De Spaanse motorrijtuigenbelasting

Deze belasting, (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o de Circulación),wordt geheven over het bezit van geregistreerde gemotoriseerde voertuigen, onafhankelijk van de klasse en categorie, die geschikt worden bevonden voor deelname aan het wegverkeer op openbare wegen. Gemeenten hebben het recht de desbetreffende tarieven aan te passen aan het aantal inwoners.

De houder van een voertuig met een Spaans kenteken, dient ieder jaar de belasting op motorvoertuigen te betalen. Dit is het geval als het voertuig niet is uitgeschreven uit de registers van het Provinciaal Verkeersbureau. De belastingplichtige is de persoon die op 1 januari van het lopende kalenderjaar geregistreerd staat als de eigenaar van het voertuig.

De motorrijtuigenbelasting moet betaald worden in de maanden maart – april.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.