EHBO bij katten

 1. Algemeen en inhoud
 2. De gewonde kat
 3. Reanimatie, mond op neus beademing en hartmassage
 4. Abcessen
 5. Bijtwonden, insecten beten en bloedingen
 6. Bloedingen
 7. Verstikking
 8. Zonnesteek
 9. Wonden
 10. Shock

1.Algemeen en inhoud

Dit artikel is wat het is, eerste hulp bij ongevallen bij katten. Na het uitvoeren van deze eerste hulp, ga altijd naar de dierenarts, per slot van rekening is hij de specialist. Dit artikel is niet alles omvattend, ik heb de problemen aangekaart waarvan ik denk dat ze kunnen voorkomen in het zuiden van Europa.

Waarom dit artikel op een site over leven in Spanje staat zal u zich misschien afvragen, het antwoord is heel simpel, Spanje is een groot land en niet iedereen woont aan de kust waar er meestal genoeg voorzieningen zijn. Wij wonen zelfs aan de kust en van zaterdagnamiddag tot maandagmorgen is het niet gemakkelijk om aan een dierenarts te geraken.

Wat kan u hier vinden?

De gewonde kat:

 • Benaderen
 • Kalmeren
 • Hanteren
 • Diagnose stellen
 • Optillen en dragen
 • Vasthouden

Reanimatie, mond op neus beademing en hartmassage

 • Geen ademhaling
 • Geen hartslag
 • Geen ademhaling en geen hartslag

Abcessen

Bijtwonden, insecten beten en bloedingen

 • Katten beten
 • Slangenbeten
 • Tekenbeten
 • Beet of steek, oorzaak niet bekend

Bloedingen

Verstikking

Zonnesteek

Verwondingen

 • Schaafwonden
 • Kneuzingen
 • Snijwonden
 • Scheurwonden
 • Steekwonden

Shock

2. De gewonde kat

Benaderen

 • Benader een gewonde kat voorzichtig, een kat die pijn lijdt of die bang is kan gaan krabben of bijten.
 • Controleer voor u ze aanraakt of ze bij bewustzijn is.
 • Controleer voor u ze aanraakt of ze bloed en of er bloed op de grond ligt.
 • Controleer voor u ze aanraakt of er zichtbare wonden zijn.
 • Controleer voor u ze aanraakt of de ademhaling normaal is.
 • Controleer voor u ze aanraakt of de kat in shock is.
 • Controleer voor u ze aanraakt of de kat agressief is.

Kalmeren

 • Wees voorzichtig als u een gewonde kat kalmeert, zij kunnen krabben of bijten.
 • Spreek de kat zacht en sussend toe. Aai hem als u geen tekenen van agressie bespeurt, maar doe dit zacht en beheerst. Geef geen klopjes, dat kan de kat irriteren.
 • Als de kat zich niet kan bewegen, zorg er dan voor dat hij lekker ligt. Als hij juist opgewonden rondloopt, sluit hem dan op in een kleine ruimte, in gezelschap van een geruststellende persoon.
 • Als de kat het koud heeft, wat blijkt uit rillen en beven, leg dan een deken over de kat.
 • Als de kat het te heet heeft, wat blijkt uit hevig en snel hijgen, bied hem dan verkoeling in de vorm van een ventilator of zakje met ijs.

Hanteren

Als de kat bewusteloos is maar ademt

 • Draai de kat op zijn rechterzij, met de kop achterover en lager dan het lijf. Die houding heeft de volgende voordelen: de luchtwegen worden geopend, de tong kan de luchtwegen niet blokkeren, braaksel, vocht en vreemde stoffen lopen uit de bek en ademhaling en hartslag van de kat zijn gemakkelijker te controleren.
 • Leg een deken of handdoek over de kat om hem op temperatuur te houden. Het dek mag de ademhaling niet belemmeren en u moet de mogelijkheid hebben om de ademhaling, bloedcirculatie en verwondingen te controleren.

Als de kat bewusteloos is, niet ademt en eventueel een blauwe tong heeft.

 • Pas onmiddellijk reanimatie toe.

Als de kat bij bewustzijn en agressief is.

