Een nieuwbouw woning in Spanje

 1. Algemeen
 2. Eenmaal u beslist heeft een nieuwbouw woning te kopen
 3. Het voorschot en de betalingen
 4. Garantie van de betalingen
 5. Het volgende verkoopcontract
 6. Ondertekening van de koopakte en de registratie
 7. Belastingen
 8. Honoraria
 9. Belangrijke punten na te kijken voordat men iets ondertekent
 10. Het totale plan
 11. Kijk na of er geen problemen zijn met de zogenaamde Kust Wetten.
 12. De bouwvergunning, het certificaat van einde werken en certificaat van bewoning.
 13. Waarborg

1.Algemeen

Aangezien de aankoop van een Spaanse nieuwbouw woning zo specifiek is heb ik een apart hoofdstuk voorzien.

2. Eenmaal u beslist heeft een nieuwbouw woning te kopen

De bouwfirma dient u het volgende te overhandigen:

 • Zijn gegevens zoals ingeschreven in het bedrijvenregister (Registro Mercantil)
 • De bouwplannen en de locatie van de woning
 • Bouwspecificaties met beschrijving over de elektriciteit, water, gas.
 • In een urbanisatie moeten de details van de gemeenschappelijke delen beschreven worden.
 • De prijs van de woning en de manier van betalen

Alles wat hiervoor beschreven is moet uitgevoerd worden, de folder heeft hier de kracht van een contract.

3. Het voorschot en de betalingen

Ten einde uw woning te reserveren moet u een voorcontract tekenen en een niet-terugbetaalbaar voorschot betalen van 10 %.

Vervolgens moet u verdere betalingen verrichten welke de bescherming hebben van een verzekeringspolis tot de bouw is afgewerkt. Tegen de afwerking zal u het verkoopcontract kunnen tekenen voor een Spaanse notaris (contrato de Escritura de Compra-Venta). Bij dit voorcontract ontvangt u ook:

 • Beschrijving van de woning
 • De bouwplannen
 • Een lijst van de te gebruiken materialen
 • Het bewijs van de registratie van de woning of de vermelding dat het nog niet geregistreerd is
 • Een kopij van de bouwtoelating

4. Garantie van de betalingen

De gezamenlijke delen van de bouw moeten verzekerd worden zodat de betaalde voorschotten kunnen terug betaald worden + een boete van 6% indien de bouw niet tijdig wordt aangevangen.

Bij het ondertekenen van het voorcontract moet de bouwfirma u alle informatie overhandigen over deze polis.

Als er een probleem zich voordoet dan dient u de bouwfirma aan te spreken, indien zij niet antwoordden op uw schriftelijke vragen, dan kan u zich wenden tot de verzekering.

5. Het volgende verkoopcontract

Koper en verkoper zullen nu een verkoopcontract opmaken en ondertekenen. In dit contract staan de condities en de volgende punten moeten in dit contract staan:

 • Identificatie van de koper en de verkoper
 • Beschrijving van de woning
 • De prijs en de belastingen
 • Dat beide partijen akkoord gaan om enkel de Spaanse rechtbanken in te schakelen
 • Handtekeningen van beide partijen
 • Betalingstermijnen
 • Bankrekeningnummer
 • Boeteclausules zowel voor de koper indien niet betaald is op de afgesproken termijn als voor de verkoper wanneer hij zijn verplichtingen niet is nagekomen
 • Datum van ingebruikname door de koper van de woning, alsook de boetes welke voorzien zijn indien dit niet kan gebeuren.
 • Bouwplannen en beschrijving van de woning

Dit is niet het uiteindelijke contract, dat wordt ondertekend voor een notaris.

6. Ondertekening van de koopakte en de registratie

Als de bouw afgewerkt is, dan is het tijd voor de ondertekening van de koopakte voor een notaris waarin ook de gebeurlijke hypotheek is in vermeld.

Deze akte moet geregistreerd worden voor het Spaanse Eigendoms Register (Registro de la Propiedad).

Eenmaal dit is gebeurt dan ontvangt u de geregistreerde akte (Escritura Pública de Compra-Venta) welke het bewijs is dat u de eigenaar is.

U ontvangt nu ook de sleutels van uw nieuwe woning.

7. Belastingen

Deze belastingen zijn enkel geldig voor nieuwe woningen.

 • BTW (IVA) Dit is 7% van de totale prijs.
 • Taks op documenten (Impuesto de Actos Juridicos Documentados): 0,5 %. De betaling gebeurt bij de notaris.

8. Honoraria

De notaris (notario): bij de ondertekening van de akte, volgens een vaste schaal en afhankelijk van de waarde van de woning

Het Register (Registro de la Propiedad): u moet dit betalen voordat de woning op uw naam kan ingeschreven worden, u dient de betalings-bewijzen mee te brengen.

9. Belangrijke punten na te kijken voordat men iets ondertekent

Men neemt best even een advocaat onder de arm om deze punten na te laten kijken. Beter € 100 teveel uitgeven dan achteraf duizenden euro te verliezen.

10. Het totale plan

Als men een woning koopt in een urbanisatie, kijk dan het totale plan (plan parcial) na. Dit is het plan van de urbanisatie en moet de goedkeuring hebben van het gemeentebestuur.

Men heeft dan de verzekering dat er een goedkeuring is voor de urbanisatie en dat er geen andere woningen in de plaats komen.

11. Kijk na of er geen problemen zijn met de zogenaamde Kust Wetten.

Deze wetten bepalen dat er niet meer gebouwd mag worden tot op een zekere afstand van de kust (meestal 100 meter). Kijk na of er toelating is van het verantwoordelijke ministerie.

12. De bouwvergunning, het certificaat van einde werken en certificaat van bewoning.

De bouwvergunning (licencia de obra) is afgeleverd door de gemeentelijke diensten aan de bouwfirma en is het bewijs dat de woning mag gebouwd worden.

Het certificaat einde werken (certificado de fin de obra) wordt afgeleverd door de architect en de bouwfirma heeft dit nodig voor het verkrijgen van het certificaat van bewoning.

Het certificaat van bewoning wordt afgeleverd door de gemeentelijke diensten aan de bouwfirma en is uw toelating om de woning te bewonen.

Enkel na ontvangst van deze documenten kan de koop naar de notaris.

Zijn deze documenten er niet dan is het moeilijk om alsnog toelating te krijgen. In sommige gevallen kan dit leiden tot vernietiging van de woning.

13. Waarborg

Als men de sleutels ontvangen heeft kan men de woningen controleren op gebreken. Onder bepaalde voorwaarden kan men een herstelling afdwingen.

 • 1 jaar voor een gebrekkig werk met een ongunstig effect op de woning, elektriciteitswerk, schilderwerk.
 • 3 jaar voor een gebrekkig werk met een ongunstig effect op de bewoning (vochtigheid).
 • 10 jaar voor een gebrekkig werk met een ongunstig effect op de structuur van de bouw.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.