Enkele algemene vragen over een Spaans voertuig

 1. Moet ik belasting betalen op mijn nieuwe wagen?
 2. Wat moet ik doen om mijn voertuig uit te schrijven?
 3. Ik verhuis naar het buitenland en ik wil mijn wagen meenemen. Waar moet ik dit opgeven?
 4. Wat moet ik doen als mijn wagen gestolen is?
 5. Wat moet ik doen bij een verhuis?
 6. Als ik de uitschrijving in april aanvraag, moet ik dan de verkeersbelasting voor het hele jaar betalen?
 7. Wat moet ik doen als ik mijn oude wagen bij een autodealer heb ingewisseld?
 8. Kan ik als invalide vrijstelling van belastingen krijgen?
 9. Kan ik een toeristen kenteken aanvragen?

1.Moet ik belasting betalen op mijn nieuwe wagen?

Ja. Om het kenteken van uw nieuw voertuig te kunnen verkrijgen, moet u een eerste betaling van deze belasting uitvoeren.

Na de inschrijving van uw voertuig bij het Provinciaal Verkeersbureau (Jefatura Provincial de Tráfico), ontvangt u jaarlijks het aanslagbiljet. Dit moet dan binnen de vrijwillige betalingsperiode die door de belastingdienst wordt gesteld, betaald worden.

2. Wat moet ik doen om mijn voertuig uit te schrijven?

Als u uw voertuig definitief wilt uitschrijven, kunt u bij een Erkend Verwerkingscentrum (Centro Autorizado de Tratamiento, CAT) terecht, samen met uw autopapieren en de volgende bewijsstukken:

 • aanvraagformulier voor uitschrijving
 • NIE en paspoort of identiteitskaart
 • laatst betaalde belastingaanslag

Via de volgende link kunt u uw dichtstbijzijnde CAT vinden: DGT

Als het om een brom- of motorfiets gaat, moet u deze persoonlijk bij het Provinciaal Verkeersbureau afmelden.

3. Ik verhuis naar het buitenland en ik wil mijn wagen meenemen. Waar moet ik dit opgeven?

U moet uw voertuig definitief uitschrijven op het Provinciaal Verkeersbureau, met de volgende documenten:

 • aanvraagformulier voor uitschrijving
 • NIE en paspoort of identiteitskaart
 • laatst betaalde belastingaanslag

4. Wat moet ik doen als mijn wagen gestolen is?

U moet eerst aangifte doen bij het Politiebureau of de Guardia Civil en een kopie van de aangifte vragen ter vervanging van de autopapieren.

Let op! U moet wel een tijdelijke uitschrijving aanvragen bij het Provinciaal Verkeersbureau, want dit wordt niet automatisch doorgegeven.

5. Wat moet ik doen bij een verhuis?

Elke adresverandering van de houder van het kentekenbewijs, zeker als het om een andere gemeente gaat, moet worden meegedeeld aan het Provinciaal Verkeersbureau, samen met een kopie van uw inschrijving in het bevolkingsregister van uw nieuwe woonplaats.  Dit kan men nu ook op het gemeentehuis doen.

6. Als ik de uitschrijving in april aanvraag, moet ik dan de verkeersbelasting voor het hele jaar betalen?

De IVTM wordt per kwartaal berekend in de volgende situaties:

 • eerste inschrijving (nieuw voertuig)
 • definitieve uitschrijving
 • tijdelijke uitschrijving in geval van diefstal
 • Voor de overige gevallen moet u de belasting voor heel het jaar betalen.

Als de uitschrijving bij het Provinciaal Verkeersbureau vóór of gedurende het vrijwillig betalingstermijn plaatsvindt, moet u bij uw Gemeentehuis of uw SUMA kantoor (als dit bevoegd is voor het beheer van de IVTM) uw bewijs van uitschrijving voorleggen. U wordt dan enkel één of twee kwartalen aangerekend.

Als de uitschrijving ná de vrijwillige betalingstermijn plaatsvindt, moet u de achterstallige belastingaanslag voor het lopende jaar betalen en een teruggave aanvragen voor de kwartalen die niet van toepassing zouden zijn.

7. Wat moet ik doen als ik mijn oude wagen bij een autodealer heb ingewisseld?

Binnen 10 dagen na de inlevering van uw voertuig, moet u persoonlijk de tijdelijke uitschrijving bij het Verkeersbureau aanvragen, met de volgende bewijsstukken:

 • uw persoonlijke gegevens
 • de persoonlijke gegevens van de autodealer
 • het kentekenbewijs
 • het bewijs van inlevering aan de Autodealer
 • laatst betaalde belastingaanslag

Vanaf dat moment bent u niet langer de eigenaar van het voertuig maar wel de autodealer indien deze het voertuig niet verkoopt en het niet op naam van de nieuwe eigenaar wordt ingeschreven.

Dit soort tijdelijke uitschrijving geeft geen recht op evenredige verdeling van het bedrag van de belastingaanslag voor terugbetaling.

8. Kan ik als invalide vrijstelling van belastingen krijgen?

Vrijstelling van belasting kan aangevraagd worden door personen aan wie een invaliditeitsgraad van 33% of meer is toegekend.

Er kan slechts voor één voertuig vrijstelling worden verkregen. Het voertuig mag uitsluitend worden gebruikt voor of door de mindervalide persoon en moet ook op zijn naam staan.

9. Kan ik een toeristen kenteken aanvragen?

Op het Provinciaal Verkeersbureau kan een toeristen kenteken worden verkregen door:

 • fysieke personen die in het buitenland woonachtig zijn
 • fysieke personen uit de Europese Unie die buiten de EU gevestigd zijn

De geldigheidsduur van het toeristen kenteken en de betaling van de belasting naar rato worden bepaald door de Belastingdienst (Douane) en het desbetreffende Provinciaal Verkeersbureau.

Gedurende de geldigheidsduur van het toeristen kenteken is de houder van het voertuig verplicht de belasting op motorvoertuigen te betalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.