 • Raak de kat niet aan.
 • Pak een deken of een handdoek, spreek de kat sussend toe en leg het dek dan snel, maar niet ruw over en om de kat heen.
 • Voel door het dek heen aan de kop van de kat hoe hij reageert.
 • Maakt hij geen agressieve indruk meer, pak de nog steeds ingepakte kat dan met beide handen achter zijn schouders beet en zet hem in de katten mand of draagtas waaruit hij niet kan ontsnappen.
 • Breng de kat naar de dierenarts.

Als de kat bij bewustzijn en niet agressief is.

 • Wrijf met de rug van de hand achter zijn oren, draai uw hand en pak hem in zijn nekvel. Zo kunt u hem goed onder controle houden, vooral de kop.
 • Kijk hoe ernstig de toestand is.

Diagnose stellen

Kijk naar de kleur van het tandvlees.

 • Als het tandvlees bleek of wit is en u kan geen ernstige uitwendige bloeding zien, dan heeft de kat waarschijnlijk een shock of inwendige bloedingen. Ga onmiddellijk naar de dierenarts.
 • Als het tandvlees mooi roze is, dan is dat een gunstig teken, er zijn waarschijnlijk geen in of uitwendige bloedingen.

Strijk voorzichtig met uw hand over het lijf van de kat

 • Kijk en voel of u een wond, zwelling of pijnlijke plek kunt vinden.
 • Controleer de poten op pijn, zwellingen en irritaties. Kunnen alle poten nog bewegen, of hangt er een slap bij? Kan de kat alle poten zelf bewegen? Zo niet, dan kan de poot, de heup of de ruggengraat gebroken zijn.

Zet de kat op vier poten en laat hem lopen

 • Als de kat omvalt, op drie poten loopt en met de vierde sleept, wankelt, weigert zich te bewegen, miauwt alsof hij pijn leidt of begint te hijgen, wikkel hem dan in een deken voor de warmte en tegen de shock en ga onmiddellijk naar de dierenarts.

Optillen en dragen

Als de kat kan staan maar niet wil lopen

 • Als er een voorpoot gewond is, til de kat dan zo op: met de ene hand houdt u hem in zijn nekvel en met de andere steunt u de achterpoten.
 • Als een van de achterpoten of het bekken gewond is, houdt u de kat ook in zijn nekvel vast, maar uw vrije hand gebruikt u om de borst te steunen.

Als de kat niet kan staan

 • Maak een geïmproviseerde brancard door een handdoek, jas of opgevouwen kleed of deken naast de gewonde kat te leggen.
 • Pak de kat stevig in zijn nekvel en trek hem op de brancard.
 • Twee mensen kunnen nu samen de brancard aan de hoeken optillen.
 • Draag de kat naar een veilige plek vlakbij en vervolgens naar huis of naar de dierenarts.

Vasthouden

Er zijn verschillende manieren om een kat stevig vast te houden, afhankelijk van het probleem is er een methode, zet de kat op tafel en:

 • Pak de kat met een hand stevig vast in zijn nekvel, sla de andere rond de borst en schouders en druk de kat stevig tegen u aan.
 • Pak de kat in zijn nekvel, leg de andere hand op zijn romp en druk hem met beide handen stevig naar beneden.
 • Ga achter de kat staan, buig over hem heen en pak beide voorpoten vlak onder de oksels. Druk uw onderarmen en ellebogen stevig in zijn flanken.
 • Als de kat niet in bedwang kan gehouden worden, wikkel hem stevig in een handdoek en laat het lichaamsdeel dat moet verzorgd worden er uit.

3. Reanimatie, mond op neus beademing en hartmassage

Geen ademhaling

Controleer bek en neus op vreemde voorwerpen die de luchtpijp blokkeren.  Als u iets aantreft kan u het op een van de volgende manieren verwijderen:

 • Pak de kat bij de achterpoten, hang hem ondersteboven en schud 5 maal.
 • Leg de kat op zijn zij en verwijder het voorwerp.

