De Spaanse kustwet

  1. Algemeen
  2. Wijzigingen

1.Algemeen

De Spaanse Kustwet (Ley 22/1988 welke in het staatsblad is verschenen op 1 december 1989) bepaalt de openbare ruimte langsheen de kust en andere zones waar speciale beperkingen het privaateigendom beperken. Het doel van de wet is de ganse lengte van de kustlijn toegankelijk te maken voor het publiek en om de kust te beschermen tegen erosie en ongebreidelde bebouwing.

In principe zijn er twee zones die gescheiden zijn door een demarcatielijn. Die twee gebieden zijn het openbaar domein waarin er geen privaateigendom kan zijn en dan is er een zone van 500 meter waarin er verschillende gebieden zijn met een aantal beperkingen op het privaateigendom. De beperkingen worden strenger naarmate men dichter bij de zee komt maar zij worden soepeler naarmate men verder van de zee gaat.

De openbare ruimte (dominio publico) heeft een ruime definitie waaronder:

  • De brandingszone en het strand
  • Alle gebieden tot waar de golven komen of waar ze zijn geweest, zelfs in de zwaarste stormen
  • Alle gebieden waar er zand, leisteen of keien zijn onafhankelijk of het bebouwd is en of de golven tot daar reiken maar tot op het punt waar de kust winden verwaarloosbaar zijn, en het gebied geen effect heeft op de kustbescherming
  • Alle gebieden die werden teruggewonnen op de zee

Binnen deze openbare ruimte behoort alles aan de staat en eigenaars verliezen hun eigendomsrecht.

Indien je kan bewijzen dat het eigendom legaal is en het voor 1988 werd gebouwd kan je compensatie aanvragen en deze wordt u gegeven in de vorm van een concessie voor 30 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 30 jaar. In alle andere gevallen kan uw eigendom afgebroken worden. Deze concessie kan op elk ogenblik door de autoriteiten ingetrokken worden indien het in het “openbaar belang” is . De enige schadevergoeding die mogelijk is is de kost van het gebouw, er is geen vergoeding voor de grond.

Men kan zijn woning niet verkopen (maar men moet wel de hypotheek blijven betalen) en men kan de woning niet nalaten aan zijn kinderen (behalve indien zij nog steeds deel uitmaken van het gezin).

Het privaatgebied aan de andere kant van de scheidingslijn (deslinde) is verdeeld in twee zones, de eerste 100 meter is de beschermingszone en de volgende 400 meter is de zone met invloed.

Binnen de 100 meter van de beschermingszone is de enige toegelaten privaateigendom de eigendom die gebouwd werd voor 1988 en die op een officieel erkende bouwgrond gebouwd is. Maar ook hier moet het op een minimum afstand van 20 meter gebouwd zijn van de scheidingslijn of het eigendom kan afgebroken worden.

Binnen de zone met invloed zijn er ook nog beperkingen zoals de bouwhoogte van de gebouwen.

2. Wijzigingen

Na protesten van bezorgde eigenaars zal Spanje bij de geplande nationalisering van immobiliën in de omgeving van de kust minder streng optreden dan oorspronkelijk gepland. Volgens de krant El Paìs blijft de regering in Madrid bij haar plannen om de geldende wetgeving voor de kustbescherming te veranderen.

Volgens de huidige regeling moeten immobiliën in de onmiddellijke omgeving van de kustlijn na een overgangsperiode van 60 jaar genationaliseerd worden. Dat heeft duizenden eigenaars, onder hen vele Duitsers en Britten, de daver op het lijf gejaagd. Duitsland en Groot-Brittannië deden via diplomatieke weg in Madrid navraag naar de plannen van de Spanjaarden.

Madrid reageerde op die bezorgdheid en zal volgens de krant “via een achterpoortje” een aanpassing aan de geldende regeling toevoegen. Daarmee kon bereikt worden dat de wet op de kustbescherming niet zo strikt zal toegepast worden als tot nog toe voorzien was. Volgens die wet mogen stranden en duinen en aangrenzende overgangszones niet bebouwd worden.

Eigen huizen, die voor de inwerkingtreding van deze wet legaal waren gebouwd, zullen aan de staat overgedragen moeten worden. De huidige eigenaars mogen volgens de wet hun huizen nog 30 jaar lang gebruiken. Die periode kan maximaal tot 60 jaar verlengd worden. Ze mogen hun eigendommen in die tijd echter niet verkopen.

De wetswijziging voorziet er volgens de krant in dat de verkoop van de eigendommen toch weer toegelaten wordt. Een woordvoerder van de betrokkenen zei dat “dit een stap in de goede richting is”. Ambtenaren van de kustbeschermingsdiensten wezen er op dat daardoor de waarde van de immobiliën zal stijgen en de geplande nationaliseringen moeilijker zullen worden.

Volgens schattingen zijn in Spanje door de wet op de kustbescherming 45.000 huizen en woningen door nationalisering bedreigd. Daarvan zou 15 procent in handen zijn van buitenlanders, overwegend Duitsers en Britten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.