Dronken rijden in Spanje en uw rijbewijs

 1. Dronken rijden
 2. Wat mag men dan wel drinken aan alcohol?

1.Dronken rijden

De laatste jaren worden er ook veel meer alcoholcontroles gehouden. Het meest gebruikte middel om een controle uit te voeren is de ademtest.

Het wettelijk toegelaten percentage is in Spanje 0,5 % of 0,15 % tijdens het eerste jaar dat men zijn rijbewijs heeft.

Weigeren om mee te werken aan deze test is een misdrijf.

In Spanje kunnen ook voetgangers verzocht worden om een ademtest te ondergaan.

Als men positief test tijdens de ademtest moet men tien minuten later een tweede test ondergaan. Voor deze test heeft u de volgende rechten:

 • u mag een ander persoon vragen om te controleren of er werkelijk tien minuten zijn tussen de eerste en tweede test
 • u mag een bloedtest vragen maar let op, wijst deze bloedtest ook uit dat men teveel alcohol gedronken heeft, dan moet u betalen voor deze bloedtest.

2. Wat mag men dan wel drinken aan alcohol?

Spanje is al lang het Eldorado niet meer om met de nodige pinten op achter het stuur van zijn wagen te kruipen. Van een uiterst lakse benadering van het rijden onder invloed is men nu eens zo streng geworden en maar goed ook.

Daarom heeft de Guardia Civil via hun Twitter account nog eens laten weten van wat men nu feitelijk in het algemeen mag drinken en het resultaat kan je op de bijgevoegde tekening vinden-

In het kort gezegd kunnen we samenvatten:

 • bestuurders van een moto of een personenwagen 0,5 promille alcohol in hun bloed mogen hebben
 • bestuurders van vrachtwagens en nieuwe bestuurders tijdens de eerste 2 jaar van hun rijbewijs beperkt zijn tot 0,3 promille.

Op het kaartje staat dan in het kort wat men mag drinken om onder de limiet te kunnen blijven.

Zo mogen mannelijke moto en autobestuurders van 70 kg:

 • 2 pinten bier of
 • 2,5 glazen wijn of
 • 2 glazen whisky drinken.

Voor vrouwelijke moto en autobestuurders van 60 kg is het:

 • 2 pinten bier of
 • 2 glazen wijn of
 • 2 glazen whisky drinken.

Mannelijke nieuwe auto- en vrachtwagenbestuurders mogen:

 • 1 pint bier of
 • 1,5 glas wijn of
 • 1 glas whisky drinken.

Vrouwelijke auto- en vrachtwagenbestuurders mogen:

 • 0,5-1 pint bier of
 • 1 glas wijn of
 • 0,5-1 glas whisky drinken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.