Een verzekering in Spanje

 1. Algemeen
 2. Wat te doen als het verzekerde risico gebeurt?
 3. Wat te doen als u niet tevreden bent over de beslissing van de maatschappij?
 4. Enkele van de meest gebruikte verzekeringspolissen
 5. Hoe neem je een verzekering?
 6. Enkele tips in het kort

1. Algemeen

Verzekeringen in Spanje zijn ongeveer gelijk aan verzekeringen in België en Nederland maar wat is per definitie een verzekering?

Een verzekering is een contractuele relatie tussen de verzekeraar en de verzekerde. Het contract is de polis. Om een geldige polis te hebben moeten er bepaalde zaken in vermeld staan:

 • Het verzekerde risico, alle risico’s die niet in de polis staan zijn dus ook niet verzekerd.
 • Het onderwerp dat voorwerp uitmaakt van de polis
 • Het risico waarvoor de verzekering dient, dood, brand, enz.
 • Het bedrag waarvoor men verzekerd is
 • De termijn van de polis, meestal een jaar met automatische verlenging

Een aanvraag door u voor een verzekering is niet bindend, u hoeft de verzekering niet te nemen. Anderzijds als de verzekeringsmaatschappij u een voorstel heeft gedaan is zij gebonden door haar voorstel voor een periode van 15 dagen.

De verzekeringsmaatschappij kan de polis wel verbreken indien:

 • Indien er leugen of bedrog in het spel bij uw aanvraag of schademelding
 • Indien er een verhoogd risico is
 • Indien het verzekerde goed verkocht is
 • Indien u de premie niet betaald, maar de stopzetting gaat eerst in na 30 dagen

2. Wat te doen als het verzekerde risico gebeurt?

U dient de verzekeringsmaatschappij binnen de 7 werkdagen in te lichten. Indien u dit niet doet kan dit de uitbetaling van de schadevergoeding beletten.

De verzekeringsmaatschappij moet binnen de 40 dagen betalen bij gedeeltelijke schadevergoeding en binnen de 3 maanden moet de ganse schadevergoeding betaald zijn.

3. Wat te doen als u niet tevreden bent over de beslissing van de maatschappij?

U dient naar de rechtbank te stappen, afhankelijk van het bedrag zal het voor een “juicio ordinario” of “juicio verbal” zijn. Om naar de rechtbank te stappen heeft u een bepaalde periode de tijd:

 • 2 jaar indien de beslissing gaat over materiële zaken
 • 5 jaar indien de beslissing gaat over lichamelijke zaken

4. Enkele van de meest gebruikte verzekeringspolissen

Polis voor huiseigenaars (seguro del hojar)

Deze polis verzekert een woning, dit wil zeggen het huis zelf en de goederen in de woning tegen brand, water, enz. De premie is afhankelijk van de waarde van de woning en de goederen in de woning. Als de woning verhuurd is kan enkel de huiseigenaar de woning verzekeren, de huurder kan enkel een verzekering nemen voor de inboedel.

Er is geen verplichting op het nemen van een woning polis alhoewel een bank kan eisen dat u bij het nemen van een lening een brandpolis neemt.

De levensverzekering (seguro de vida)

Ik vermeld deze verzekering hier maar in feite hoeft hier niet veel uitleg te staan. Er is geen verschil tussen België/Nederland en Spanje. Hij komt er op neer dat de maatschappij een bedrag geeft bij het overlijden van een bepaalde persoon.

Ziekteverzekering

Hier bevat de polis de vermelding dat de maatschappij een bedrag geeft bij ziekte of invaliditeit en de medische kosten voor zijn rekening neemt. Er zijn twee soorten medische verzekeringen:

 • Medische verzekering: De verzekeringsmaatschappij heeft een groot aantal dokters voor zich werken die u medische verzorging kunnen geven afhankelijk van de polis
 • De terugbetaling van de onkosten: hier kiest u de dokter en de verzekeringsmaatschappij betaald u terug.

Deze polissen dekken praktisch nooit specifieke behandelingen zoals bij AIDS, alcoholisme, drugsverslaving en arbeidsongevallen.

Men kan ook problemen ondervinden om na zijn zestigste verjaardag nog een verzekering te vinden aan een redelijke prijs.

Autoverzekering

Men heeft in Spanje twee soorten autoverzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden (seguro de terceros o de responsabilidad civil obligatoria) en de omniumverzekering (seguro/a todo riesgo).

De aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden

Deze verzekering is minimum verplicht in Spanje om met een voertuig te mogen rijden. Deze verzekering dekt de schade aan personen en materiaal van derden. Er is een maximum dekking van persoonlijke schade van ongeveer € 336.500 en van € 96.000 bij materiële schade. Deze verzekering dekt dus niet persoonlijke schade, hetzij materieel als persoonlijk.

De verzekering keert geen schadevergoeding uit in de volgende gevallen:

 • Als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs was
 • Als de bestuurder geen toelating had van de eigenaar
 • Als de bestuurder geen rijbewijs had

Extra dekking is mogelijk voor de inzittenden.

De omniumverzekering

De omniumverzekering dekt alle kosten die niet gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden. Dit is:

 • Medische kosten voor de eigenaar van de wagen en de inzittenden
 • Schade aan het voertuig
 • Schade aan de inhoud van de wagen
 • Diefstal van de wagen

Indien u een Spaanse wagen verzekering wenst te nemen is het wenselijk dat men van zijn Belgische/Nederlandse autoverzekering een bonus malus attest meebrengt. Misschien is zelfs uw vorige verzekering actief in Spanje.

5. Hoe neem je een verzekering?

We hebben allemaal wel een verzekering nodig en we willen allemaal waar voor ons geld.

Maar lage prijzen geven niet altijd de beste oplossing of ze voldoen niet aan uw eisen dus men kan best eens goed uitkijken.

Het voordeel om een lokale makelaar te nemen is dat je in de buurt een aanspreekpunt hebt en zij kunnen rond kijken naar een polis die het beste bij u past. Hij doet dit bij het afsluiten van de polis en bij de vernieuwing.

Je kijkt best even of de makelaar/agent aangesloten is bij de beroepsvereniging en hij daardoor een registratie bezit. Deze EU wetgeving kwam in 2007 in Spanje in voege en dit kan voor u, de klant, van belang zijn.

Volgens deze wetgeving is uw geld en dus uw verzekering niet veilig indien je een verzekering neemt bij een niet aangesloten makelaar. Je kan dus onverzekerd achter blijven.

Indien men klant is dan is zijn geld beschermt door de wet. Is de makelaar niet geregistreerd dan kan uw geld gestort worden op zijn persoonlijke rekening. Indien de makelaar met zijn zaak stopt of failliet gaat tussen de tijd van uw betaling en de door storting naar de verzekeringsmaatschappij dan is uw verzekeringspolis ongeldig.

Je bent dan niet verzekert en men zal een tweede maal zijn polis moeten betalen. Is uw makelaar geregistreerd dan moeten zij hun registratie kunnen aantonen, bij wet moeten zij dit doen op eenvoudige vraag van u.

Indien zij deze registratie niet kunnen of willen aantonen dan gaat best op zoek naar een andere makelaar.

Een ander punt dat van belang kan zijn in uw keuze van makelaar zijn de bijkomende diensten die zij kunnen verlenen.

Sommige verzekeringsmaatschappijen zenden u geen herinnering toe bij het vervallen van uw polis. Ze nemen simpelweg het volgens hen verschuldigde bedrag van uw rekening en dan is het meestal niet aan de meest competitieve prijs.

Het opzeggen van zijn polis bij dergelijke maatschappijen is dikwijls ook moeilijk, sommige onder hen vragen dan plots een opzeg van een of twee maanden.

6. Enkele tips in het kort

Kijk uit naar een geregistreerde makelaar die u onpartijdig advies kan geven om te kijken wat u nodig hebt.

Vraag welke diensten zij leveren in geval van een ongeval, helpen zij met de administratie of moet u het zelf regelen?

Wat doen zij bij de jaarlijkse vervaldag? Verlengen zij gewoon de polis of kijken zij rond om u een betere polis te kunnen aanbieden. Vergeet uw makelaar dus niet bij wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, verhuis, gezinsuitbreiding enz te verwittigen.

Kan de makelaar u een voldoende groot aanbod doen zoals voor auto, boot, woning, huisdier, reizen enz? Het kan voor u voordelig zijn om alle polissen op een plaats te centraliseren.

Zijn al uw polissen bij een makelaar samen gebracht dan kan mem zich in geval van een accident elke maal tot dezelfde personen wenden, zij kennen u beter en zij doen dus meestal beter hun best. Dit punt is zeker van belang zolang u niet voldoende Spaans spreekt om alles zelf te kunnen regelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.