De Spaanse vermogenswinstbelasting (Impuesto sobre Incremento de Patrimonio de la Venta de un Bien Inmeuble)

  1. Algemeen
  2. Vrijstelling van deze belasting
  3. Wat gebeurt er als de verkoopprijs lager ligt dan de aankoopprijs?

1.Algemeen

Als u uw woning in Spanje verkoopt en daarbij winst maakt dan dient u hier een vermogenswinstbelasting te betalen. Om de winst te bepalen wordt er rekening gehouden met de aankoopprijs vermeerderd met de kosten voor uw advocaat of makelaar en de renovatiekosten. Er wordt ook een correctie gemaakt in verband met de inflatie.

Deze uitkomst wordt afgetrokken van de verkoopprijs van de woning.

Er zijn twee belastingtarieven en dat is afhankelijk van uw residentschap.

Voor residenten gelden de volgende tarieven:

  • 21 % voor het deel van € 0 tot € 6.000
  • 25 % voor het deel van € 6,001 tot € 24.000
  • 27 % voor het deel boven de € 24.000

De belasting wordt geheven bij de inkomstenbelasting van het jaar waarin de woning verkocht is.

Voor niet residenten is er een vast tarief van 19 % voorzien.

Als niet resident zal de notaris 3 % van de koopsom inhouden om er de belastingen mee te betalen. Is u geen belastingen verschuldigd dan kan men dat bedrag aan de belastingdienst terug vragen.

2. Vrijstelling van deze belasting

In een paar gevallen kan u een vrijstelling op deze belasting bekomen en dat zijn:

indien u de opbrengst uit de verkoopt herinvesteert in een andere woning in Spanje. Hiervoor moet u wel resident zijn, minimaal drie jaar in uw woning hebben gewoond en de nieuwe woning moet uw hoofdverblijfplaats zijn.

indien u ouder bent dan 65 jaar en als resident minimaal drie jaar in uw woning gewoond hebben.

3. Wat gebeurt er als de verkoopprijs lager ligt dan de aankoopprijs?

Sommige verkopers denken slim te zijn door de verkoopprijs, opgenomen in de escritura, lager re beschrijven. Dit kan maar als de koper bereid is hieraan mee te werken en er dus een gedeelte van de werkelijke koopsom onderhands wordt betaald.

Zo tracht de verkoper de belasting op de winst te drukken. Maar de belastingdienst houdt hier een oogje in het zeil, want zij heeft een overzicht van de waarde van de woningen. Als de verkoopprijs een te grote afwijking vertoont met de prijzen die de belastingdienst hanteert dan volgt er een naheffing en een boete voor de verkoper.

Voor de koper zit er ook een addertje onder het gras. Misschien wordt hij op een bepaald moment verkoper van de betreffende woning en dan zal zijn winst hoger liggen met een hogere belasting tot gevolg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.