuurd in verband met de nieuwe wetgeving op de tweede residentie.

Notarissen moeten nu een bewijs vragen van residentie in verband met de belastingen en een residentenkaart of certificaat is niet langer voldoende. De notaris moet nu ook een certificaat hebben dat afgeleverd is door de Spaanse belastingdienst en dat document zal vanaf nu enkel gelden als bewijs.

Indien je geen certificaat dat afgeleverd is door de Spaanse belastingdienst kan tonen dan moet de notaris u beschouwen als niet-resident en moet je een bewijs van belastingaangifte voor niet residenten afleveren vanaf de aankoop van de woning, Is er geen of een verkeerde aangifte gebeurt dan zal de nog te betalen belastingen, vermeerderd met boetes en interesten onmiddellijk ingehouden worden.

Om een certificaat te krijgen moet je drie jaar ingeschreven zijn in het Spaanse belastingsysteem.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.