Een levenslange lening in Spanje

 1. Algemeen
 2. Wat is een levenslange lening?
 3. Wie komt in aanmerking voor een levenslange lening?
 4. Voordelen
 5. Nadelen
 6. Conclusie

1.Algemeen

Een levenslange lening, ondanks dat dit bijna een halve eeuw goed gekend is in de Angelsaksische landen is dit slechts vanaf 2006 gekend in Spanje.

Het systeem werd gelegaliseerd in de herfst van 2007 toen het parlement zijn goedkeuring gaf met de wetswijziging 41/2007 bij de hypotheek wet van 1981.

Een levenslange lening is interessant voor mensen die een eigendom met een grote financiële waarde bezitten maar die een tekort aan financiële middelen hebben.

2. Wat is een levenslange lening?

Een levenslange lening is in feite een omgekeerde hypotheek, een “Hipoteca Inversa” in het Spaans en het is een speciale lening voor oudere personen (+65 jaar). Het laat toe dat eigenaars een deel van hun eigendom omzetten in geld en de lening moet niet terug betaald worden tijdens hun leven.

De lener behoud de volle eigendom van de woning en men kan er dus ook blijven wonen tot men overlijd, Eenmaal de beide eigenaars of de eigenaar overleden is moet de lening plus de interesten terug betaald worden door hetzij de verkoop van het goed of door de terugbetaling door de erfgenamen. De lening kan in zijn geheel opgenomen worden of men kan de lening in delen laten uitbetalen. Hoe ouder men is hoe groter het bedrag dat men in zijn geheel kan laten uitbetalen.

Op geen enkel moment is de lener meer geld verschuldigd dan dat de pandgeving waard is zelfs al is de overblijvende schuld hoger. Dit betekend dat op het moment van overlijden kan volstaan worden met het pand over te laten.

3. Wie komt in aanmerking voor een levenslange lening?

In Spanje kunnen volgens de wet 41/2007 enkel personen ouder dan 65 jaar of personen in het bezit van een medisch certificaat in aanmerking komen voor een dergelijke lening.

4. Voordelen

Financiële onrust op een wereldwijde schaal zoals we onlangs hebben meegemaakt kan uiteindelijk lijden tot besparingen in de pensioenuitgaven door de regeringen.

Enkel betrouwen op een overheidspensioen is dus een riskante zaak omdat men het bedrag van zijn pensioen niet kan voorzien nog de leeftijd waarop men op pensioen kan gaan.

Bijvoorbeeld, de Spaanse regering heeft de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar en het pensioenbedrag verlaagd. Bovendien heeft de overheid al aangekondigd dat de pensioenleeftijd in de nabije toekomst nog eens zal verhoogd worden met drie jaar en dus op 70 jaar zal komen. Het is in die situaties dat een levenslange lening een uitkomst kan bieden.

 • Men moet deze lening tijdens zijn leven niet terug betalen. Anders dan een gewone hypotheek zijn er geen maandelijkse terugbetalingen. Indien een koppel deze vorm van lening verkiest moet de lening terug betaald worden nadat beiden overleden zijn. Het zijn dus de erfgenamen die instaan voor de terugbetaling.
 • Men kan kiezen om het totale bedrag in een keer te ontvangen of men kiest voor maandelijkse betalingen of zelfs voor een combinatie van die twee.
 • Op de opname van het geld zijn geen beperkingen. U kan het geld ook gebruiken om een grote reis te maken.
 • Nog uzelf nog uw erfgenamen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een hoger bedrag dan contractueel is afgesproken. De maximum lening kan volgens de wet nooit hoger zijn dan de waarde van het goed.
 • Een levenslange lening geeft financiële zekerheid en de lening kan een staatspensioen aanvullen. Niet iedereen kan het zich veroorloven om in te tekenen op een privaat pensioenplan.
 • Een levenslange lening laat u toe om eigenaar te blijven van uw woning en men kan er blijven wonen. Volgens de wet kan kan men de woning niet verliezen.
 • Een levenslange lening hangt niet af van uw status, er is geen inkomen vereiste.
 • Hoe ouder men is hoe meer men kan lenen.
 • Een levenslange lening is ideaal voor mensen zonder erfgenamen of voor mensen die problemen hebben met hun erfgenamen.
 • Men kan de woning zelfs verkopen maar je moet de lening dan zelf terug betalen.

5. Nadelen

Het grootste probleem zijn meestal de erfgenamen. Diegenen die van u moeten erven staan het meest weigerachtig tegenover een levenslange lening. De reden is simpel, bij uw overlijden is een groot deel van de erfenis voorzien voor de terugbetaling van de lening. In extreme gevallen blijft er voor hen niets van de erfenis over.

 • Het grootste nadeel is de aangerekende interest. Is hij zeer hoog dan zullen de erfgenamen weinig of niets erven.
 • Met een levenslange lening zul je altijd minder geld ontvangen dan met een gewone hypotheek maar daar moet je weer een maandelijkse last bijtellen.
 • Er mogen geen andere lasten op de woning liggen. Is er bijvoorbeeld nog een hypotheek dan zal de transactie niet kunnen doorgaan. Een ander probleem kan zijn dat de hypotheek afbetaald is maar dat hij niet geschrapt is op de registratie.
 • Men moet 65 jaar oud zijn om een levenslange lening te kunnen nemen en de kans is groot dat deze leeftijd nog zal opgetrokken worden.
 • Hoe jonger men is (dichtbij 65 jaar) hoe minder men kan lenen.
 • Men moet uit eigen zak voor de taxatie van uw eigendom betalen, anders zal niemand u het geld ter beschikking stellen.
 • Het maximale bedrag van de lening is afhankelijk van de waarde van de eigendom en van uw leeftijd. Dit bedrag is normaal maar een fractie van de totale waarde van de woning,
 • Een levenslange lening wordt genomen op uw permanente verblijfplaats. Men moet dus het ganse jaar in deze woning verblijven. De logica hierachter is dat de ontlener de woning in goede staat wil houden. Een woning die niet bewoond is blijft niet in een goede staat.
 • Volgend op de vorige reden is dat men niet meer mag verhuren.
 • Als je de woning voor een lange tijd moet verlaten kan de lening opeisbaar worden.
 • Als je een levenslange lening neemt voorziet men best in het contract hoe het verder moet met grote onderhoudskosten en belastingen.

6. Conclusie

Op pensioen gaan is tegenwoordig zoals het spelen van een spel waarin een partij de regels regelmatig aanpast. Regeringen zeggen nu dat het vandaag zo moet maar morgen kan dit iets anders zijn.

Een levenslange lening kan een goede optie zijn om voor uzelf en uw partner een extra inkomen te hebben dat u toelaat om comfortabeler te leven eenmaal men op pensioen is.

Win in alle geval advies in bij een specialist.

Een gedachte over “Een levenslange lening in Spanje”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.