Een Spaans CV

  1. De brief
  2. Het Curriculum Vitae

Sommige bedrijven stellen een sollicitatie formulier ter beschikking maar het is meer van toepassing dat men zelf een CV en een bijpassende brief schrijft.

1. De brief

Dit is meer dan een formaliteit, het is hoe u zich presenteert aan het bedrijf zodat zij zich al een eerste indruk kunnen en zullen vormen.

Tenzij ergens anders bepaald is moeten zowel de brief als de CV in het Spaans geschreven zijn op computer. Gebruik een A4 papier.

Wees beknopt en gebruik een formele taal. In de brief moet tevens staan voor welke betrekking hij bestemd is en gebruik geen standaard brieven.

De structuur:

Linker bovenkant: Uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer. Daaronder de naam van het bedrijf en de naam van de persoon waar de brief is aan geadresseerd. Daaronder de plaats en de datum van de brief. De referentie nummer van de job staat daaronder.

Aanspreking: Gebruik bv.: “Muy Señor mio” of “Estamido Sr./Sra”

De tekst zelf: Leg uit waarom u de beste keuze is voor de betrekking en benadruk de sterke punten in uw CV.

Sluit met: “En espera de sus noticias, le saluda atentamente”

Handteken de brief en schrijf uw naam en voornaam.

2. Het Curriculum Vitae

Om een CV te schrijven zijn er geen regels bepaald maar een beetje advies kan wel.

Een CV moet gestructureerd, klaar, beknopt en met een tekstverwerker geschreven zijn. Gebruik niet meer dan 2 A4 vellen papier. Een foto is niet noodzakelijk alhoewel het handig kan zijn voor sommige functies.

Gebruik een normale taal.

De structuur:

Persoonlijke gegevens: naam, nationaliteit, adres, telefoonnummer met internationaal nummer, e-mailadres.

Opleiding: Genoten opleiding met een aparte rubriek met vermelding van de buitenlandse talen en computer opleiding.

Voor hogere opleidingen, vermeld de universiteit, plaats van de studie en de datum waarop u uw opleiding hebt afgesloten.

Ervaring: Geeft een lijst van de bedrijven waarvoor u gewerkt heeft met uw uitgeoefende betrekking, de datum en de uitgevoerde taken.

Meer gegevens: Dit is optioneel en kan gebruikt worden voor het geven van meer relevante gegevens zoals een rijbewijs.

Voorbeeld CV’s zijn verkrijgbaar op alle publieke tewerkstelling websites.

U kan ook gebruik maken van het Europass CV. Men kan dat hier vinden met nog meer informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.