De Spaanse gezondheidszorg in de praktijk

De gezondheidszorg in Spanje is gratis indien men zelf een bijdrage levert aan het systeem. Als men een bijdrage betaald dan kan jij en je familie genieten van gratis medische verzorging en dit op dezelfde basis als de Spanjaarden.

Meer dan 90 % van de bevolking is gedekt door het nationale systeem dat onder de controle staat van de overheid. Private verzekeringen zijn in Spanje gemakkelijk te krijgen, t.t.z. zolang men het geld heeft om de polis te betalen.

Als immigrant in Spanje heb je recht op gratis medische verzorging als je:

  • werkzaam bent voor een bedrijf
  • werkzaam bent als zelfstandige en dus zelf de bijdrage betaald
  • gepensioneerd bent en uw pensioen ontvangt vanuit uw geboorteland

Indien je niet kan opgenomen worden in het publieke systeem probeer dan toch een privaat verzekering af te sluiten.

Na uw aankomst in Spanje gaat men naar het dichtst bijzijnde kantoor van de sociale verzekering om er uw aansluitingsnummer aan te vragen zodat je in het systeem terecht komt.

Iedereen die twee of meer jaren voor zijn sociale zekerheid betaald heeft in een land van de Europese Unie kan hier in Spanje tot 2 jaar gezondheidszorg krijgen.

Personen die nog werken krijgen in hun land van oorsprong een E106 mee, gepensioneerden krijgen een E121. De E111 voor vakantiegangers is vervangen door de Europese verzekeringskaart.

Eenmaal men een dokter nodig heeft dan gaat men naar het Centro de Salud in zijn gemeente of in zijn wijk, hier werkt men volgens het principe, wie eerst komt krijgt eerst de nodige hulp.

Hulp van een verpleegster voor dagelijkse injecties is een probleem, je zal elke maal naar de eerste hulp moeten om uw injectie te krijgen.

De verzorging in een hospitaal is in het algemeen van een hoge kwaliteit en de kamers zijn meestal kamers met 2 bedden en een badkamer.

Het hospitaal systeem is hier zeer gericht op de familie en men verwacht dat er een vriend of familie aanwezig blijft gedurende de ganse opname, 24 uur per dag, 7 dagen op de 7. De verpleegsters in het ziekenhuis zijn niet zoals in België, zij wassen de patiënt niet, zij kleden hem niet aan en zij geven de patiënten geen voedsel. Dat is de taak van de persoon die bij de patiënt blijft.

Patiënten worden zo vroeg mogelijk ontslagen uit het hospitaal om ze te laten recupereren onder de hoede van hun familie thuis.

Heb je een tandarts nodig dan moet men zich wenden tot het privaat stelsel en alhoewel zij niet onder de gratis gezondheidszorg vallen is de prijs een pak lager dan men in België of Nederland gewoon is. Een gewone prothese van het bovengebit kost hier 350 euro en een totale mondverzorging kost 40 euro. Dit zijn de prijzen juli 2009.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.