De Spaanse rechtbanken

 1. Algemene informatie
 2. De Spaanse rechtbanken
 3. Arbitrage
 4. De Uitvoering van de Arbitrage

1. Algemene informatie

Het Spaanse Gerechtshof systeem wordt beheerd door de Algemene Raad voor de Rechtspraak (Consejo General del Poder Judicial), welke opgenomen werd in de Spaanse Grondwet in 1978. De Raad is onafhankelijk van alle wetgevende of uitvoerende organen van de Spaanse overheid.

Voor de toepassing van het rechtsbedeling heeft de Spaanse overheid de rechtbanken ingedeeld in regio’s: in districten, in provincies en in autonome gebieden.

Het Spaanse rechtbanksysteem is hiërarchisch. Dit artikel houdt geen rekening met het Grondwettelijk Hof, dat op hetzelfde niveau staat met het Hoog Gerechtshof en de Militaire Rechtbanken die ook onderverdeeld zijn in verschillende niveaus.

Normaal begint de juridische actie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, beroep en tegenberoep worden behandeld bij de hogere rechtbanken.

2. De Spaanse Rechtbanken

2.1. Het Hoog Gerechtshof

Het Hoog Gerechtshof (Tribunal Supremo) is het hoogste niveau in het Spaanse rechtssysteem. Het is gevestigd in Madrid en de jurisdictie gaat over het ganse Spaanse grondgebied en over alle juridische aangelegenheden.

Het is onderverdeeld in vijf kamers, de burgerlijke, strafrechtelijke, sociale, militaire en administratieve, en het behandeld het beroep voor de nietigverklaring of de herziening tegen de uitspraak van de Nationale of Regionale Hoog Gerechtshoven. Het behandeld ook alle burgerlijke en strafrechtelijke zaken tegen de Eerste-Minister, de ministers en de leden van het parlement.

2.2. Het Nationale Hof

Het Nationale Hof (Audiencia Nacional) heeft zijn zetel in Madrid met een jurisdictie over het ganse Spaanse grondgebied en heeft de volgende kamers:

 • De Strafrechtelijke Kamer behandeld de zaken die gepleegd worden tegen de Koninklijke Familie, hoge regeringsfunctionarissen, grote drugzaken, valsmunterij en misdaden die gepleegd zijn buiten Spanje maar die in Spanje vervolgd worden. Het doet ook uitspraak over de uitlevering aan andere landen en aan de Europese aanhoudingsbevelen. Het hof behandeld ook het beroep tegen de uitspraak van de Strafrechtelijke hoven en van de Hoven voor kinderbescherming.
 • De Administratieve Kamer hoort het beroep tegen de beslissingen van de ministers van de nationale regering.
 • De Sociale Kamer hoort de betwistingen tegen de CAO’s die gelden voor het ganse grondgebied en het doet uitspraak over arbeidsconflicten.

2.3. Regionale Hoog Gerechtshoven

Het Regionale Hoog Gerechtshof (Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas) is het hoogste gerechtshof binnen elke Spaanse Autonome Regio. Zij zijn onderverdeeld in vier kamers: burgerlijk, strafrechtelijk, administratief en sociaal..

2.4. Provinciaal Hof

Het Provinciaal Hof (Audiencia Provincial) doet uitspraak in burgerlijke en strafrechtelijke zaken. De bevoegdheid strekt zich uit over de provincie en het hof bevindt zich in de hoofdstad van de provincie.

Dit hof behandeld misdrijven waaraan een straf van meer dan 5 jaar verbonden is.

Zij behandelen ook het beroep tegen straffen en beslissingen van de lagere rechtbanken zoals: de Onderzoeksrechtbank, Strafrechtelijke Hoven van de provincie, Rechtbank van Eerste Aanleg, de Strafrechtbank en van de Kinderrechtbanken van de provincie.

2.5. Kinderrechtbank, Strafrechtbank, Arbeidsrechtbank, de Administratieve Rechtbank en de strafrechtelijke rechtbank

 • De Kinderrechtbank (Juzgados de Menores) hoort de zaken betreffende minderjarigen van minder dan 16 jaar, zijn bevoegdheid kan groter zijn dan één provincie maar altijd binnen dezelfde autonome regio.
 • De Strafrechtbank (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria) kijkt naar de werking van de gevangenissen en de rechten van de gevangenen. Zij geven voorwaardelijke vrijlating en de condities er aan verbonden.
 • De Arbeidsrechtbank (Juzgados de lo Social) horen alle werk en werk verbonden zaken.
 • De Administratieve Rechtbank (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo) horen alle beroepen tegen administratieve uitspraken. Deze rechtbanken geven de toelating aan de autoriteiten voor huiszoekingen.
 • De Strafrechtelijke Rechtbanken (Juzgados de lo Penal) behandelen de criminele feiten en de feiten mogen geen straf van langer dan 5 jaar gevangenis hebben.

