De uitvaartverzekering in Spanje

Dit onderwerp hoort ook op deze site thuis door de Spaanse wetgeving en de dikwijls ontoereikende kennis van de Spaanse taal van de buitenlanders die hier woonachtig zijn. Ik spreek uit ervaring en daarom hebben wij pas een dergelijke verzekering genomen. Ter informatie, voor 2 personen van respectievelijk 58 en 59 jaar is alles-in de maandelijkse premie 15 à 16 euro.

Als je naar de talloze websites voor ex-pats kijkt waar er gesproken wordt over de gebruikelijke procedures die men moet volgen na een overlijden in Spanje dan begint men te duizelen.

Men ziet dan hoe complex de procedure is die men moet volgen, zeker indien men het Spaans niet machtig is en men gestresseerd is na het onverwachte verlies van uw echtgeno(o)t(e) of een ander familielid.

Er bestaat een gemakkelijke weg om deze administratieve procedures op te lossen en dat is een uitvaartverzekering met een 24 uur alarmnummer.

Een dergelijke polis dekt de begrafeniskosten tot een vooraf in de polis bepaald bedrag en dat is meestal voldoende voor alle administratieve kosten alsmede de begrafenis of de crematie. Wanneer het overlijden van een verzekerd persoon zich dan voordoet dan hoeft men enkel het telefoonnummer te bellen en de verzekeringsmaatschappij regelt verder alles.

Zij voeren alle wettelijke handelingen uit en/of zij zeggen u wat u verder moet doen om in regel te zijn met alle wettelijke of medische voorschriften.

Zoals hiervoor al staat dekt deze polis alle kosten die nodig zijn voor crematie of begrafenis. De verzekeringsmaatschappij kan ook regelen dat de overledene in het (tanatorio ) mortuarium blijft tot familieleden en vrienden in Spanje zijn aangekomen. Als de totale som van de begrafenis het verzekerde bedrag overstijgt dan moet men het verschil bijbetalen, iets wat in de praktijk zelden gebeurt.

Als het lichaam van de overledene moet gerepatrieerd worden naar het land van oorsprong dan is dit mogelijk als er een bijpremie is betaald. De kosten worden dan betaald voor de repatriëring naar elk land, meestal met een maximum kost van € 6.000.

Denk er aan dat, indien men een pensioen ontvangt uit zijn land van oorsprong men deze dienst zelf contacteert om het pensioen te laten aanpassen of stop zetten.

Denk er ook aan dat het in Spanje de gewoonte is om de begrafenis of de crematie binnen de 24-48 uur uit te voeren. Dit is echter geen verplichting. Indien men een uitvaartverzekering heeft zal de maatschappij u door deze moeilijke periode heen loodsen.

Hierna staat een lijst van wat wel verplicht is en de tijdsperiode die men hiervoor heeft:

  • Contacteer de (gemeentelijke) politie (Policía Municipal)
  • Contacteer een dokter (indien de politie dit nog niet gedaan heeft . Hij zal de oorzaak van het overlijden vast stellen en een overlijdenscertificaat afleveren.
  • Contacteer een mortuarium om het lichaam van de overledene op te halen (om het lichaam te mogen verplaatsen zijn identificatiepapieren noodzakelijk.
  • Registreer het overlijden binnen de 24 uur op het gemeentelijk bevolkingsregister.

Indien iemand in een hospitaal overlijdt dat zal het hospitaal dit proces uitvoeren. Begrafenisondernemers in Spanje mogen alle formaliteiten uitvoeren om tot crematie over te gaan, zij kunnen u ook helpen doorheen het ganse administratie proces.

Meer uitleg over wat men doen bij een overlijden kan je vinden op deze pagina.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.