Een Spaanse kwaal, het bouwafval

 1. Algemeen
 2. Er worden nog twee soorten personen onderscheiden
 3. De verplichtingen voor de producent zijn
 4. De verplichtingen van de bezitter zijn
 5. Kleinere verbouwingen

1.Algemeen

De bouwsector in Spanje maakt moeilijke tijden door. De bouwwoede van de voorbije jaren heeft echter enorme bergen bouwafval gemaakt en tot nu toe liet de verwerking veel te wensen over.

Nu is er sinds 1 februari 2008 een KB dat een antwoord wil geven aan dit probleem. De bedoeling van dit KB is dat de behandeling van bouwafval milieuvriendelijk gebeurt, waarbij materialen gesorteerd worden en gevaarlijke stoffen oordeelkundig afgevoerd worden. Het is tevens mogelijk dat er een financiële waarborg zal gevraagd worden ter controle van de oordeelkundige verwerking van het puin.

2. Er worden nog twee soorten personen onderscheiden:

 • de producent: over het algemeen de eigenaar van het vastgoed
 • de bezitter: dit is de uitvoerder van de werkzaamheden (aannemer)

3. De verplichtingen voor de producent zijn:

 • Hij moet een studie laten maken over het beheer van het bouwafval
 • In die studie moet een schatting staan van de hoeveelheid bouwafval
 • Daarin moet ook de bestemming van het bouwafval staan, samen met een schatting van de kosten van het beheer

4. De verplichtingen van de bezitter zijn:

 • Hij moet een plan opmaken voor de producent . Daarin staat hoe het afval zal verwijderd worden.
 • De bezitter moet de kosten dragen voor de verwijdering.
 • Aan de producent moet hij bewijzen van het correcte beheer van het bouwafval

5. Kleinere verbouwingen

Voor kleine verbouwingen bestaan deze verplichtingen niet. Het puin is dan stedelijk afval en het zijn de reglementen van de gemeente die bepalen hoe hier mee om te springen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.