Gearresteerd in Spanje

 1. Gearresteerd
 2. Voorlopige hechtenis
 3. Voorlopige invrijheidstelling

1. Gearresteerd

Een individu kan gearresteerd worden voordat de gerechtelijke procedure begonnen is, tijdens de gerechtelijke procedure of nadat zij voleindigd is.

1.1. Hoe lang mag men gearresteerd blijven?

De gearresteerde moet of vrijgelaten worden of voor een rechter gebracht worden binnen de 24 uur na de arrestatie.

Ben je na een arrestatie in hechtenis genomen en opgesloten in een politiecel dan mag men u daar 72 uur houden voordat men u voor een rechter brengt.

1.2. Wie mag de overtreder arresteren en onder welke omstandigheden?

Een burger mag een overtreder arresteren indien:

 • Als de overtreder de bedoeling heeft een misdrijf te plegen
 • Als de burger verdachte activiteiten ziet of dat hij weet dat er een misdrijf wordt gepleegd
 • Wanneer men weet dat er een opsporingsbericht loopt tegen de beklaagde
 • Wanneer de beklaagde ontsnapt is uit de gevangenis

Voor een politieagent is het zijn plicht om over te gaan tot arrestatie in alle voorgaande gevallen. De Spaanse grondwet verbiedt willekeurige arrestaties.

1.3. Uw rechten als gearresteerde

Ben je gearresteerd denk er dan aan dat je moet geïnformeerd worden in een taal die je verstaat over de aard en de reden van de arrestatie.

Uw rechten als gearresteerde worden gegarandeerd door artikel 17 van de Spaanse Grondwet.

 • Men heeft het recht om te zwijgen en niet schuldig te pleiten aan het misdrijf waaraan men beschuldigd is.
 • Men mag een eigen advocaat aannemen en hij mag u bijstaan tijdens duw ondervraging. Indien men advocaat aanstelt of hem niet kan bekostigen dat wordt er u een toegewezen door de rechtbank.
 • Een tolk mag u helpen indien je geen Spaans spreekt of vertaalt.
 • U heeft het recht om onderzocht te worden door een dokter van de rechtbank.
 • Uw consulaat van uw thuisland moet verwittigd worden van uw arrestatie.

De rechter kan in bepaalde gevallen gevallen bepalen dat de gearresteerde geen contact mag hebben met derden, daardoor kan de gearresteerde ook zijn familie niet inlichten. De advocaat wordt dan ex officio toegewezen.

2. Voorlopige hechtenis

2.1. De goedkeuring van de voorlopige hechtenis

Voorlopige hechtenis kan enkel uitgevoerd worden op verzoek van de Openbare Aanklager of van de advocaat van de verdediging tijdens het onderzoek.

Deze maatregel is van kracht indien er een geldige reden is om aan te nemen dat de beklaagde werkelijk de dader is van het misdrijf waarop minstens een gevangenisstraf staat van 9 jaar. De rechter kan ook de voorlopige hechtenis opleggen indien de voorgaande geschiedenis van de beklaagde hiertoe aanleiding geeft.

Men kan in beroep gaan tegen de beslissing van de rechtbank.

In het belang van het onderzoek kan het verboden zijn gedurende 5 dagen om de beklaagde te bezoeken in de gevangenis.

2.2. Hoe lang mag een voorlopige hechtenis duren?

De maximale termijn gedurende een verdachte in de gevangenis kan worden vastgehouden is 24 maanden maar alleen als de vermeende overtreding wordt bestraft met een gevangenisstraf van meer dan 9 jaar.

De beklaagde kan 12 maanden in voorlopige hechtenis blijven indien op het misdrijf een straf staat van 9 jaar of minder.

Niettegenstaande kunnen deze periodes onder specifieke omstandigheden worden verlengd.

3. Voorlopige invrijheidsstelling

Een beklaagde kan worden vrijgelaten op borgtocht. Hij zal zich wel op regelmatige basis moeten melden op de rechtbank en hij mag het land niet verlaten. Kan de beklaagde de borgtocht niet betalen dan gaat hij naar de gevangenis.

De beklaagde kan ook onder wel bepaalde voorwaarden voorwaardelijk vrijkomen: zo kan het verboden zijn dat hij in contact komt met bepaalde personen.…

3.1. Waaruit bestaat de borgtocht?

De borgtocht is de storting van een som geld dat de beklaagde moet betalen om de rechtbank te verzekeren dat hij zich zal ter beschikking houden van de rechtbank.

Indien de beklaagde het vereiste bedrag niet kan ter beschikking stellen van de rechtbank mag hij een derde persoon vragen om dit voor hem te doen. Indien de beklaagde dit niet kan kan hij een ander privaat persoon of een bedrijf vragen zich borg te stellen voor het vereiste bedrag.

3.2. Wanneer mogen de gevangenen vrijgelaten worden op borgtocht?

Gevangenen kunnen op borgtocht vrijgelaten worden indien op het misdrijf een straf staat van meer dan 3 jaar gevangenis en voorlopige hechtenis niet in aanmerking komt. Wanneer op het misdrijf een straf staat van minder dan 3 jaar dan kan de voorwaardelijke invrijheidsstelling uitgesproken worden zonder borgtocht.

Een verzoek van de Openbare Aanklager of van een van de aanklagende partijen is noodzakelijk om de de voorwaarden van de vrijlating te wijzigen of om de voorwaardelijke invrijheidsstelling van een persoon te verkrijgen.

Maar het hof kan altijd beslissen om de voorwaarden van de borgtocht te wijzigen indien de aard van het misdrijf of de voorgaande geschiedenis van de beklaagde dit vereisen.

De rechter kan ook de voorwaarden van voorwaardelijke invrijheidsstelling wijzigen.

3.3. Intrekking van het rijbewijs van de beklaagde

De rechter kan de voorwaardelijke intrekking van het rijbewijs van de beklaagde bevelen indien het misdrijf te maken heeft met het besturen van een motorvoertuig.

3.4. Wat gebeurt er wanneer de beklaagde niet voor het hof verschijnt?

Als de verdachte niet verschijnt voor het hof dan wordt de borgtocht onmiddellijk verbeurd. In het geval een derde persoon de borgtocht betaald heeft dan krijgt hij 10 dagen om de verdachte voor de rechtbank te brengen. Anders is de borgtocht ook verbeurd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.