Gerechtskosten in Spanje

  1. Algemeen
  2. Verhoging
  3. Onnodig
  4. Pro Deo
  5. De bestemming van de taksen
  6. In beroep gaan
  7. Arbeidsrecht
  8. Buitengerechtelijk

1.Algemeen

De eerste vraag die altijd oprijst als men naar de rechtbank (wil) stapt is wat gaat mij dat hier allemaal kosten. Bij een problematische burenruzie, een strafrechtelijke procedure of een geschil met de werkgever is het belangrijk te weten welk prijskaartje hier aanhangt.

Tot voor kort waren de enige kosten meestal die van de advocaat en die van de procurador, soms kwamen hier ook nog de kosten van een beëdigd vertaler-tolk en experts voor de bewijsvoering bij.

2. Verhoging

Ten gevolge van de erbarmelijke staat van de overheidsfinanciën worden deze taksen opnieuw in 2002 ingevoerd. Nu staat de gebruiker van het Spaanse rechtssysteem een belangrijke verhoging te wachten.

3. Onnodig

De bedoeling van het nieuwe wetsonderwerp is onnodige rechtszaken te vermijden. Door gebrek aan middelen en personeel zijn de Spaanse rechtbanken verzadigd en kampen ze met een enorme achterstand. Elke resident die al eens met het Spaanse gerecht in aanmerking is gekomen kan daarover meespreken. Met de invoering van hogere taksen wil het ministerie bereiken dat alleen de strikt noodzakelijke procedures aangespannen worden.

4. Pro Deo

Pro Deo advocaten protesteren al maandenlang omwille van de grote vertraging waarmee zij hun honoraria van de overheid ontvangen. In enkele streken dreigen zij ermee om geen nieuwe zaken aan te nemen, enkel de dringendste zaken komen nog in aanmerking. De gratis dienstverlening voor wie een advocaat nodig heeft maar hem niet kan betalen komt zo in het gedrang. Kijk ook op rechtsbijstand voor buitenlanders.

5. De bestemming van de taksen

Volgens de minister van Justitie zullen de verhoogde taksen dienen voor de financiering van de pro-Deo advocaten . Alleen wie over voldoende middelen beschikt zou de gerechtstaksen moeten betalen. Dus volgens de minister gaan de gelden gebruikt worden voor de gratis rechtshulp.

6. In beroep gaan

Vooral bij procedures in beroep gaan de gerechtstaksen enorm naar omhoog. Bedoeling is te vermijden dat beroep aangetekend wordt enkel en alleen om de opgelegde geldstraf nog niet te moeten betalen. Maar uiteraard vormen de verhoogde taksen wel een probleem voor wie een gegronde reden heeft om in beroep te gaan.

7. Arbeidsrecht

Bij arbeidsrecht bestonden nu nog geen taksen. Bij arbeidszaken in beroep kunnen de taksen oplopen tot 750 euro.

8. Buitengerechtelijk

Indien mogelijk kan men het beste naar een oplossing zoeken buiten de rechtbank. Dit is niet alleen de snelste maar ook de eenvoudigste en de goedkoopste manier om een geschil aan te pakken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.