Gemeenschappelijk stelsel voor gepensioneerden en actieve werknemers in het buitenland

Actieve of gepensioneerde werknemers die verblijven in de Europese Unie,Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Montenegro, Republiek Macedonië, Servië, Tunesië en Turkije en die daar geneeskundige verzorging kregen hebben recht op de tegemoetkomingen die in dat land reglementair voorzien zijn in het kader van de verplichte geneeskundige verzorging.

Voor geneeskundige verzorging die werd verstrekt in een ander land van de Europese Unie hebben ze onder dezelfde voorwaarden als de andere Belgische verzekerden recht op de tegemoetkomingen van een Belgisch ziekenfonds. Dit ziekenfonds levert hen bijvoorbeeld hun Europese verzekeringskaart die ze bij hun tijdelijke reizen buiten België of hun land van verblijf moeten gebruiken.

Let op: als je in de Europese Unie verblijft, moet je je voorafgaande toelatingsaanvraag voor geplande verzorging in het buitenland naar je plaatselijke verzekeringsinstelling sturen

Met uitzondering van gepensioneerden in Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen zijn actieve of gepensioneerde werknemers die in een ander land verblijven ter plaatse helemaal niet gedekt. Zij behouden hun rechten bij de Belgische verzekeringsinstelling voor zorg die ze in België krijgen of in het kader van een tijdelijk verblijf in het buitenland,of voor geplande verzorging in het buitenland; Dit gebeurt dus onder dezelfde voorwaarden als voor de andere Belgische verzekerden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.