Mond op neus beademing

 • Leg de kat op zijn rechterzij, met zijn kop achterover en zijn bek dicht
 • Leg desgewenst een zakdoekje of een stukje dunne stof over de neus van de kat (voor de hygiëne)
 • Leg uw geopende mond over de neus van de kat en blaas snel achter elkaar vijf of zes keer in de neus. Als het een jong katje is, met een kleine longcapaciteit, mag u niet te veel lucht tegelijk in de neus blazen. Bij volwassen katten kunt u langer en dieper blazen.
 • Als de ademhaling weer op gang komt, moet u de kat goed blijven observeren.
 • Komt de ademhaling niet op gang, blaas dan eens per 3 seconden in de neus van de kat, dus zo’n 20 à 30 keer per minuut.
 • Blijf doorgaan tot de ademhaling op gang komt. Als dat gebeurt, blijf de kat dan nauwlettend observeren.
 • Als de ademhaling na 10 minuten niet op gang is gekomen, het tandvlees en de tong blauw zijn, de pupillen verwijd zijn en de kat niet reageert als u zijn oogbol aanraakt, kunt u aannemen dat hij dood is.

Geen hartslag

 • Leg de kat op zijn rechterzij.
 • Als het om een kitten gaat, legt u de duim van één hand aan de ene kant van de borstkas van de kitten en de vingers aan de andere kant ongeveer ter hoogte van de plek tussen de derde en de zesde rib, vlak onder de linker oksel.
 • Als het een volwassen kat is, legt u de muis van de hand op de plek tussen de derde en zesde rib, vlak onder de linker oksel.
 • De kracht die u bij de hartmassage uitoefent, hangt af van de grootte van de kat, bij een kitten oefent u alleen druk uit met de vingertoppen, bij een volwassen kat drukt u matig hard.
 • Druk 10 keer snel achter elkaar. Als de hartslag weer op gang komt, moet u de kat goed blijven observeren.
 • Komt de hartslag niet op gang, blijf dan hartmassage toepassen. Elke 6 seconden drukt u tien keer snel achter elkaar. Als de hartslag weer op gang komt, moet u de kat nog een tijd goed in het oog houden.
 • Als er na ongeveer 10 minuten nog steeds geen hartslag is, het tandvlees en de tong van de kat blauw zijn, de pupillen verwijd zijn, en de kat niet reageert als u zijn oogbol aanraakt, kunt u aannemen dat de kat overleden is.

Geen ademhaling en geen hartslag

 • Als er twee personen aanwezig zijn, kan de een 10 keer op de hierboven beschreven wijze druk uitoefenen op de hartstreek, waarna de ander mond op neus beademing toepast. Herhaal dit met een snelheid van 10 keer per minuut: dat betekent dat er elke 6 seconden een hartmassage plus mond op neus beademing wordt toegepast.
 • Bent u alleen met de kat, wissel dan de hartmassage af met de mond op neus beademing. Herhaal dit ongeveer 10 keer per minuut, dus met een snelheid van één hartmassage plus mond op neus beademing per zes seconden.

4. Abcessen

Oorzaken

 • Abcessen zijn doorgaans te wijten aan vechtpartijen met andere katten. Een tand of klauw dringt door de huid en beschadigt het onderliggende weefsel, terwijl er ook bacteriën binnendringen
 • Ook hout splinters, graszaadjes en andere zaken kunnen abcessen veroorzaken.

Symptomen

 • Een abces is een ophoping van etter in een etterzak, omsloten door weefsel.
 • Als het abces wordt aangeraakt, voelt de kat pijn.
 • De kat kan lusteloos zijn, zijn eetlust verliezen en/of koorts krijgen.
 • Het abces begint als een harde plek, die rijpt, zachter wordt en uiteindelijk open kan barsten.
 • Veel voorkomende veroorzakers van abcessen zijn steek wondjes van scherpe voorwerpen of beten.

Wat te doen?

 • Knip het omringende haar weg en was de wond twee maal daags
 • Als u een duidelijk wondje ziet, maak dit dan schoon met lotion op jodium basis of waterstofperoxide 3 %.
 • Als het abces openbarst, maak het schoon zoals in de vorige regel.
 • Als het abces niet spontaan openbarst, laat de dierenarts de abces opensnijden.

5. Bijtwonden, insecten beten en bloedingen

Katten beten

 • Katten beten geven meestal een pijnlijke plek en aangekoekt bloed in de vacht.
 • De bijtwonden bevinden zich meestal op de kop, de voorpoten, de rug of het begin van de staart.
 • Een bijtwond kan er aan de oppervlakte heel klein en schoon uitzien, het weefsel onder de huid kan echter gescheurd en geïnfecteerd zijn.

Wat te doen?

