De Spaanse verkeersboetes

 1. Overzicht
 2. De voorziene verkeersboetes in Spanje
 3. Het puntensysteem
 4. Men krijgt een verkeersboete in Spanje
 5. Aansprakelijkheid
 6. Hoe kan je bezwaar aantekenen tegen de boete?
 7. Misdrijven gekoppeld aan het besturen van een voertuig in Spanje
 8. Inbeslagname van uw voertuig in Spanje

1.Overzicht

Door het grote aantal ongevallen in het verkeer zijn de boetes voor verkeersovertredingen aan de hoge kant.

Het is een verplichting voor niet-residenten om de boete op de plaats van overtreding te betalen.

Een boetebriefje moet de volgende items bevatten:

 • beschrijving van de wagen (nummerplaat)
 • details van de overtreder
 • beschrijving van het vergrijp
 • het nummer van de politieagent
 • de tijd die men heeft om in beroep te gaan

De maximum snelheid in Spanje is: 20 km in woonwijken, 50 km in de bebouwde kom, 90 km op gewone wegen, 100 km op wegen met een dubbele rijbaan en 120 km op autostrades.

De snelheid wordt beperkt tot 80 km voor een wagen die een trailer trekt tot op de autostrade en 70 km op de andere wegen.

2. De voorziene verkeersboetes in Spanje

De verkeersboetes zijn afhankelijk van de overtreding en dikwijls weet de overtreder niet dat hij geflitst is tot hij het boetebriefje thuis gestuurd krijgt.

Verkeersboetes voor te snel rijden gaan tot € 600 en er worden punten afgetrokken op zijn rijbewijs.

3. Het puntensysteem

Er is een systeem van puntenverlies van kracht, men start met 12 punten (8 punten voor nieuwe bestuurders gedurende drie jaar) om overtredingen extra te bestraffen, dus naast de boetes.

4. Men krijgt een verkeersboete in Spanje

Politieagenten kunnen in Spanje verkeersboetes ter plaatse innen. Normaal wordt men ter plaatse verwittigd van de overtreding maar in sommige gevallen kan men achteraf verwittigd worden zoals bij parkeerovertredingen.

Buitenlandse niet residenten moeten hun boete ter plaatse betalen of zij moeten iemand of een bedrijf kunnen opgeven die borg staat voor de betaling van de boete. Als de boete niet kan betaald worden en er kan geen waarborg gegeven worden dan wordt het voertuig in beslag genomen.

Er is een korting voorzien van 50% voor onmiddellijke betaling. Men moet de boete eerst betalen voordat men van de verbaliserende agent toelating kan krijgen om zijn weg verder te zetten.

Als je Spaans resident bent en je geen geschreven verwittiging hebt ontvangen binnen de drie maanden voor een kleine overtreding en zes maanden voor een zware overtreding dan moet men de boete niet betalen.

5. Aansprakelijkheid

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de verkeersboete?

 • De eigenaar van de boete is verantwoordelijk voor de betaling van de boete in geval van het ontbreken van de papieren van de wagen, voor het niet vervullen de veiligheidsvoorwaarden en voor de automobielinspectie (ITV).
 • De bestuurder is verantwoordelijk voor de verkeersovertreding, de eigenaar van het voertuig is hiervoor niet verantwoordelijk tenzij hij de bestuurder was tijdens de overtreding. De eerste stap na de verwittiging is dus de politie te informeren over de identiteit van de bestuurder.
 • Als de overtreder jonger is dan 18 jaar dan zijn de ouders of de personen die op dat moment voor de minderjarige verantwoordelijk zijn verantwoordelijk voor de betaling van de boete.

6. Hoe kan je bezwaar aantekenen tegen de boete?

Als je bezwaar wilt aantekenen tegen een boete dan dient dit te gebeuren binnen de vijftien dagen na de ontvangst van de schriftelijke verwittiging.

De autoriteiten kunnen dit bezwaar niet accepteren maar men kan nog in beroep gaan tegen deze beslissing (recurso de alzada). Dit moet gebeuren binnen de maand na hun weigering om uw bezwaar aan te nemen.

Men kan nogmaals in beroep gaan tegen deze beslissing maar dit dient te gebeuren voor een Spaanse rechtbank. Daartoe neemt men best contact op men een Spaanse advocaat.

7. Misdrijven gekoppeld aan het besturen van een voertuig in Spanje

Sommige verkeersinbreuken hebben de aard van een misdrijf en de overtreder kan naast het betalen van de boete en de schadevergoeding ook een wettelijke straf krijgen.

 • Het besturen van een motorvoertuig onder de invloed van alcohol (meer dan 0,60 mg% ) kan aanleiding geven tot een gevangenisstraf of een boete. Hierbij kan ook nog een verbod tot het besturen van een voertuig komen tot maximum vier jaar en het uitvoeren van een gemeenschapsdienst
 • Snelheidsovertredingen van meer dan 80 km/h boven de voorziene snelheid op de autostrade en van 60 km/h boven de voorziene snelheid op de andere wegen worden beboet met dezelfde straf als hiervoor.
 • Weigeren om mee te werken tijdens de alcoholtest kan bestraft worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar en het verlies van zijn rijbewijs.
 • Gevaarlijk rijden en andere mensen in gevaar brengen tijdens het verkeer kan bestraft worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar. Hierbij komt het afnemen van het rijbewijs van een tot zes jaar.

Indien men in een van de voorgaande situaties komt dan kan men best contact opnemen met een Spaanse advocaat.

8. Inbeslagname van uw voertuig in Spanje

De Spaanse politie mag uw voertuig in beslag nemen in de volgende omstandigheden:

 • Tijdens de afhandeling na een ongeval en uw voertuig niet meer kan verplaatst worden
 • Als de politie denkt dat het voertuig verlaten of achter gelaten is
 • Als het voertuig in overtreding geparkeerd staat
 • Als de buitenlandse niet resident de boete niet kan of wil betalen

Men kan zijn voertuig terug krijgen na de betaling van de boete(s).

Een gedachte over “De Spaanse verkeersboetes”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *