De terugkeer naar uw land van oorsprong

 1. Algemeen
 2. Lokale autoriteiten
 3. Onderwijs
 4. Huurcontract
 5. Verkoop van een eigendom
 6. Verzekeringen
 7. Nutsbedrijven
 8. Gezondheidszorg en sociale zekerheid
 9. Banken
 10. Belastingen
 11. Briefwisseling
 12. Voertuigen
 13. Rijbewijzen
 14. Dieren

1. Algemeen

Soms komt er een tijd dat je beseft dat Spanje toch niet het land is waar je wil blijven wonen of je wil uw horizon verder verruimen en je gaat naar een ander land of werelddeel.

Wat de reden van uw vertrek ook mag zijn, het is belangrijk dat u zich laat uitschrijven, volgens de regels van de kunst, uit het Spaanse systeem.

Wanneer je Spanje verlaat dan zijn er een aantal taken die je moet afhandelen voor dat je veilig kan vertrekken. Iedereen die zich heeft laten registreren op het consulaat of ambassade van zijn land toen hij in Spanje aankwam mag niet vergeten om hen nu te zeggen dat men terug vertrekt.

2. Lokale autoriteiten

Alle buitenlandse residenten in Spanje hebben een identificatienummer voor de belastingdienst nodig, het NIE (Numero de Identificatión de Extranjero), ongeacht of zij een inschrijvingsattest nodig hebben of niet.

Het NIE nummer wordt veelvuldig gebruikt in Spanje wanneer men contact neemt met de overheid en met een aantal bedrijven, waaronder nutsbedrijven. Iedereen die langer dan drie maanden in Spanje verblijft moet zich laten registreren op het Kantoor voor Buitenlanders (Oficinas de Extranjería).

Voor uw vertrek neemt men contact op met het dichtstbijzijnde politiekantoor met een afdeling voor buitenlanders en men verwittigt hen van zijn vertrek.

3. Onderwijs

Verwittig de school een redelijke tijd op voorhand van het vertrek van uw kind. Er kunnen nog openstaande rekeningen zijn voor de school, het transport en de schoolmaaltijden.

Bij de registratie in de nieuwe school in het thuisland kan het mogelijk zijn om een certificaat voor te leggen van de afgelegde studies in Spanje. Vraag dit certificaat aan als men de school verwittigt van het vertrek. Scholen maken meestal geen probleem om dergelijk certificaat af te leveren.

Laat wel een adres na waarnaar men post kan nazenden.

4. Huurcontract

In Spanje is het de gewoonte om tussen de een en de drie maanden uw huur op te zeggen. De juiste duur is afhankelijk van het huurcontract en de opzeg moet gebeuren met een aangetekende brief (carta certificado).

Kijk het huurcontract na of er geen andere clausules in het contract staan. Meestal zal er een inventarislijst bij het contract zitten en een inventaris opmaken zal noodzakelijk zijn voordat de eigenaar de huurwaarborg zal willen terug betalen.

Huurders op korte termijn hebben minder rechten en zij moeten de woning verlaten op het afgesproken tijdstip. Meestal wordt dit contract gebruikt voor vakantieverhuur maar het kan gebruikt worden tot een jaar.

Langer dan een jaar wordt een contract beschouwd als een lange termijn contract. Is er geen termijn bepaald dan is het contract van onbepaalde termijn.

Huurders bepalen een huurwaarborg bij de start van de huurperiode, een maand huur bij een niet bemeubelde woning en twee maanden huur met een bemeubelde woning. De huurwaarborg moet terug betaald worden op het einde van de huurperiode. De eigenaar heeft een maand de tijd om de huurwaarborg terug te betalen.

Kosten die verbonden zijn aan de woning zoals de gemeenschapskosten, de grondlasten zijn voor rekening van de eigenaar. Betaald de huurder deze kosten dan moet kennis aan de overheid gegeven worden zodat er gebeurlijk terugbetaling van de belastingen kan gebeuren.

5. Verkoop van een eigendom

Immobiliënkantoren handelen in Spanje de meeste verkopen af maar het is mogelijk om uw eigendom privaat te verkopen. Dit kan vooral in toeristische gebieden waar een groot aantal buitenlanders samen zijn.

Eigendommen die gekocht werden moet een hypotheek hebben meestal een gekoppelde levensverzekering en men zegt die beter niet op voor de verkoop effectief gesloten is.

Met het tekenen van de akte (escritura) is de wettelijke verkoop gesloten. Wanneer men niet in persoon kan aanwezig zijn (bv wanneer men Spanje reeds verlaten heeft) dan is het mogelijk om zijn advocaat als volmachtdrager aan te duiden zodat hij in uw naam kan optreden.

6. Verzekeringen

Verzekeringen voor de woning kunnen opgezegd worden wanneer de woning effectief verkocht is en in sommige gevallen kan men zelfs een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Het is het beste dat men alle verzekeringen schriftelijk opzegt met een afgetekende aflevering.

7. Nutsbedrijven

Wanneer men verhuist dan moeten de afrekeningen van de nutsbedrijven geregeld worden. Als de meters niet buiten de eigendom staan dan moet de maatschappij er toegang tot krijgen. Rekeningen van nutsbedrijven in Spanje worden meestal betaald met een automatische overschrijving en zij moeten dus opgezegd worden.

Elektriciteit en Gas: De Spaanse elektriciteitsmarkt werd in 2003 vrij gemaakt. Het resultaat daarvan is dat in stedelijke gebieden men kan kiezen tussen enkele aanbieders van elektriciteit, in landelijke gebieden zal men beperkt zijn tot een aanbieder.

Het opzeggen van een bestaand contract moet schriftelijk gebeuren en men stuurt daarvoor een brief naar de aanbieder met een kopij van zijn identiteitskaart of van zijn Spaanse NIE nummer.

Men doet hetzelfde bij het gasbedrijf maar gas is enkel beschikbaar in de grotere steden. Is dit het geval dan vraagt men aan de aanbieder een finale afrekening.

Is er geen gasmaatschappij dan is het mogelijk dat men een contract heeft voor butaangas in flessen (bombonas). Zegt dan ook dit contract op zodat men de waarborg voor de flessen kan krijgen.

Water: Contacteer de plaatselijke watermaatschappij voor de afrekening. Het opzeggen van een bestaand contract moet schriftelijk gebeuren en men stuurt daarvoor een brief naar de aanbieder met een kopij van zijn identiteitskaart of van zijn Spaanse NIE nummer.

Telefoon en Internet In Spanje zijn er een aantal telefoonmaatschappijen maar er is een nationale aanbieder actief op de Spaanse markt, Movistar. De meeste mensen zullen dus met hen contact moeten opnemen om een einde aan het contract te stellen.

In alle schriftelijke contacten vermeld men zijn referentienummers, zij staan op de facturen, zijn NIE nummer en zijn paspoortnummer. Meestal moet men zijn bankgegevens overmaken.

8. Gezondheidszorg en sociale zekerheid

Elk private ziekteverzekering moet veranderd en stopgezet worden. Verzeker er u van dat de verzekering geldig blijft tot na uw aankomst in het andere land en dan kan verder lopen.

Iedereen die in Spanje medische verzorging krijgt moet zijn dossier bij zijn vertrek meekrijgen of het moet naar de nieuwe dokter doorgestuurd worden.

Spaanse residenten die hier tewerkgesteld waren of die zelfstandig waren genieten van de sociale zekerheid na de betaling van een maandelijkse bijdrage. Daarvoor ontvangen zij een kaart van de sociale zekerheid waarmee zij medische verzorging of hospitalisatie kunnen krijgen.

Wanneer het resident en tewerkstelling in Spanje stopt moeten deze kaarten terug aan de overheid gegeven worden

Gepensioneerden en alle anderen die genieten van de voordelen van het Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) moeten de INSS inlichten van hun vertrek.

Diegenen die betalingen hebben gedaan in een pensioenfonds (staat en/of privaat) kunnen laten nakijken of het kan overgedragen worden naar zijn nieuwe adres. EU burgers hebben normaal gezien geen grote problemen tussen de overdracht.

9. Banken

Een Spaanse bankrekening kan men best voor een korte tijd nog even aanhouden om de laatste rekeningen te betalen.

Permanente opdrachten (domiciliación de pagos) en domiciliëringen (domiciliación bancaria) zijn de twee meest populaire methodes om rekeningen in Spanje te betalen. Verzeker u ervan dat ze opgezegd worden nadat de laatste rekening betaald is.

Sommige banken aanvaarden een schriftelijke sluiting van de rekening maar andere banken eisen dat men persoonlijk langs komt. Kijk dit na bij uw bank.

Kredietkaartmaatschappijen moeten ook verwittigd worden van uw nieuwe adres.

10. Belastingen

Dit is een extreem complexe zaak en individuele omstandigheden zullen alles bepalen voor uw vertrek uit Spanje. Denk er ook aan dat de verkoop van een eigendom onderdeel is van de Spaanse belasting op de winst bij verkoop van land. Iedereen die een eigendom verkoopt zoekt best professionele hulp.

Een ander complex probleem is de Spaanse inkomstenbelasting. Residenten die uit Spanje vertrekken kunnen of kunnen niet behandeld worden als residenten voor belastingredenen.

Op 10 juni 2005 heeft de Spaanse overheid het Koninklijk Besluit 687/2005 over de persoonlijke inkomstenbelasting goedgekeurd. Dit KB regelt de procedure het nieuwe belastingregime voor residenten.

Als resultaat van deze wet kunnen buitenlandse residenten kiezen om voor een periode tot zes jaar te kiezen voor aparte regels.

Om zeker te zijn dat je uw verplichtingen voor uw vertrek voldoet neemt men best contact op met een professioneel iemand.

11. Briefwisseling

De Spaanse Post biedt een dienst nazending aan.

Men moet het een week voor zijn vertrek aanvragen en de nazending duurt een, twee of zes maanden. Als onderdeel van deze dienst krijgt men van de post 20 pre-paid kaarten om mensen of bedrijven te verwittigen van de verandering van adres.

12. Voertuigen

Bij het exporteren van een in Spanje geregistreerd voertuig neem men contact op met het verkeersbureau (Jefatura Provincial of Local de Tráfico) om hen te verwittigen dat het voertuig naar het buitenland vertrekt.

Men kan de adressen en de openingsuren van deze kantoren
vinden op de DGT (Dirección General de Tráfico) website (in het Spaans).

Ambassades in het nieuwe landen kunnen meer informatie leveren over het importeren van persoonlijke goederen. De websites van de Ambassade van België en Nederland kan men hier vinden.

13. Rijbewijzen

Alle Europese rijbewijzen worden erkend in Spanje en de meeste buitenlandse residenten rijden ondertussen met een Spaans rijbewijs.

Bestuurders met een niet-Europees rijbewijs hebben een jaar gekregen om met een vertaling van hun rijbewijs te rijden. Op het einde van dit jaar moeten zij een Spaans rijbewijs gevraagd en gekregen hebben. Het originele rijbewijs moet terug gestuurd worden naar het land van uitreiking.

Daarom moeten sommige bestuurders wanneer zij verhuizen een nieuw rijbewijs aanvragen. Houders van een Spaans rijbewijs moeten het verkeersbureau (Jefatura Provincial of Local de Tráfico) voor hun vertrek contacteren.

Men kan de adressen en de openingsuren van deze kantoren vinden op de DGT (Dirección General de Tráfico) website (in het Spaans)

14. Dieren

Afhankelijk van de bestemming moeten sommige dieren een periode in quarantaine doorstaan. Hun vertrek vereist meer documenten en mogelijk bijkomende vaccinaties of medische behandeling.

Het EU huisdieren paspoort regelt het reizen van honden, katten en fretten binnen Europa en het Pets Travel Scheme (PETS) laat toe om met huisdieren naar en van Groot-Brittannië te reizen. Lokale dierenartsen kunnen de benodigde informatie geven.

Er bestaat een algemene regel, dieren moet in goedgekeurde containers reizen. Denk er ook aan dat de plotse uitbraak van ziektes (vogelgriep) het reizen kan beperken. Websites van ambassades zijn dan ook goede bronnen van informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.