 • Knip voorzichtig het haar rond de wond weg.
 • Maak de omgeving van de wond schoon met waterstofperoxide 3% en dep de wond vervolgens met jodiumtinctuur.
 • Als de wond diep is en ook het onderliggende weefsel beschadigd is, breng de kat dan zeker naar de dierenarts, hij kan antibiotica voorschrijven en de wonde hechten.

Slangenbeet

 • De kat is verdoofd en kwijlt vaak uit de bek.
 • De kat staart zonder met zijn ogen te knipperen.
 • De kat beweegt zijn ledematen amper.
 • De kat ligt op de buik of op de zij.
 • U kunt soms aan de bijtwond zien of de kat gebeten is door een giftige of niet giftige slang. Giftige slangen laten twee afdrukken van de giftanden achter. Bij de wond van een niet giftige slang ziet u afdrukken van een rijtje tanden.

Wat te doen?

 • Kalmeer de kat
 • Breng een groot verband aan op de bijtwond of druk ijs op de wond.
 • Ga direct naar de dierenarts

Tekenbeten

In België en Nederland zijn teken niet echt gevaarlijk. In andere landen kunnen teken ernstige besmettelijke ziekten overbrengen die leiden tot verlammingsverschijnselen en soms ook de dood. De laatste jaren echter komen er meer en meer insecten uit het zuiden naar België en Nederland. Daarom kan u hier vinden hoe deze symptomen te herkennen.

 • Als de teek op de kop van de kat zit, kan hij verlamming veroorzaken van de oogleden of de lip.
 • De pupillen zijn verwijd. De tong kan uit de bek hangen en de kat kan overgeven.
 • De verlamming gaat verder naar de achterpoten en de borst. De kat haalt moeilijk adem.
 • Uiteindelijk kan de kat overlijden aan verstikking.

Wat te doen?

 • Strijk met uw vingers het haar rond de teek weg, zodat u kunt zien waar de kop zit.
 • Pak de teek met een pincet om de kop vast en trek hem uit de huid.
 • Dep de huid met een anti-septisch middel.

Preventie

 • Teken zijn actief in het late voorjaar en de tijdens de zomer. Houd de kat dan zoveel mogelijk weg uit struikgewas en hoog gras en controleer hem dagelijks op teken.
 • Onthoud dat 80 % van de teken voorkomt op de kop en de nek en de overige 20 % op de rest van de kat.
 • Een vlooienband weert ook de teken.

Beet door onbekend dier

Een actieve kat, die overal met zijn neus in zit en de hele dag door de tuin scharrelt, kan gemakkelijk gebeten worden door bv wespen of bijen of allergisch reageren op een plant.

Symptonen

Een actieve kat, die overal met zijn neus in zit en de hele dag door de tuin scharrelt, kan gemakkelijk gebeten worden door bv wespen of bijen of allergisch reageren op een plant.

 • Plotselinge pijn en plotseling miauwen.
 • Plotselinge zwelling op de kop of de poten, soms gepaard met een ontsteking.
 • De kat krabt en bijt op de desbetreffende plek.

Wat te doen?

Onderzoek de plek waar het accident zich heeft voorgedaan. Misschien kunt u de oorzaak vinden.

 • Als de kat gebeten is door een bij, verwijder dan de angel en doe er een koud kompres op of een verzachtend lotion.
 • Als de zwelling erg groot is of de kat in shock verkeert, ga dan direct naar de dierenarts.

6. Bloedingen

Wat te doen?

 • Blijf kalm.
 • Houd de kat zo vast dat hij niet kan bewegen.
 • Druk de wond dicht of leg er een zak of een handdoek met ijs op als u niet bij de wond kunt.
 • Breng een stevig verband aan.

Als het bloed uit de wond loopt

 • Leg een schoon stuk verbandgaas op de wond en druk de wond met de vingers dicht.
 • Haal na 10 seconden het verbandgaas weg om de wond te bekijken.
 • Als het bloeden blijft doorgaan, druk de wonde terug dicht met het verbandgaas voor 20 seconden

Als het bloed erger loopt

 • Leg een stuk verbandgaas op de wonde en druk ze dicht voor ongeveer 30 seconden.
 • Wikkel over het verbandgaas nog een stuk verband, maar doe dit niet te strak.
 • Laat het verband een half uur zitten en haal het dan voorzichtig weg om de wonde te kunnen bekijken.
 • Als het bloeden nog niet is gestopt, breng het verband dan terug aan.

Als het bloed uit de wond gutst

 • Het gaat waarschijnlijk om een slagaderlijke bloeding.
 • Pak een stuk verbandgaas en druk de wonde ongeveer 30 seconden dicht.
 • Wikkel een ander stuk verband stevig over het verbandgaas heen.
 • Laat het verband zitten, houd de kat zo stil mogelijk, sla een deken rond hem en ga direct naar de dierenarts.
 • Als het bloed door het verband heen komt, haal het niet weg, maar wikkel er nog een verband rond.

Als de wond in de neus zit of op een andere plaats waar je niet bij kan komen

 • Zorg dan voor koeling om de bloeding te stelpen en voorkom dat de kat zich niet beweegt.

Pas op

 • Als u in paniek raakt en aarzelend te werk gaat, kan de kat doodbloeden
 • Het bloeden wordt erger als de kat beweegt. Laat één persoon de kat vasthouden, een ander persoon kan de wond dicht drukken.
 • Als men een drukverband gebruikt, controleer alle 30 minuten of de poot niet is opgezwollen, niet koud aanvoelt of niet reageert als u er in prikt. Als dat zo is, leg het verband dan losser aan.
 • Gebruik liever geen tourniquet, verkeerd aangebracht kan dit alles verergeren.

7. Verstikking

Symptomen

 • Pogingen tot braken.
 • De kat heeft zijn bek open en lijkt die niet dicht te krijgen.
 • Er druppelt speeksel uit zijn bek.
 • De kat brengt zijn voorpoten naar zijn muil.

Wat te doen?

 • Als de kat nog redelijk kan ademen, breng hem naar de dierenarts.
 • Stop een voorwerp tussen de kiezen van de kat, zodat de muil open blijft.
 • Kijk goed in de keel en kijk op er geen vreemd voorwerp zit.
 • Trek voorzichtig de tong naar buiten maar pas op dat u niet gebeten wordt.
 • Verwijder het voorwerp.
 • Als u niets ziet, dan kan u de kat ondersteboven houden aan zijn achterpoten.
 • Als de kat geen adem meer haalt, pas dan de mond op neus beademing toe. (zie hierboven)

8. Zonnesteek

 • Een hitteberoerte die te lang duurt, kan tot coma, hersenletsel of de dood leiden.
 • Katten hebben geen zweetklieren en kunnen hun lichaamstemperatuur enkel verlagen door te hijgen

Symptomen

 • Hijgen.
 • Kat heeft de muil open en hapt naar lucht.
 • Kat is van streek.
 • Kan vaak niet op de poten staan.
 • De bewegingen zijn ongecontroleerd en nerveus.
 • Het tandvlees is dieprood.

Wat te doen?

 • Koel de kat zo snel mogelijk af door er voorzichtig water over te gieten.
 • Leg hem op een koele plek waar hij water ter beschikking heeft.
 • Reageert de kat niet op deze behandeling, ga dan naar de dierenarts.

Preventie

 • Laat uw hond bij warm weer nooit achter in de wagen.
 • Zorg dat gij altijd de beschikking heeft over fris water en een koele frisse plek.

9. Wonden

Als katten wonden hebben zijn ze doorgaans besmet, laat daarom de dierenarts met een antibiotica kuur beginnen.

9.1 Schaafwonden

Symptomen

 • Een schaafwond is gevoelig, bloedt een beetje en is vaak besmeurd met vuil.
 • De schaafwond wordt veroorzaakt door wrijving van de huid met een hard oppervlak. De vacht, de opperhuid zijn daarbij afgeschaafd.

Wat te doen?

 • Maak de wond schoon door er een zachte straal water over te laten lopen. U kunt de wond best eerst deppen met waterstofperoxide 3%.
 • Is de wond schoon, dep hem dan droog met een steriel verband gaasje of sproei er een antibiotisch middel op.
 • Laat de schaafwond aan de lucht drogen. Komt er bloed uit, dek de wonde dan af met verbandgaas. Gebruik desnoods een kraag om te voorkomen dat de kat likt aan de wonde.

9.2 Kneuzingen

Symptomen

Bij deze wonden hoeft de huid niet beschadigd te zijn. De huid en de onderliggende weefsels zijn gekneusd en kunnen opzwellen.

Kneuzingen ontstaan bij valpartijen,botsingen of schop van de kat.