2.6. Eerste Aanleg en Onderzoeksrechters

 • De Rechtbanken van Eerste Aanleg (Juzgados de Primera Instancia) horen burgerlijke zaken die niet door een ander hogere rechtbank kunnen gehoord worden. Zij horen ook het beroep tegen beslissingen van de Vrederechter.
 • De Onderzoeksrechters (Juzgados de Instrucción):
  • Zij onderzoeken en maken criminele zaken om berecht te worden in een andere rechtbank (Provincial Audiences and Criminal Courts).
  • Zij behandelen overtreding welke niet voor de Vrederechter kunnen komen.
  • Hij is belast met de Habeas Corpus procedure.
  • Hij hoort het beroep in criminele zaken tegen beslissingen van de Vrederechter.

In burgerlijke zaken, het beroep voor een Provinciaal Hof sluit de mogelijkheid niet uit van de voltrekking van de straf die uitgesproken zijn voor de Rechtbank van Eerste Aanleg.

2.7. Vredegerecht

Het Vredegerecht (Juzgados de Paz) werkt in kleine gemeenschappen die geen rechtbank van Eerste Aanleg of een Onderzoeksrechter hebben. Zij houden zich bezig met kleine burgerlijke zaken en naast hun rechterlijke bezigheden opereren zij dikwijls als Burgerlijke Stand. De Provinciale Hoven benoemen de rechters van het Vredegerecht.

2.8. Het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof (Tribunal Constitucional) staat op hetzelfde niveau als het Hoog Gerechtshof maar het is een onafhankelijk hof dat zich enkel bezig houdt met grondwettelijke zaken zoals zaken waarin er een vermoedelijke schending gebeurt is van de grondwettelijke rechten. Verder regelt het problemen tussen de Spaanse staat en de Autonome regio’s.

3. Arbitrage

3.1. Algemene informatie

Arbitrage is een buiten-de-rechtbank-mechanisme van geschillenbeslechting waarbij een onpartijdige derde partij een beslissing neemt welke in Spanje bindend is voor alle partijen.

Wanneer een zaak is voorgelegd ter arbitrage dan kunnen op hetzelfde moment geen juridische stappen voor een Spaanse rechtbank worden ondernomen.

De procedure voor Arbitrage is door de partijen vast te stellen. Komen de partijen niet tot een vergelijk dan neemt de arbitrage zelf een beslissing.

In bepaalde gevallen is een arbitrage niet mogelijk::

 • In de zaken waar een definitieve oplossing reeds is overgedragen aan een rechtbank.
 • In de zaken waar er sprake is van vergiftiging, verwonding, dood of er bewijs is van criminele feiten.
 • In de zaken waar de Openbare Aanklager moet tussenkomen (bv zaken in verband met minderjarigen).
 • In de zaken waarin de beide partijen geen zeggenschap hebben.

In Consumenten zaken, zal de arbitrage begonnen worden door de aanvraag van de Spaanse Consumenten Vereniging (Asociación de Consumidores) of direct door de consument zelf.

De Raad voor Consumenten Arbitrage (Junta Arbitral de Consumo) en het Arbitrage College (Colegio Arbitral) zullen tussenkomen in de arbitrage procedure.

In handelsbetwistingen kunnen bedrijven in Spanje gebruik maken van arbitrage om een conflict op te lossen of zij kunnen juridische actie ondernemen voor een Spaanse rechtbank. Maar zij kunnen enkel arbitrage inroepen als het in het contract of de overeenkomst is opgenomen.

3.2. De Uitvoering van de Arbitrage

De uitvoering van de arbitrage (laudo arbitral) moet schriftelijk afgegeven worden binnen de 6 maanden nadat de partijen overeen kwamen.

De uitvoering is bindend en zijn effecten zijn dezelfde als die van een rechtbank. De beslissing kan onmiddellijk afgedwongen worden.

Een nietigverklarend beroep (Recurso de Anulación) tegen de beslissing van de arbitrage moet voor een Provinciale Rechtbank komen en een herzienend beroep (Recurso de Revisión) kan ook op basis van dezelfde regels als in een gewone rechtszaak worden ingediend. De diensten van een Spaanse advocaat zijn verplicht om dergelijk beroep in te dienen.

Een gedachte over “De Spaanse rechtbanken”

 1. Graag zou ik meer inlichtingen krijgen voor het indienen van mijn klacht, ik wou een huis kopen en heb hiervoor 16060€ voorschot gegeven, ondertussen is de immo erachtergekomen dat de grond die meeverkocht werd en op het contract stond niet van de eigenaar is, nu zonder grond zie ik van de aankoop af, ik wil mijn geld terugeisen maar de eigenaar komt steeds af ik heb het geld niet meer wat voor mij niet mijn rekening maakt, hij heeft een eigen woonst en auto, bestaat hier ook zoiets als een deurwaarder want hij wil niet reageren op mijn eis om mijn geld terug te storten, bij navraag op het kadaster behoorde deze grond reeds jaren niet meer aan de eigenaar toe dus komt dit eigenlijk neer op bedrog en misleiding, ondertussen heb ik een andere woonst gekocht maar mijn geld terugeisen ook na briefwisseling door een advocaat blijft achterwege ik zou dit graag afgehandeld zien worden aangezien de verkoper reeds op leeftijd is en ik mijn geld wat ik toch redelijk veel vind terug wil, ik heb er trouwenshard voor gewerkt, graag inlichtingen mvg Shana

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.