Wat te doen?

Als de huid kapot is en er net een zwelling is opgetreden, kan u een koud kompres aanleggen. Als de zwelling al enige tijd geleden ontstaan is en hard aanvoelt, dan kan u de zwelling best behandelen met een warm kompres.

 • Koud kompres: druk een half uur lang een zak met ijs op de kneuzing. herhaal dit indien nodig. Door de kou worden de bloedvaten samengetrokken.
 • Warm kompres: Giet warm water in een bakje en roer er 2 eetlepels zout doorheen. Het water moet zo warm zijn dat u uw hand er nog juist kan insteken. Neem wat watten en dompel die in de zoutoplossing. Leg de watten op de kneuzing tot het water is afgekoeld. Doe dit elke dag 2 keer.

9.3 Snijwonden

Symptomen

 • Deze wonden zijn herkenbaar aan een enkele, rechte opening in de huid en weinig weefsel beschadiging.
 • De kat kan een snijwond oplopen aan glas of een ander scherp voorwerp.

Wat te doen?

 • Bloedt de wond, druk de wond dan met een stuk steriel verbandgaas dicht tot het bloeden is gestopt.
 • Maak indien nodig de wond schoon.
 • Druk de tegenoverliggende zijden van de wond voorzichtig maar stevig tegen elkaar aan.
 • Plak dunne reepjes pleister kriskras over de wond, met een tussenruimte van ongeveer 1 cm.
 • Leg een stuk verbandgaas over de wond en maak het vast met pleisters. Hierdoor wordt voorkomen dat de beide zijden van de wond teveel bewegen.
 • Laat de kat niet loslopen.
 • Laat het verband 48 uur zitten en bekijk de wond.
 • Als de wonde schoon en droog is en geen tekenen van infectie te zien zijn, leg dan een nieuw verband aan en verschoon het elke 48 uur.
 • Is de wonde vrij diep, ga dan naar de dierenarts.

9.4 Scheurwonden

Symptomen

 • De wonden zijn vaak onregelmatig en rafelig en de wonde is ver geopend. Soms zijn hele stukken van de huid weg gescheurd.
 • Scheurwonden zijn meestal niet pijnlijk.
 • Een scheurwond wordt meestal veroorzaakt door prikkeldraad, een conservenblikje, enz…Een scheurwond wordt meestal veroorzaakt door prikkeldraad, een conservenblikje, enz…

Wat te doen?

 • Maak de wonde grondig schoon door met water schoon te spoelen en behandel dit met waterstofperoxide 3 %.
 • Bedek de wonde met een dik stuk verbandgaas en plak dit vast met pleisters.
 • Ga hiermee naar de dierenarts.

9.5 Steekwonden

Symptomen

 • Steekwonden zijn over het algemeen pijnlijk en kunnen al dan niet bloeden.
 • Veroorzaakt door een beet tijdens een gevecht of door het in de huid dringen van een splinter, stuk ijzerdraad of spijker.

Wat te doen?

 • Voorzichtig het haar rond de wond wegknippen.
 • De goed, maar behoedzaam onderzoeken op vuil.
 • De wond schoonmaken met waterstofperoxide 3 % en deppen met jodiumtinctuur.
 • Voorkom korstvorming, houd de wond zo lang mogelijk open, het wondvocht moet weg kunnen vloeien.
 • Ga naar de dierenarts voor een antibioticakuur.

10. Shock

Oorzaken

 • Een shock is de term die gebruikt wordt om het uitvallen van vitale lichaamsfuncties aan te duiden.
 • Een shock kan mild of ernstig zijn, en kan leiden tot coma en zelfs de dood.
 • Een shock wordt meestal veroorzaakt door een fysiek trauma waarbij bloedverlies, vergiftiging, infectie of uitdroging optreedt.
 • Een shock komt vaak voor bij ongevallen.

Symptomen

 • Zwakte, de kat gaat liggen.
 • Snelle, zwakke pols.
 • Bleek tandvlees en bindvlies.
 • Snelle, oppervlakkige ademhaling.
 • De kat voelt koud aan.

Wat te doen?

 • Kalmeer de kat.
 • Houd de kat warm door een deken om hem heen te slaan of leg er een kruik bij.
 • Stelp een eventuele bloeding.
 • Breng de kat naar de dierenarts.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.